Het leven van Sri Sathya Sai

23 november 1926 - 24 april 2011

Geboorte en jeugd

Sai Baba werd op 23 november 1926 geboren in een lemen hut in het dorpje Puttaparthi in de deelstaat Andhra Pradesh. Hij was het vierde kind van Pedda en Easwaramma Raju en hij kreeg de namen Sathya Narayana. Sathya betekent 'waarheid', de onderliggende realiteit van alles wat bestaat, en Narayana betekent 'Hij die in alle wezens woont'. Hij groeide voorspoedig op. Reeds als kleuter bleek hij echter van zijn speelkameraadjes te verschillen. Zo kon de kleine Sathya, want dat was zijn roepnaam, het niet verdragen mensen of dieren te zien lijden. Als kind al weigerde hij vlees te eten. Ook vermeed hij de plaatsen waar vee werd geslacht. Bedelaars werden nooit zonder eten weggestuurd als de kleine Sathya thuis was. Op de dorpsschool, waar hij vanaf zijn zesde jaar naartoe ging, bleek hij een vlugge, intelligente leerling. Zijn klasgenootjes verbaasde hij geregeld door voor hen snoepjes, vruchten, pennen en schrijfpapier uit een lege tas te halen. Later heeft hij verteld, dat hij deze en andere wonderen deed om de mensen enigszins voor te bereiden op het moment waarop hij zijn ware aard bekend zou maken. Toen hij twaalf jaar was ging Sathya naar de middelbare school in een ander dorp.

Sri Sathya Sai Baba

Op de ochtend van 23 mei 1940 verzamelde Sathya de leden van het huisgezin en de buren om zich heen. Met een handbeweging haalde hij snoep en bloemen voor hen uit de lucht. Plotseling werd zijn vader boos. De jongen had hun door zijn vreemde gedrag de laatste tijd al zoveel last bezorgd; moest hij nu ook nog allerlei goocheltrucs in het openbaar vertonen? Hij schreeuwde: 'Wat ben je nu eigenlijk: een god of een geest of een gek?' Sathya keek zijn vader aan en antwoordde rustig: 'Ik ben Sai Baba.'

Op 20 oktober 1940, bijna 14 jaar oud, besloot Sathya dat het moment gekomen was om zijn ware taak op zich te nemen. Hij verliet de school voorgoed en keerde terug naar Puttaparthi. Daar ging hij zijn toegewijden voor in het zingen van bhajans (devotionele liederen), gaf hun raad in persoonlijke problemen, leerde hun hoe zij moesten leven en versterkte hun geloof door hen diverse wonderen te laten aanschouwen, zoals materialisaties en visioenen.

Zijn toegewijden begonnen hem al spoedig Sathya Sai Baba te noemen. Sathya, zijn vroegere roepnaam, betekent 'waarheid' en Sai Baba betekent 'goddelijke moeder en vader'. Zelf zegt hij hierover: 'Zoals de moeder zal ik teder en zacht zijn en je geluk schenken en zoals de vader straf en bekritiseer ik je wanneer dat nodig is, en door middel van deze methoden voer ik je naar een hoog niveau.'

Prasanthi Nilayam

Met name naar aanleiding van de verhalen over de wonderen die hij deed, begonnen er steeds meer mensen naar het dorpje te komen. Toen besloot Baba dat er een ashram (een plaats waar men gemeenschappelijk naar Zelfverwerkelijking streeft onder leiding van een geestelijk leraar) moest komen. Grenzend aan zijn geboortedorp werd in 1950 Prasanthi Nilayam (Verblijfplaats van de volmaakte vrede) gesticht. In de loop der jaren is deze ashram steeds verder uitgebreid. Behalve een tempel en flats omvat het gebied nu ook onder andere vele scholen, twee ziekenhuizen, een modelzuivelbedrijf, een groot stadion, musea, een planetarium, een sportcentrum, een muziekacademie en een vliegveld. Sathya Sai's toegewijden komen uit de hele wereld, uit alle lagen van de bevolking en vertegenwoordigen allerlei godsdiensten.

Sai Baba liet zien hoe weinig aardse bezittingen de mens eigenlijk echt nodig heeft. Zelf leefde hij altijd uiterst eenvoudig; hij at het voedsel dat de armsten van India eten en droeg eenvoudige kledingstukken, meestal een lang oranje gewaad. Sai Baba reisde regelmatig door India om o.a. tempels in te zegenen, scholen te openen, toespraken te houden en devotees te bezoeken. Zijn toespraken zijn verzameld in tientallen boeken en deze zijn weer vertaald in tientallen talen.

Jaarlijks bezoeken nog steeds honderdduizenden mensen uit de hele wereld de ashram. Ook vanuit Nederland gaan er ieder jaar honderden toegewijden voor enkele weken naar Prasanthi Nilayam. In de ashram kun je overnachten en eten en het programma van de ashram volgen, zoals bhajanzingen en veda-recitatie. Vrijwel al het werk in de ashram, de scholen en de ziekenhuizen wordt verricht door vrijwilligers. Zij brengen op deze manier een essentieel onderdeel van Baba's leringen in praktijk, namelijk seva of liefdevolle, onbaatzuchtige dienstverlening.

Prema Sai

Sai Baba is in het Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences, Prasanthigram overleden op Paaszondag 24 april 2011 om 7:40 plaatselijke tijd na een ziekbed van 28 dagen. Baba heeft gezegd, dat hij in dit lichaam 95 jaar oud zou worden. Deze leeftijd klopt naar de Hindoestaanse maankalender. Sai Baba's lichaam is op woensdag 27 april in de Sai Kulwant Hall in de tempel begraven, op de plaats in de veranda waar zijn stoel altijd stond als hij darshan gaf aan de studenten. Sai Baba zal voor de derde maal op aarde terugkomen, zo heeft hij gezegd, en hij zal dan de naam Prema Sai aannemen. Prema betekent 'Goddelijke liefde'.