Informatie over de stichting

De St. Sathya Sai International Organisation - Nederland is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 zijn instellingen voor het verkrijgen of het behoud van deze status wettelijk verplicht tot een bepaalde mate van transparantie via internet. Hieronder vindt u een document dat voorziet in deze verplichting.

Financiële verantwoording 2021 Stichting Sathya Sai International Organisation - Nederland

Financiële verantwoording 2020 Stichting Sathya Sai International Organisation - Nederland

ANBI - Beleidsplan SSIO-NL