Welkom op de website van de Sathya Sai International Organisation - Nederland

Gedachte van de Dag

Gedachte van 23 mei 2021

Door goed te handelen word je zuiver van hart, wat leidt tot de verwerving van jnana (spirituele wijsheid). Als goed handelen gepaard gaat met jnana, is er sprake van echte dienstverlening. Het gevoel dat jij als enige van de resultaten van je handelingen mag genieten is een teken van zelfzucht. Het is naïef te denken dat jij alleen de doener van je handelingen bent. Alle dingen in de wereld zijn niet bedoeld voor het exclusieve geluk van één enkele persoon. Ze moeten door allen gedeeld worden. Pas als je niet meer aan de resultaten van je handelingen gehecht bent wordt het werk yoga - eenheid met God. Leden van de sevadal (dienstverleners, vrijwilligers) moeten het gevoel van mijn en dijn te boven komen. Wanneer zij aan dienstverlenende activiteiten beginnen, behoren ze het dienen van anderen als een voorrecht en als een soort eredienst aan God te beschouwen. Dienstverlening aan de samenleving moeten zij zien als het middel om tot zelfontplooiing in het leven te komen.

- Sri Sathya Sai, 18 november 1984