Sathya Sai Onderwijs

'Het doel van de opvoeding moet zijn hoge idealen in de mens vast te leggen.' - Sathya Sai Baba

Sathya Sai Baba legt veel nadruk op onderwijs en opvoeding. Hij herinnert ons eraan dat wij in essentie God zijn en ons hiernaar mogen gedragen en dat dit ons geboorterecht is. De vijf universele menselijke waarden - waarheid, juist gedrag, vrede, liefde en geweldloosheid - vormen de basis voor een goddelijk bestaan. Het doel is iedereen te helpen de ingeboren menselijke waarden te ontwikkelen en toe te passen. Dit proces is 'Educare'. Eenheid in verscheidenheid, eenheid van religies, grenzen aan wensen en harmonie tussen hoofd, hart en handen vormen de basis van het Sathya Sai Onderwijs. De waarden uiten zich in de praktijk door zelftransformatie en onbaatzuchtige dienstverlening aan de medemens. Alle aspecten van de menselijke persoonlijkheid komen in dit integrale programma aan de orde. Het doel van opvoeding en onderwijs is karaktervorming in plaats van het alleen maar overdragen van kennis en vaardigheden.

'Onderwijs moet het respect voor menselijke waarden als waarheid, juist gedrag, liefde en vrede inprenten. Onderwijs is voor het leven. Het leven is voor de mens. De mens is er voor de maatschappij. De maatschappij is bedoeld voor spiritualiteit. De spiritualiteit is er voor de natie. De natie is deel van de wereld, en de wereld is voor vrede.' - Sathya Sai Baba, 10 augustus 1998