Meditatie

Sri Sathya Sai Baba heeft in het boek 'Dhyana Vahini' geschreven over meditatie. Verder heeft Sai Baba ook in toespraken vaak over meditatie gesproken waaronder ook over de lichtmeditatie.

Om in te gaan tot het wezen van God als het allerhoogste, moet men eerst ingaan tot zijn eigen wezen, God als het allerkleinste, want niemand die zichzelf niet kent, kan God kennen.

Ga op een makkelijke manier zitten, blijf in die houding en breng de ademhaling tot rustige regelmaat. Laat de zintuigen tot rust komen, zodat ze zich niet meer hechten aan zintuiglijke objecten en zuiver alle organen van het lichaam.
Licht is het sterkste zuiveringsmiddel; het verdrijft alle duisternis. Licht kan het hele lichaam doordringen; het reinigt alle ledematen en zintuigen en installeert zich in de lotus van het hart, waarin de Vorm van de Heer wordt bewaard als het Heilige waarop men zich concentreert, waarna men tot meditatie komt en tenslotte tot de hoogste verrukking, het ingaan tot God, het Allerhoogste Zelf.

Begin, als je bent gaan zitten voor meditatie, enkele verzen te reciteren ter verheerlijking van God, zodat de verspreide gedachten worden gericht. Doe dan gaandeweg, terwijl je doorgaat met reciteren, voor het innerlijk oog de Vorm verschijnen die door de Naam wordt opgeroepen. Als de geest afdwaalt van het herhalen van de Naam, richt haar dan op de Vorm en als de geest afdwaalt van de Vorm, leid haar dan weer tot de Naam. Laat haar verwijlen bij de zoetheid van de een of de ander. Als je de geest zo leidt, kan zij gemakkelijk getemd worden. Het mentale beeld dat je je gevormd hebt, zal veranderen in een emotioneel beeld dat de liefde opwekt van het hart en verankerd wordt in de herinnering. Langzamerhand zal de Heer je wens vervullen en zich in die Vorm realiseren.

Deze geestelijke oefening, het mediteren op en het reciteren van de Naam van de allesdoordringende God, is de beste vorm van meditatie voor beginners. Binnen enkele dagen zul je je er in vinden en de vreugde van de concentratie beleven. Richt je contemplatie na tien of vijftien minuten, of na langere tijd wanneer je je meer geoefend hebt, op de herinnering aan de innerlijke vrede en de blijdschap die je beleefde in deze meditatie. Dit zal je geloof en vastberadenheid versterken. Maak er tenslotte niet abrupt een einde aan om met je werkzaamheden te beginnen. Ontspan je ledematen langzaam en met bedachtzame geleidelijkheid en neem dan je dagelijkse plichten op je.

Wees niet ontmoedigd als je in het begin niet in staat bent je gedurende wat langere tijd te concentreren. Als je leert fietsen, ben je ook niet in staat meteen je evenwicht te vinden. Je begeeft je met je fiets naar een open veld en dan begint het slingeren, nu eens overhellend naar deze kant en dan weer naar die kant, waarbij je zelfs kunt vallen en de fiets bovenop je krijgt en dat kan zich nog een aantal keren voordoen. Maar als je de kunst eenmaal onder de knie hebt, maak je je nooit meer zorgen om het evenwicht. Je bent dan in staat automatisch het evenwicht te herstellen, is het niet? En dan kun je ook langs smalle wegen rijden en heb je geen open ruimte meer nodig. Je bent nu in staat al fietsend door de drukste straten te manoeuvreren. Op dezelfde manier zul je door oefening het vermogen verwerven om je ook in de grootste drukte en in de moeilijkste situaties te concentreren.

De lichtmeditatie

Sathya Sai Baba heeft de lichtmeditatie genoemd als goede meditatievorm, die voor iedereen toegankelijk is. Hieronder vind je in zijn eigen woorden de beschrijving ervan.

Wat de meditatie betreft, verschillende leraren geven verschillende adviezen voor de techniek daarvoor. Maar Ik zal je nu de meest universele en de meest effectieve meditatievorm geven. Dit is de allereerste stap in spirituele discipline. Neem hiervoor in het begin slechts enkele minuten per dag en besteed er langzamerhand steeds meer tijd aan als je voelt hoeveel vreugde het je geeft. Doe het voor het aanbreken van de dag. Deze tijd heeft de voorkeur omdat het lichaam dan verfrist is door de slaap en je nog niet afgeleid wordt door de dagelijkse besognes.

Zet een lamp met een open vlam of een kaars voor je die rustig en niet flakkerend brandt. Ga in de lotushouding zitten als je dat kunt, of in welke andere gemakkelijke houding dan ook. Kijk enige tijd ononderbroken in de vlam en probeer dan, als je je ogen gesloten hebt, de vlam binnenin je, tussen de wenkbrauwen, te ervaren. Laat haar afdalen naar de lotus van je hart, waarbij ze de weg die ze gaat verlicht. Als ze het hart binnenkomt, zie dan hoe de lotusbladen zich een voor een openen, waarbij elke gedachte, elk gevoel, elke emotie zich baadt in het licht en zo de duisternis erin wordt verdreven. De duisternis kan zich nergens meer verbergen. Het licht van de vlam breidt zich uit en wordt steeds lichter. Laat het binnendringen in je ledematen. Nu kunnen deze zich nooit meer inlaten met duistere, verdachte en onwaardige activiteiten; ze zijn instrumenten geworden van licht en liefde. Laat het licht dan opstijgen naar de tong zodat onwaarheid daaruit wordt verdreven. Laat het licht verder stijgen naar de ogen en de oren, zodat het alle duistere verlangens vernietigt die er in huizen en die je brengen tot onwaardige opvattingen en kinderachtige conversatie. Laat je hoofd overspoeld worden van licht en alle slechte gedachten zullen er uit wegvluchten. Zie hoe het licht in je is en hoe het steeds intenser wordt. Laat het van uit jou naar buiten stralen en zich om je heen uitbreiden in steeds wijder wordende kringen, zodat het je geliefden omvat, je familieleden, je vrienden en metgezellen, je vijanden en mededingers, vreemden, alle levende wezens, de hele wereld.

Doordat het licht de zintuigen iedere dag zo intens en systematisch verlicht, zal spoedig de tijd komen dat je geen genoegen meer beleeft in het aanschouwen van het duistere en kwade, niet meer verlangt naar sombere en boosaardige verhalen, niet meer hunkert naar schadelijke en dodelijke voedingsmiddelen en dranken, je niet meer inlaat met het onzuivere en vernederende, je niet meer begeeft naar plaatsen waar het kwade en het onrecht heersen en niet meer kwaadwillige plannen beraamt, om welke reden en tegen wie dan ook. Blijf getuige van dat aangrijpende licht dat overal is. In welke vorm je God ook vereert, streef er naar die vorm te visualiseren in het alles doordringende licht. Want "Licht is God, God is Licht."

Beoefen deze meditatie naar Mijn advies met regelmaat, iedere dag. En op andere tijden herhaal je de Naam van God (welke van de vele Namen dan ook die geuren naar Zijn luister), waarbij je er zorg voor draagt je altijd bewust te zijn van Zijn Macht, Genade en Mildheid.

uit: Sathya Sai Baba Speaks X (1981): 253-256 (vertaling overgenomen uit de bijlage van Dr John Hislops "Gesprekken met Sathya Sai Baba", Utrecht, St. Sri Sathya Sai Baba Publicatie, 1985)