Doelstellingen Sathya Sai Organisatie

Het belangrijkste doel van de Sathya Sai Organisatie is 'de mensheid te helpen herinneren aan haar inwonende goddelijkheid' en het in praktijk brengen en voorbeeld te zijn van de grondbeginselen van waarheid (sathya), rechtschapenheid (dharma), vrede (shanti), liefde (prema) en geweldloosheid (ahimsa).

De Sathya Sai Organisatie is geen evangelische of bekerende organisatie. Deze organisatie is gesticht voor de gehele mensheid, zonder enig onderscheid of verschil te maken op grond van religie, afkomst, huidkleur of overtuiging, en zij verwelkomt mensen in haar midden die behoren tot alle religies, teneinde de grondslag te vormen voor de eenheid van alle geloofsovertuigingen. Haar voornaamste doelstellingen zijn hieronder samengevat:

 1. Het individu te helpen
  • zich bewust te worden van de goddelijkheid die inherent in hem aanwezig is en zich dienovereenkomstig te gedragen,
  • de goddelijke liefde en volmaaktheid om te zetten in de praktijk van alledag, en derhalve
  • zijn leven te vullen met vreugde, harmonie, schoonheid, genade, menselijke uitmuntendheid en blijvend geluk.
 2. Te waarborgen dat alle menselijke relaties geleid worden door de principes van waarheid, juist gedrag, liefde, vrede en geweldloosheid.
 3. Gelovigen van alle godsdiensten te helpen oprechter en met meer toewijding hun eigen religie te belijden.

Hoe worden de doelstellingen bereikt?

Allereerst dienen we ons bewust te zijn van de volgende vier principes die zijn vastgesteld door Sathya Sai Baba:

 • Er is maar één religie, de religie van liefde.
 • Er is maar één taal, de taal van het hart.
 • Er is maar één kaste, de kaste der mensheid.
 • Er is maar één God, en Hij is alomtegenwoordig.

Alle religies zijn in wezen een eenheid en alle zijn ze gebaseerd op liefde - daar moeten we onszelf van bewust maken. Daarnaast dient God ononderbroken in gedachten te worden gehouden. De gehele schepping is een manifestatie van God in al haar verschillende vormen. Al het werk dat gedaan wordt dienen we te beschouwen als dienstverlening en wordt opgedragen aan God. De problemen die we tegenkomen in het leven horen we tegemoet te treden met een levenshouding die komt uit liefde, begrip, mededogen, verdraagzaamheid en hulpvaardigheid. Alle activiteiten die we doen dienen te zijn gebaseerd op liefde voor het goddelijke, vrees voor zonde en zich in de maatschappij houden aan morele regels. Om ons bij dit alles te helpen en te ondersteunen kunnen we deelnemen aan spirituele, onderwijs- en dienstverlenende activiteiten, zowel individueel als gemeenschappelijk, systematisch en georganiseerd, zonder enige materiële beloning of waardering te verwachten, maar alleen als middel om Gods liefde en genade te verdienen.