Centra, Groepen en Mandir

De Sathya Sai centra, groepen en een mandir vormen het hart van de organisatie. De leden kiezen ervoor om naar de leringen van Sai Baba te leven en die uit te dragen aan mensen die ernaar vragen. Zij doen dat op een manier die bij de plaatselijke cultuur aansluit.

'Sai centra stellen zich niet ten doel een nieuwe cultuur te brengen, mijn naam bekend te maken of een cultus te creëren om mij te vereren. Wat zij doen is blijk geven van belangstelling voor gebed, meditatie en dergelijke spirituele gebruiken, die tot verbinding met het goddelijke leiden. Zij moeten laten zien dat zingen en het herhalen van Gods naam gelukkig maakt; dat goed gezelschap vredig stemt. De centra moeten dienstbaar zijn aan eenzamen, zieken, armen, mensen in nood en mensen zonder onderwijsmogelijkheden, zonder ook maar een ogenblik aan een beloning te denken.' - Sathya Sai Baba 

Er zijn verschillende centra, groepen en een mandir waar men bij elkaar komt om te zingen, studiekringen te houden en voor de verschillende (dienstverlenings)activiteiten. Klik hieronder op de naam van een plaats om de betreffende informatie te zien. Als u verdere vragen heeft over de activiteiten van een centrum of groep, of graag contactgegevens ervan wilt ontvangen, neem dan hier contact op.

NB Zie bij de Nieuwsrubriek op de homepage hoe diverse bijeenkomstem online worden gehouden tijdens de Coronacrisis.

Sri Sathya Sai groep Amsterdam Z.O.
Voorzitter: Susan Jaddoe

 • Bhajandienst: wekelijks op donderdag, 19.45 - 20.45 u.
 • Studiekring
 • Dienstverlening: Kleding inzamelen voor vluchtelingen

NB Kijk hier voor meer info over online activiteiten van groepen in coronatijd.

Sri Sathya Sai groep Pernis
Voorzitter: Anita Kharagjitsing

 • Bhajandienst: om de week op zondag.
 • Studiekring
 • Dienstverlening

NB Kijk hier voor meer info over online activiteiten van groepen in coronatijd.

Sri Sathya Sai groep Alphen aan den Rijn
Voorzitter: Ewa Manyś

 • Bhajandienst: 4e zondag van de maand om 11.00 u.
 • Studiekring: 4e zondag van de maand om 10.00 u.

NB Kijk hier voor meer info over online activiteiten van groepen in coronatijd.

Sri Sathya Sai groep Amersfoort
Voorzitter: Joke van den Heuvel

 • Bhajandienst: in overleg met de voorzitter op zondag om 11.00 u.
 • Studiekring
 • Dienstverlening

NB Kijk hier voor meer info over online activiteiten van groepen in coronatijd.

Sri Sathya Sai centrum Amsterdam 2
Voorzitter: Shama Seetal

 • Bhajandienst: wekelijks op zondag, 14.45 - 16.00 u.
 • Dienstverlening: laatste zaterdag van de maand in verzorgingshuis om 9.30 u.
 • Studiekring: op zondagmiddag

NB Kijk hier voor meer info over online activiteiten van groepen in coronatijd.

Sri Sathya Sai centrum Amsterdam 3
Voorzitter: Hilde van de Loo

Bhajandienst: wekelijks op donderdag, 19.45 - 20.45 u. in 'Nemoland Westerpark' (bij de schooltuin, naast de kinderboerderij), Overbrakerpad 2, 1014 AZ Amsterdam

 • Studiekring: 3e zaterdag van de maand om 19.30 u.
 • Dienstverleningsactiviteiten:
  • Laatste zaterdag van de maand in verzorgingshuis Vreugdenhof om 9.30 u.
  • Bezoeken van zieken en ouderen op dinsdagmiddag, o.a. in Verpleeghuis De Makroon
  • Kleding inzamelen voor vluchtelingen
  • Maaltijd voor Stoelenproject e.a.
  • Sevadagen in april en oktober met o.a. verzorgen van tuintjes voor ouderen
  • Depot voor het landelijk Sri Sathya Sai Baby Seva project

NB Kijk hier voor meer info over online activiteiten van groepen in coronatijd.

Sri Sathya Sai centrum Arnhem
Adres: Valckenierstraat 1, 6828 RM, Arnhem
Voorzitter: Annelies van den Top

 • Bhajandienst: wekelijks op zaterdag, 16.15 - 18.00 u.
 • Bhajan oefenen: elke eerste woensdag van de maand
 • Studiekring: elke derde vrijdag van de maand
 • Dienstverlening: koorzingen bij verzorgingshuis, gevangenis, gehandicapte kinderen

NB Kijk hier voor meer info over online activiteiten van groepen in coronatijd.

Sri Sathya Sai groep Breda
Voorzitter: Elise Geurts

 • Bhajandienst: elke eerste en derde zondag van de maand om 10.00 u.
 • Studiekring: om de week op zondag

NB Kijk hier voor meer info over online activiteiten van groepen in coronatijd.

Sri Sathya Sai groep Delft
Voorzitter: Marjuna Hendriks

 • Bhajandienst: derde of vierde zondag van de maand om 10.30 u.
 • Studiekring

NB Kijk hier voor meer info over online activiteiten van groepen in coronatijd.

Sri Sathya Sai centrum Den Bosch
Voorzitter: Ami Siemons

 • Bhajandienst: eerste en derde zondag van de maand om 10.20 u.
  in Clarastraat 108, 5211 LB Den Bosch
 • Studiekring: eenmaal per maand na bhajandienst op zondag
 • Dienstverlening

NB Kijk hier voor meer info over online activiteiten van groepen in coronatijd.

Sri Sathya Sai centrum Eindhoven
Voorzitter:

 • Bhajandienst: tweede en vierde zondag van de maand, 10.30 - 11.45 u.
 • Studiekring

NB Kijk hier voor meer info over online activiteiten van groepen in coronatijd.

Sri Sathya Sai groep Ellikom
Voorzitter: Gella Dockx

 • Bhajandienst: wisselend op zondag om 10.30 u.
 • Studiekring: na bhajandienst

NB Kijk hier voor meer info over online activiteiten van groepen in coronatijd.

Sri Sathya Sai groep Gouda
Voorzitter: Roy Vishnudatt

 • Bhajandienst: eenmaal per maand op zondag om 10.15 u.
 • Bhajan oefenen: eenmaal per maand op donderdag, 20.00 - 21.00 u.
 • Studiekring: eenmaal per maand op donderdag, 20.00 - 21.00 u.

NB Kijk hier voor meer info over online activiteiten van groepen in coronatijd.

Sri Sathya Sai groep Groningen
Voorzitter: Mieke Jeunhomme

 • Bhajandienst: eenmaal per maand op zondag om 11.00 u. (Groningen)
 • Studiekring: tweemaal per maand op dinsdag 19.30 u. (Assen)
 • Dienstverlening: verzamelen van voedselproducten voor de voedselbank
 • Kinderklas: eenmaal per maand om 10.30 u. (Groningen)

NB Kijk hier voor meer info over online activiteiten van groepen in coronatijd.

Sri Sathya Sai groep Heerlen

Adres: Heerlen
Voorzitter: Jos Schoenmakers

 • Bhajandienst: eerste en derde donderdag van de maand om 19.00 u.
 • Studiekring: vierde donderdag van de maand
 • Bhajan oefenen: tweede donderdag van de maand
 • Dienstverlening: optreden voor gehandicapten en ouderen door eigen sevakoor

NB Kijk hier voor meer info over online activiteiten van groepen in coronatijd.

Sri Sathya Sai groep Oosterbeek
Voorzitter: Edger van Gessel

 • Bhajandienst: elke derde zaterdag van de maand om 10.00 u.
 • Dienstverlening: hulp bij daklozenopvang

NB Kijk hier voor meer info over online activiteiten van groepen in coronatijd.

Sri Sathya Sai centrum-mandir Rotterdam 1
Adres: Teilingerstraat 13-15, 3032 AN, Rotterdam
Voorzitter: Shivani Ramcharan

 • Bhajandienst: wekelijks op zondag van 10.15 tot 11.45 u.
 • Studiekring: elke laatste zondag van de maand na de bhajandienst

Kijk voor meer informatie op de website van de Sai Mandir Rotterdam.

NB Kijk hier voor meer info over online activiteiten van groepen in coronatijd.

Sri Sathya Sai groep Tilburg
Voorzitter: Minush Pijnenburg

 • Bhajandienst: eerste, derde en vijfde zondag van de maand om 10.20 u.
 • Studiekring: derde donderdag van de maand

NB Kijk hier voor meer info over online activiteiten van groepen in coronatijd.

Sri Sathya Sai centrum Utrecht
Contactpersoon: Judith Heikens

 • Bhajandienst: om de week op zondag, 10.00-11.30 u.
 • Studiekring: eerste zondag van de maand na de bhajandienst
 • Bhajanoefenen: derde zondag van de maand na de bhajandienst
 • Dienstverleningsacitviteiten: het maken van babykleertjes voor arme gezinnen

NB Kijk hier voor meer info over online activiteiten van groepen in coronatijd.

Sri Sathya Sai groep Zutphen
Voorzitter: Rob Uittenbogaard

 • Bhajandienst: 3e zondag van de maand om 15.45 u. In de maanden juli en augustus kunnen er minder diensten zijn.
 • Studiekring
 • Dienstverlening: het maken van babykleertjes voor arme gezinnen in India

NB Kijk hier voor meer info over online activiteiten van groepen in coronatijd.