Sarva Dharma symbool

Het sarvadharma symbool is het embleem van de Sathya Sai Organisatie.* Sarva betekent 'alle', dharma betekent 'goddelijke wet'. Het bestaat uit een lotusbloem met vijf bloembladen. Voorheen stond in elk bloemblad het symbool voor een wereldgodsdienst. Tezamen representeerden deze symbolen alle godsdiensten van de wereld. In het westen werd een variant gebruikt met zes bloembladen.

 

Sinds een aantal jaren zijn de godsdienstsymbolen vervangen door de vijf menselijke waarden: liefde, waarheid, juist gedrag, vrede en geweldloosheid.

'Ik verklaar dat ik in iedereen ben, in ieder wezen. Dus haat niemand en spreek geen kwaad tegen wie dan ook. Verspreid altijd liefde, overal. Dat is de manier om mij te verwerven. Probeer mij niet te meten of te evalueren. Ik ga je bevattingsvermogen te boven. Bid of aanbid voor je eigen voldoening en tevredenheid. Maar te zeggen dat ik alleen gehoor zal geven als ik aangeroepen word, of dat ik alleen zal redden als aan mij gedacht wordt, is verkeerd. Heb je niet de uitspraak gehoord 'Sarvathah paani paadam?' 'Je kunt mijn voetstappen horen, want ik wandel met je, achter je, naast je.' Wanneer je in benauwenis uitschreeuwt: 'Hoort u niet de klacht van mijn hart? Is uw hart zo van steen geworden?' zal mijn oor er zijn om te luisteren. Vraag dat ik je moet beschermen als de appel van het oog, mijn oog zal er zijn om over je te waken en je te beschermen. Ik antwoord op welke naam je ook maar gebruikt; ik geef gehoor aan welk verzoek dan ook dat je doet met een zuiver hart en een heilig motief.' - Sri Sathya Sai Baba

* Beide logo's en afgeleiden daarvan zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen in geen geval zonder voorafgaande toestemming worden gebruikt.