Mantra's

Mantra's zijn gebeden die doorgaans in het Sanskriet worden gezongen. De vertaling helpt om de diepere betekenis ervan te begrijpen. Hieronder enkele veel gezongen mantra's.

Gayatri Mantra

Om Bhur Bhuvah Svaha
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yo Nah Prachodayat

Wij contempleren op de glorie van het Licht dat de drie werelden verlicht: de grofstoffelijke, de subtiele en de causale. Ik ben die levengevende kracht, liefde, stralende verlichting, en de goddelijke genade van universele wijsheid. Wij bidden tot het goddelijke licht om ons denken te verlichten.

Voedselmantra

Brahmarpanam Brahmahavir
Brahmagnau Brahmanahutam
Brahmaiva Tena Gantavyam
Brahmakarma Samadhina

Aham Vaishvanaro Bhutva
Praninam Deham Ashritaha
Pranapana Sama Yuktaha
Pachamyannam Chaturvidham

Het offeren is God, de offerande is God
Door God wordt het geofferd in het vuur van God
God is dat wat bereikt wordt door hij
die de handeling verricht om God te bereiken

Als het vuur van het leven
in de lichamen van levende wezens,
vermengd met de subtiele levenskrachten,
verteer ik de vier soorten voedsel.

Asatoma Mantra

Asato Ma Sadgamaya
Tamaso Ma Jyotirgamaya
Mrtyorma Amrtam Gamaya

Van Onwaarheid, Leid Mij Naar Waarheid
Van Duisternis, Leid Mij Naar Licht
Van Dood, Leid Mij Naar Onsterfelijkheid

Mantra voor de vrede

Samasta Lokah, Sukhino Bhavantu 

Mogen Alle Wezens Overal Gelukkig Zijn

 

Voor informatie over vedam mantra's, klik hier.