'Mijn leven is mijn boodschap'

Sri Sathya Sai heeft met zijn leven een voorbeeld gegeven. Hij benadrukte de noodzaak om de armen te eten te geven, kinderen goed onderwijs te geven en zieken en ouderen te voorzien van de beste zorg die beschikbaar is.

'Het heeft geen zin om mensen die honger lijden, spirituele kennis bij te brengen. De armen en zieken zouden niet begrijpen waar je het over hebt. Het eerste dat je voor hongerige mensen doet, is voor voedsel zorgen. Als je dat niet doet en over de ziel gaat praten, zullen zij niet geïnteresseerd zijn. Stel dus eerst alles in het werk om honger, ziekte en analfabetisme te bestrijden.' - Sri Sathya Sai Baba

Onderwijs

Sai Baba heeft een onderwijsstelsel opgezet waarin van basisschool tot en met universiteit onderwijs wordt gegeven, alles vrij van school- of collegegeld. Hierin wordt een hoge academische kwaliteit bereikt met behulp van het integreren van de vijf menselijke waarden in het onderwijs: waarheid, juist gedrag (rechtschapenheid), vrede, liefde en geweldloosheid. Het doel van het onderwijs op basis van deze waarden is de leerlingen op hun leven in de maatschappij voor te bereiden en deze waarden te leren toepassen. Werken is dan niet alleen een manier om de kost te verdienen, maar ook een middel om mens en maatschappij beter van dienst te zijn.

Voor meer informatie:
Sri Sathya Sai Insitute of Higher Learning
Sri Sathya Sai Higher Secondary School

Gezondheidszorg

Sai Baba heeft verschillende ziekenhuizen opgericht om gratis goede gezondheidszorg te leveren. Het eerste algemene ziekenhuis werd op 4 oktober 1956 ingehuldigd. Dit ‘Sri Sathya Sai General Hospital’ in Prashanti Nilayam was toen het enige ziekenhuis in een straal van 30 kilometer. In de afgelopen 50 jaar zijn hier meer dan 4 miljoen mensen gratis behandeld.

Het algemene ziekenhuis in Whitefield (Bangalore) was aanvankelijk opgericht voor vrouwen en kinderen. Op 28 augustus 1976 werd het ingehuldigd door Sai Baba. Momenteel is het uitgegroeid tot een algemeen ziekenhuis dat 300-400 patienten per dag behandeld.

Sai Baba opende in november 1991, in aanwezigheid van de Indiase minister-president, het Super Speciality Hospital in Puttaparthi. De verpleging, verzorging, therapieën, operaties, inclusief de modernste en kostbaarste behandelingen, en het onderbrengen van naaste familieleden, kost de patiënt niets. In de afgelopen 20 jaar zijn in dit ziekenhuis alleen al meer dan 1.000 hartoperaties per jaar verricht.

In januari 2001 opende Sai Baba opnieuw een Super Speciality Hospital, ditmaal in Whitefield, bij Bangalore. Dit ziekenhuis telt 330 bedden en 12 operatiezalen. Men is vooral gespecialiseerd in cardiologie, hart- en vaatoperaties, urologie, neurologie en neurochirurgie.

Het ‘Sri Sathya Sai Mobile hospital’ bestaat sinds april 2006. De mobiele kliniek brengt de gezondheidszorg naar het platteland. Sinds 2006 zijn er al meer dan 500.000 mensen geholpen.

'Als ziekte en pijn geen onderscheid maken tussen arm en rijk, waarom zouden wij dat dan wel doen?' - Sri Sathya Sai Baba

Voor meer informatie:
Sri Sathya Sai Medical Trust

Waterprojecten

Voor twee miljoen mensen in de deelstaat Andhra Pradesh was het verkrijgen van goedkoop en schoon drinkwater een dagelijks probleem. De betrouwbaarheid van het water kon niet worden gegarandeerd en vaak was er niets anders dan verontreinigd water voor de arme mensen, omdat ze het schone water niet konden kopen. Om de mensen te voorzien van schoon drinkwater zette Sai Baba diverse projecten in gang: in het district Anantapur in 1994, in Medak en Mahabubnagar in 2001 en Chennai in 2004. In 2007 werd een waterproject in East-Godavari voltooid. Deze projecten waren groots van omvang. Ze voorzien miljoenen mensen in meer dan 1000 dorpen van schoon drinkwater. Sai Baba heeft nooit om geld gevraagd voor enige activiteit.