De eenheid van alle godsdiensten

Godsdienst is de schakel tussen mensen en God. Alle godsdiensten zijn in feite wegen naar God. Hun vorm is afhankelijk van plaats en tijd, maar alle hebben ze Godsrealisatie of Zelfverwerkelijking als uiterste doel.

Sai Baba richt zich in zijn uitspraken op dit uiteindelijke doel. Hij zegt dan ook duidelijk dat hij geen nieuwe godsdienst wil stichten; hij wil juist mensen weer terugbrengen naar de kern van zijn of haar eigen godsdienst:

'Als je christen bent, word een beter christen; als je moslim bent, word een betere moslim; als je hindoe bent, word een betere hindoe, als je boeddhist bent, word een betere boeddhist. Verwerkelijk je ware, innerlijke Zelf.' - Sri Sathya Sai

Liefde is de kern

Het zoeken naar je ware aard is iedereen aangeboren. De vraag 'Wie ben ik?' is de belangrijkste vraag die iemand zich stellen kan en het antwoord daarop, al of niet bewust, is bepalend voor je manier van leven. Uiteindelijk kom je terecht bij je ware, goddelijke kern. Deze manifesteert zich als de vijf menselijke waarden: waarheid, juist gedrag, vrede, liefde en geweldloosheid en zijn ook terug te vinden in alle religies. De nadruk ligt bij elke godsdienst mogelijk anders, maar alle hebben zij de liefde als kern en boodschap. Als we deze eenheid van religies voor ogen houden, kunnen we ook steeds meer ons eigen Zelf ervaren in iedere godsdienst, in iedere weg naar God.

'Er is één godsdienst, de godsdienst van liefde

Er is één taal, de taal van het hart

Er is één kaste, de kaste der mensheid

Er is één God en Hij is alomtegenwoordig.'
- Sri Sathya Sai, 1976