Sri Sathya Sai Baba

'Ik ben gekomen om het licht der liefde in de harten van de mensen te ontsteken en te zien hoe het dag na dag met toenemende luister zal schitteren.' - Sathya Sai Baba, 4 juli 1968

Liefde voor de medemens is de basis van elke religie en elk geloof. Sai Baba benadrukte de eenheid van religies en spoort iedereen aan diezelfde liefde in de eigen religie, het geloof en de cultuur te ontdekken en te delen of uit te dragen. Mensen van over de hele wereld streven ernaar zich de leringen van Sai Baba eigen te maken en deze leringen zo goed mogelijk toe te passen in het dagelijks leven. Zij vinden in het leven van Sai Baba een voorbeeld en in zijn leringen de kern van de Universele Waarheid.

'Jouw taak is om de eenheid te benadrukken, de eenheid te ervaren in alles wat je doet of zegt. Hecht geen belang aan verschillen in religie, groepering, status of huidskleur. Laat het gevoel van eenheid al je handelingen doordringen.' - Sathya Sai Baba, 6 januari 1975

 

Klik hier voor de video: 'Who is Sri Sathya Sai'.