Welkom op de website van de Sathya Sai International Organisation - Nederland

Gedachte van de Dag

Gedachte van 26 september 2019

God is de belichaming van Liefde. Als je God wilt ervaren, moet je je met liefde vullen. Alleen door liefde kun je de belichaming van liefde die God is, ervaren. Iemand vol jaloezie en haat is als een blinde die de zon niet kan zien, hoe helder hij ook schijnt. Verblind door onwetendheid kan zo iemand God niet zien, hoe dichtbij Hij ook is. De wijze (jnani) die vervuld is van goede eigenschappen, zoals waarheid en liefde, en zonder afgunst, ego en haat, kan God zien zonder naar Hem te zoeken. Studenten, zowel jongeren als ouderen mogen slechte eigenschappen, zoals jaloezie, geen kans geven. Wees blij als anderen slagen in hun studie, sport of beroep. Afgunstig zijn op iemand die succesvol is, is een drievoudig kwaad: ten eerste het negeren van je plicht of studie, ten tweede jaloers zijn op iemand die beter presteert en ten derde het treuren om de eigen mislukking.

- Sathya Sai Baba, 6 september 1984