Disclaimer Sathya Sai Baba Organisatie Nederland, www.sathyasai.nl 

Disclaimer

De Sathya Sai Baba Organisatie Nederland (hierna: ‘de organisatie’) verleent u toegang tot de website www.sathyasai.nl (hierna: ‘de website’). Op deze website worden door de organisatie informatieve teksten, afbeeldingen en andere materialen (hierna: ‘informatie’) geplaatst. Hierbij behoudt de organisatie zich het recht voor deze informatie op ieder moment aan te passen, toegang te beperken of onderdelen te verwijderen zonder voorafgaande toestemming van bezoekers of van tevoren mededeling te doen.

De informatie op de website is vrijblijvend van aard en heeft ten doel de bezoeker te informeren over de organisatie en haar activiteiten.

De organisatie neemt zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website en spant zich in de informatie op de website te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg kan de organisatie niet instaan voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de weergeven informatie.

De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en het gebruik van informatie afkomstig van de website of enig andere website waar de website naar verwijst. Dit geldt eveneens voor gebruik van teksten, afbeeldingen en materialen wanneer voor dit gebruik schriftelijk toestemming is verleend door de organisatie.

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten, afbeeldingen en andere materialen beschikbaar op de website liggen bij de organisatie. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren of te verveelvoudigen zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de organisatie.

Voor het verkrijgen van toestemming voor gebruik van het door intellectuele eigendom beschermde materiaal kan contact worden opgenomen met de organisatie.

Overig

Deze disclaimer is laatstelijk gewijzigd op 30 september 2013.