Welkom op de website van de Sathya Sai International Organisation - Nederland

Gedachte van de Dag

Gedachte van 12 juli 2020

Gebed betekent niet dat je God om iets smeekt. Gebed duidt op de ervaring van goddelijke gelukzaligheid. Het is een middel om deze gelukzaligheid te ervaren, haar te delen en er helemaal in op te gaan. Gebed moet vanuit het hart komen anders is het volslagen nutteloos. God aanvaardt een hart zonder woorden, maar Hij zal geen woorden en gebeden aanvaarden die niet uit het hart komen. Daarom wordt God de Heer van het hart (Hridayesha) genoemd. Alleen als je hier vast in gelooft ben je in staat blijk te geven van je goddelijkheid. Beschouw het lichaam als een tempel, als de verblijfplaats van de drie-eenheid Brahma, Vishnu en Shiva. Brahma, Vishnu en Shiva wonen niet in afzonderlijke plaatsen als Vaikunta of Kailasa. Dat is een misvatting, die uit onwetendheid is ontstaan. God is in je, buiten je en overal om je heen. Twijfel hier niet aan. Als je hieraan twijfelt, kun je geen rust of geluk ervaren. Erken deze waarheid in vast geloof en leef er naar.

- Sathya Sai Baba, 29 juli 1988