Devotie

Devotionele activiteiten zijn erop gericht te groeien in de ervaring van het Goddelijke. Het Goddelijke is overal aanwezig. We ervaren dat door ons hart te openen.

Devotionele activiteiten omvatten het zingen van devotionele liederen in groepsverband, studiekringen, gebed, meditatie en andere activiteiten bedoeld ter versterking van het geloof, het inzicht in, en de beoefening van, spirituele kernwaarden.

‘Je kunt nu worden bevrijd door de spirituele oefeningen van het zingen van de glorie van de Heer en het luisteren naar de naam die wordt bezongen. (...) Het kan het proces van bevrijding bevorderen, niet alleen voor de leden van de groep (...) de hele wereld kan baat vinden bij de vibraties.’

- Sathya Sai Baba, 26 januari 1982

‘In de studiekring gaat het niet alleen om het lezen van boeken. ‘Kring, studiekring’ betekent een belangrijk onderwerp nemen, en iedereen zegt wat het voor hem of haar betekent. (...) Het is als een diamant met zijn verschillende facetten, maar er is één vlak facet, het bovenste, en van hieruit kan alles worden overzien. Het bovenste facet te vinden is de functie van de studiekring.

- Sathya Sai Baba in: Dr. John Hislop, ‘Gesprekken met Sathya Sai Baba’, pag. 180

Activiteiten bestaan uit onder meer:

  • Devotionele bijeenkomst: Bij devotionele bijeenkomsten worden er bhajans gezongen. Bhajans zijn lofliederen gericht tot het Goddelijke. Dit is een van de meest reguliere activiteiten. Tijdens diensten van centra, groepen en mandirs worden deze liederen gezongen, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt in de religieuze stroming. De liederen worden gezongen in de oud-Indiase taal Sanskrit, het Hindi, Engels en Nederlands.
  • Meditatie: Een effectieve manier om te mediteren is de Lichtmeditatie. De meditatie richt zich op het ontwikkelen van de liefde, waardering en respect voor de mensen en dingen om je heen en alles op de wereld.
  • Studiekringen: Tijdens een studiekring wordt er een stuk tekst gelezen uit een van de werken van Sathya Sai Baba of een andere inspirerende bron. Iedereen krijgt de kans om te delen welke waarde en inzicht hij of zij beleeft hierin. Het delen hiervan leidt tot een overstijgende visie, het ontdekken van een gezamenlijke grotere waarheid.
  • Studiedagen: op studiedagen of 'satsangs' (bijeenkomsten) wordt vanuit verschillende thema's vorm gegeven aan de persoonlijke ontwikkeling.