Vleugels

‘Er zijn drie wegen die naar bewustwording van de alomtegenwoordige goddelijkheid leiden: handeling (karma), devotie (bhakti) en geestelijke wijsheid (jnana). Deze drie staan niet afzonderlijk van elkaar: ze zijn een samengesteld geheel en vullen elkaar aan.’
- Sri Sathya Sai , 21 mei 1970

De Sathya Sai Organisatie heeft haar verschillende activiteiten ondergebracht in drie afdelingen of vleugels: Devotionele vleugel, Sathya Sai Onderwijs vleugel en Dienstverlening vleugel. Daarnaast is er voor jongeren een onderdeel 'Sathya Sai Jongeren' voor de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar.

Devotionele activiteiten omvatten onder meer regelmatige bijeenkomsten om gezamenlijk devotionele liederen te zingen, universele gebeden te reciteren, een tekst te bespreken en te mediteren.

Sathya Sai Onderwijs richt zich op karaktervorming gebaseerd op het ontplooien van de menselijke waarden. Er zijn klasjes en activiteiten voor kinderen van 6 tot 17 jaar en cursussen en bijeenkomsten voor volwassenen.

Dienstverlenende activiteiten worden zowel op het niveau van centra en groepen, als op regionaal en landelijk niveau ontwikkeld en uitgevoerd. Het gaat daarbij om anderen te steunen waar mogelijk, in antwoord op behoeften in de samenleving. Dit leidt tevens tot spirituele groei.

'Gevoelens en activiteiten volgen drie wegen: van het gevoel, van handeling en de rede, ook omschreven als de paden van devotie (bhakti), handeling (karma) en geestelijke wijsheid (jnana). Het eerste type doet alles in een toegewijde geest van aanbidding. (...) Het tweede type handelt vanuit dienstbaarheid. (...) Het derde type wordt bewogen door de geest van onderzoek naar de principes die aan het leven en de natuur ten grondslag liggen. (...) Deze drie typen zijn feitelijk drie strengen die tot één koord in elkaar zijn gedraaid. Ze kunnen niet worden ontrafeld. Voor het menselijk bestaan zijn devotie, onbaatzuchtige dienstverlening en geestelijke wijsheid van essentieel belang, zoals het hart, het hoofd en de handen dat zijn.’  
- Sri Sathya Sai, 31 augustus 1981