Sathya Sai Organisatie Nederland

Zoals overal ter wereld zijn ook in Nederland veel mensen geïnspireerd door Sathya Sai Baba. Zij ontmoeten elkaar in Sathya Sai centra, groepen of mandirs die zijn aangesloten bij de landelijke organisatie. De landelijke organisatie heeft een Centrale Raad (CR). De CR bestaat uit de landelijk voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris, de drie regiocoördinatoren en de coördinatoren van de drie vleugels. Verder is er een jongerencoördinator, een landelijk penningmeester en een coördinator publicatiezaken. De CR-leden komen een aantal keren per jaar bijeen. Hun taken zijn onder andere het ondersteunen van de centra, groepen en mandirs, het 2 à 3 maal per jaar organiseren van landelijke vergaderingen voor alle groepen en het organiseren van trainingsweekenden, infoweekenden, landelijke bijeenkomsten, landelijke vieringen van feestdagen en andere landelijke bijeenkomsten voor leden en belangstellenden.

De organisatie is onder meer verantwoordelijk voor het uitdragen van de universele leringen van Sathya Sai Baba. Er is een overvloed aan publicaties van en over Sai Baba. Veel boeken zijn vanuit het Engels in het Nederlands vertaald en driemaandelijks verschijnt het tijdschrift 'Sathya Sai Baba Nieuws' waarin o.a. vertaalde lezingen van Sai Baba, artikelen over de vele aspecten van zijn werk en de activiteiten van de organisatie. Daarnaast zijn er ook cd's, dvd's en foto's beschikbaar.

De activiteiten binnen de organisatie zijn ondergebracht bij de 3 vleugels:

Daarnaast worden er activiteiten voor en door jongeren georganiseerd.

'Begin de dag met liefde,
Breng de dag door in liefde,
Vul de dag met liefde,
Eindig de dag met liefde,
Dat is de weg naar God!'

- Sathya Sai Baba