Onbaatzuchtige dienstverlening

'Dienstverlening aan de mens zal jouw goddelijkheid tot bloei brengen, dit omdat het jouw hart zal verblijden en het leven de moeite waard zal maken. Dienstverlening aan de mens is dienstverlening aan God, omdat Hij in ieder mens en ieder levend wezen, iedere steen en iedereen stronk aanwezig is.' - Sri Sathya Sai Baba, 5 december 1964

'We moeten bedenken dat we slechts zijn geboren om de samenleving ten dienst te zijn als een heilige plicht. Hoe gering die dienst ook mag zijn, als we die verrichten in de juiste geest, zonder enig eigenbelang, dan doen we iets wat prijzenswaardig en de moeite waard is. Iemand een dienst bewijzen kan op zich een simpele handeling zijn. Maar ze behoort oprecht te worden gedaan. Net zoals een koe datgene wat ze zoal eet, omzet in zoete gezonde melk, zal elke vorm van dienstverlening die gedaan wordt met een zuiver hart, steeds goede resultaten geven.' - Sri Sathya Sai Baba, 19 november 1987

In Nederland wordt er vanuit de organisatie op verschillende manieren vorm gegeven aan onbaatzuchtige dienstverlening. Zo zijn er uiteenlopende projecten die zowel een langdurig als een kortlopend karakter kunnen hebben. De onbaatzuchtige dienstverlening wordt zowel individueel als in groepsverband uitgevoerd, zowel nationaal als internationaal.

Voorbeelden van dienstverlening in Nederland zijn het verstrekken van voedsel, drinken en kleding aan hulpbehoevenden; kooroptredens voor ouderen in zorginstellingen en voor mensen in detentiecentra; het helpen opknappen van tuinen voor mensen die hiertoe zelf niet in staat zijn; het maken van babykleertjes voor arme gezinnen in India; het wandelen met ouderen en gehandicapten en het bezoeken van zieken.

Vanuit Nederland wordt er regelmatig deelgenomen aan medische kampen die opgezet zijn in het buitenland. Ook wordt er ondersteuning geboden bij internationale humanitaire projecten.