Studiekring

Studie is van groot belang. Het doel hiervan is om te ontdekken wie we werkelijk zijn. Een van de activiteiten van centra/groepen is het houden van zogenoemde studiekringen. Tijdens deze studiekringen wordt er een tekst samen gelezen, en wordt er vervolgens met elkaar over gesproken, om zo de inzichten van elkaar te horen en daarmee tot een dieper begrip van de tekst en van jezelf te komen.

Hieronder leest u een citaat van Baba over de noodzaak tot studie en onderzoek.

‘Studie is werk. Onderzoek naar de waarde en toepasbaarheid van het bestudeerde is toewijding; het ondervinden van de geldigheid en waarde van de beoefening is wijsheid.

Eerst moet je te weten komen ‘wat anderen denken wie je bent.’ Zij zien je als een lichaam met een specifieke naam en een herkenbare vorm. Vervolgens moet je te weten komen ‘wat jij denkt wie je bent.’ Je bent je bewust van je geest (het denken) met zijn apenstreken, vooroordelen en voorkeuren, zijn emoties en streven. Je bent op de hoogte van je persoonlijk bewustzijn, van jouw versie van ‘mij’ en ‘mijn’. Leer de geest kennen als een instrument dat jou schade kan berokkenen als het onverstandig wordt gebruikt, of je kan helpen als het verstandig wordt gebruikt. Dan is er nog een derde ‘jij’ die je moet leren kennen - de Jij die je werkelijk bent! Want je bent noch het lichaam, noch de geest. Je bent de belichaming van zuiverheid, kracht, liefde, gelukzaligheid. De arme kleine gevangenis genaamd ‘individualiteit’ moet worden verloochend. Je bent vrij, al heb je het gevoel dat je gebonden bent en zit je te kniezen in de cel waarvan je denkt dat die je beperkt. Zie de waarheid die je zal bevrijden. Ze is in je, voel het. Voel het. Jij bent niet het lichaam, het denken, het intellect, het brein, het hart, het ingeperkte, nietige ego. Jij bent het Oneindige, Universele Absolute. Hier moet je vast en onwrikbaar van overtuigd raken. Asceten van de hoogste orde (paramahamsa’s) hebben dat bewustzijn. Ieder van jullie kan die toestand bereiken; dat is je doel, dat ben je aan jezelf verplicht. Het heeft geen zin om alleen maar het ene na het andere boek te bestuderen. Breng één regel uit welk boek dan ook in praktijk; dat is genoeg om je vele eeuwen van duisternis, onwetendheid en hunkering naar licht te besparen.’ (...)

‘Als je geen serieus onderzoek instelt, kun je niet ontdekken welke remedie op jouw temperament en zijn problemen van toepassing is. Studeer met vertrouwen en toewijding. Verdiep je in de draagwijdte en betekenis van wat je leest en houd altijd het doel voor ogen dat je in praktijk brengt wat je leest. Als je dat niet doet zal de studiekring altijd een halve cirkel blijven en kan hij niet rond worden.’ 

‘Besteed ook aandacht aan een ander punt. Beperk je studie niet tot deze kring en deze boeken. Het hele universum is je leerschool. Je kunt wijsheid putten uit de lucht, de wolken, de bergen, de rivieren, de dagelijks terugkerende verschijnselen van zonsopgang en -ondergang, de seizoenen, vogels, bomen, bloemen, insecten - in feite alle wezens en dingen in de natuur. Benader deze leraren met ontzag, eerbied en nederigheid; ze zullen antwoorden met hun lessen. Maak je geen zorgen dat je geen kennis van Sanskriet hebt. Met zuiverend handelen (samskara) ben je voldoende toegerust voor de universiteit om je heen. Sanskriet is de taal van de oude geschriften en de klassieke literatuur; samskara is de taal van het hart, het verfijnde medium voor een vruchtbaar samengaan met de natuur, in alle veelvoudige uitingen van goddelijkheid.’

Bron: Sathya Sai Baba, Mumbai, 3 maart 1974

Handleiding voor het houden van een studiekring.