Welkom op de website van de Sathya Sai International Organisation - Nederland

Gedachte van de Dag

Gedachte van 21 maart 2019

Gods naam is zeer doeltreffend. Door Gods naam te herhalen kunnen Zijn eigenschappen gemakkelijk opgeroepen worden. Heilig je tong door het herhalen van Zijn naam. Laat ook de tong vriendelijke woorden spreken die tevredenheid en blijdschap verspreiden. Wees heel voorzichtig met wat je zegt. Dieren hebben hoorns, insecten hebben angels, wilde beesten hebben klauwen en scherpe tanden, maar jouw grootste aanvalswapen is je tong. De wonden die je tong toebrengt kunnen nauwelijks worden genezen; ze blijven lange tijd in het hart doorwoekeren. Ze kunnen zelfs meer schade aanrichten dan een atoombom. Spreek zo dat je woorden even aardig zijn als je gevoelens. Spreek woorden die waar en aangenaam zijn. (Satyam bruyat; priyam bruyat). Maar spreek geen leugens of overdrijf niet om iemand hiermee een plezier te doen. Cynisme, dat je ertoe leidt om scherp en vitterig over iets te spreken om het in een verkeerd daglicht te stellen, is even slecht als vleierij die je laat overdrijven en onwaarheid spreken.

- Sathya Sai Baba, 29 juli 1964