Informatie over de stichting

De Stichting Sri Sathya Sai Baba Nederland is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 zijn instellingen voor het verkrijgen of het behoud van deze status wettelijk verplicht tot een bepaalde mate van transparantie via internet. Hieronder vindt u een link naar een document dat voorziet in deze verplichting.

Informatie over Stichting Sri Sathya Sai Baba Nederland

Financiële gegevens van 2017 van de stichting vindt u hier.