Welkom op de website van de Sathya Sai International Organisation - Nederland

Gedachte van de Dag

Gedachte van 15 april 2021

Zorg goed voor je lichaam en bezin je altijd op het onzelfzuchtige, zuivere en stabiele atmische principe. Je bent een lid van de maatschappij. Jouw welzijn hangt af van het welzijn van de maatschappij. Streef dus naar het welzijn van iedereen. Mogen alle wezens in alle werelden gelukkig zijn! Vermijd bekrompenheid; ontwikkel ruime gevoelens om geluk te ervaren. Belichamingen van liefde, Het nieuwe jaar brengt ook wat goede resultaten met zich mee. Nieuwjaar wordt niet alleen gevierd om heerlijke gerechten te eten. Je moet heilige gevoelens in je opnemen en besluiten een vruchtbaar leven te leiden. Goed en kwaad van de wereld hangen af van jouw gedrag, dat op zijn beurt afhankelijk is van je gedachten. Koester dus goede gedachten. Alleen dan ben je in staat een edelmoedig leven te leiden. Wees een goed voorbeeld voor je medemens. Maak hen gelukkig. Geef blijk van je medeleven. Spreek liefdevol met hen. Dit alles is mogelijk als je goddelijke liefde verwerft. Streef er dus naar de ontvanger van goddelijke liefde te worden. Herhaal Zijn naam vanuit het diepst van je hart.

- Sri Sathya Sai, 26 maart 2001