Over de Sathya Sai Organisatie

De Sathya Sai Organisatie is door Sathya Sai Baba opgericht in 1968, met als belangrijkste doel: ‘De mensheid te helpen herinneren aan haar inwonende goddelijkheid'. De organisatie heeft verder als doel het in praktijk brengen en voorbeeld zijn van de universele waarden waarheid, juist gedrag, vrede, liefde en geweldloosheid. Het besef van de inwonende goddelijkheid groeit wanneer alle activiteiten worden uitgevoerd met een gevoel van onzelfzuchtige liefde en onbaatzuchtige dienstverlening, waarbij niet wordt gekeken naar verschillen in religie, groepering, status of ras, en iedereen op basis van gelijkwaardigheid wordt behandeld.

De devotionele, onderwijs en dienstverlenende activiteiten van de Sathya Sai Organisatie ondersteunen de kernwaarden uit Sai Baba’s boodschap. Deze activiteiten zijn bedoeld om ons te herinneren aan de inwonende goddelijkheid en te leven in eenheid en liefde.