Welkom op de website van de Sathya Sai International Organisation - Nederland

Gedachte van de Dag

Gedachte van 23 juli 2021

Ware onthechting is jezelf weggeven. Dan zal de goeroe de vrijheid schenken om je eigen wil te volgen, zoals Krishna deed. ‘Beminde Arjuna! Zoals je wil is, zo handel je (yathechchasi, thathaa kuru). Denk goed na en doe zoals je verkiest’, vertelde Krishna hem. Hij bedoelde dat hij hem alle benodigde advies had gegeven en ook het ego dat Arjuna had afgelegd aanvaardde. Daarom kon Arjuna nu de vrijheid worden geschonken om te handelen zoals hij wilde, want zijn wil is Zijn wil geworden. Iemand die dat niveau heeft bereikt moet vrijheid worden gegeven. De goeroe behoort zijn leerling niet genadeloos te bevelen, enkel omdat de leerling alles aan hem heeft overgegeven. Een goeroe mag niet iemand worden die rijkdom steelt (vittha-apahari); hij moet iemand zijn die harten steelt! De goeroe moet als een wekker zijn. Hij moet diegenen wakker maken die in de slaap van onwetendheid gehuld zijn en hen belonen met lessen over de kennis van hun Atmische Werkelijkheid (hun ware Zelf).

- Sri Sathya Sai, Vidya Vahini, hfdst. 12