Educare

Het Sathya Sai Onderwijs (SSO) wordt ook wel 'Educare' genoemd. Het kan iedereen, jong en oud, helpen om onze goedheid of goddelijkheid te herkennen en de menselijke waarden te ontplooien. Dit leidt tot goed karakter, tevredenheid en harmonie met de medemens.

'Educare is datgene wat ons helpt om voortdurend verbonden te blijven met onze ingeboren goddelijkheid' - Sathya Sai Baba

‘Het woord Educare betekent ‘naar buiten brengen wat innerlijk al aanwezig is’, namelijk de menselijke waarden die in ieder mens verborgen liggen: waarheid, rechtschapenheid, vrede, liefde en geweldloosheid. Je kunt ze niet van buitenaf krijgen; ze moeten van binnenuit aan het licht worden gebracht. Mensen zijn echter hun ingeboren menselijke waarden vergeten, dus zijn ze niet in staat om ze zichtbaar te maken. 'Educare' betekent het naar buiten brengen van de menselijke waarden. Ze naar buiten brengen wil zeggen: ze omzetten in handeling.’ - Sathya Sai Baba, 26 september 2000

SSO Activiteiten en bijeenkomsten

Er zijn verschillende manieren waarop vorm wordt gegeven aan Educare.

  • Voor kinderen en tieners: kinderklasjes, clubs en activiteiten
  • Voor jongeren en volwassenen: SSO activiteiten, cursussen en workshops
  • Voor ouders: themadagen en de ouderschapscursus
  • Jaarlijks is er een kinder- of gezinsweek

Alle activiteiten worden zowel aangeboden als op verzoek gegeven.

Kernprincipes

Kernprincipes van het SSO zijn:

  • Harmonie in gedachten, woorden en daden: eenheid tussen hart, hoofd en handen
  • De eenheid van geloven vanuit de menselijke waarden (zie leringen)
  • Grenzen aan wensen (zie leringen)
  • Menselijke uitmuntendheid en ontplooiing van de totale menselijke persoonlijkheid

'Liefde in gedachten en woorden is waarheid
Liefde in handeling is juist gedrag
Liefde in gevoelens is vrede
Liefde in begrip is geweldloosheid'
- Sathya Sai Baba