Aankondiging van de online Gurupoornima viering

van de Sri Sathya Sai International Organisation

op zaterdag 24 juli 2021

Om Sri Sai Ram

We zijn gezegend en gelukkig dat we de goddelijke liefde, genade en zegeningen hebben ontvangen van onze goeroe en God, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, die de universele leraar, goddelijke leraar en leraar van leraren is, die ons het doel van het leven heeft getoond en de manier om dit te bereiken via het pad van liefde en dienstbaarheid.

Op 24 juli 2021, Gurupoornima Dag, uiten we onze dankbaarheid en liefde aan onze goeroe en God, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Op deze gezegende dag zal de SSSIO Gurupoornima vieren met een inspirerend online programma, met vooraf 30 minuten prachtige darshan van Swami en verheffende bhajans.

Het programma wordt op Nederlandse tijd als volgt uitgezonden:

Op 24 juli 2021 om 17.00 u. (hier ’s middags)

geschikt voor de SSSIO-Zones 1, 2A, 2B, 6, 7, 8, 9A, VK en Ierland. Nederland valt onder Zone 7.

Op 24 juli 2021 om 03:00 u. (hier ’s nachts) geschikt voor de SSSIO-Zones 3, 4, 5.

De laatste updates over de online Gurupoornima viering, inclusief het programma, vindt je op https://www.sathyasai.org/announcements/guru-poornima-2021

Jai Sai Ram

Sri Sathya Sai International Organisation

 ‘Luisteren naar de glorie van God zuivert het hart. Dus de eerste stap naar toewijding is luisteren. Maar alleen luisteren is niet voldoende; je moet bezingen waar je naar luistert. Ook zingen is niet voldoende; je moet er in je hart aan denken. Er alleen aan denken is ook niet voldoende; je moet met beide handen dienen. Zorg daarom voor goede woorden, gedachten en daden. Dat is Trikarana Shuddhi (eenheid van gedachten, woorden en daden). Er moet harmonie zijn tussen de gevoelens in het hart, die in woorden worden uitgedrukt, en de woorden die met de handen in praktijk worden gebracht. Het menselijk leven wordt geheiligd door de harmonie van gedachten, woorden en daden. Deze harmonie heiligt ook de tijd.’

- Sri Sathya Sai Baba, 14 april 1993