Welkom op de website van de Sathya Sai International Organisation- Nederland

Gedachte van de Dag

 • Gedachte van 24 mei 2016

  Houd je niet bezig met het goede en slechte in anderen. Als je steeds aan slechte eigenschappen denkt, zal dat een slechte invloed op je hebben. Mensen die slechte ideeën koesteren, zullen op den duur hun ondergang vinden, hoeveel rijkdom of kennis ze ook bezitten. Iemand die tracht het slechte in zichzelf te mijden en het goede te bevorderen, zal echt vooruitkomen. Als je duizend ogen gebruikt om de fouten in anderen op te sporen en al je tijd hieraan besteedt, wordt je hart ook onzuiver en zul je slechte ideeën krijgen. Ons hart is als de lens van een camera. Datgene waarop we onze aandacht richten, wordt in de geest afgedrukt. Zowel jonge als oudere mensen moeten erop letten dat eigenschappen als jaloezie, haat en gebrek aan verdraagzaamheid geen vat op hen krijgen.

  - Summer Showers in Brindavan 1974, deel 1, hoofdstuk 2

 • Gedachte van 23 mei 2016

  Op een podium praten we woorden na als waarheid, liefde en geweldloosheid, maar in ons dagelijks leven geloven we niet in waarheid, doen we niet aan geweldloosheid en gebruiken we geen onderscheidingsvermogen (buddhi). Jonge mensen van nu moeten leren deze waarden oprecht in praktijk te brengen. Je leven hangt af van drie dingen: je woorden, gedachten en daden. De verlangens die je krijgt, geef je aandacht en je gaat erover nadenken. Aan een gedachte ligt de geest ten grondslag. De gedachte die bij je opkomt, wordt aan de wereld getoond als woorden uit je mond. Als je eenmaal die woorden uitspreekt en de gedachte die in je geest is opgekomen naar buiten brengt, ga je tot handelen over om het in praktijk te brengen. Alleen wanneer er harmonie is tussen je gedachte, woord en handeling ben je in staat je eigen ware natuur te herkennen.

  - Summer Roses on the Blue Mountains 1976, hoofdstuk 2               

 • Gedachte van 22 mei 2016

  Veel mannen zijn gewend zich te scheren en weten dat als ze het scheermes te hard drukken, zij zich snijden en als ze geen druk uitoefenen, het niet mogelijk is de baardstoppels te verwijderen. Alleen door matige druk uit te oefenen kunnen ze het gewenste resultaat bereiken. De geest of het denken van de mens is als een scheermes. Zonder de geest te star onder controle te houden en zonder hem al te vrij te laten, moeten we hem aanmoedigen goed te handelen en hem in toom houden als hij geneigd is in slechte daden betrokken te raken. Alleen wanneer de geest zich gedraagt zoals hij behoort te doen, kan men zich als een mens gedragen. Dus door onderscheid te maken tussen goede en slechte handelingen, zullen we in staat zijn de geest over het juiste midden tussen de twee uitersten te leiden.

  - Summer Showers in Brindavan 1974, deel 1, hoofdstuk 2

   

   

 • Gedachte van 21 mei 2016

  Er zijn vier categorieën intelligentie: zelfzuchtig, zelfzuchtig-onzelfzuchtig, puur onzelfzuchtig en gebaseerd op het atma of ware zelf. De eerste categorie denkt altijd aan wat goed is voor hem/haar zelf en beslist op grond daarvan. Het is als de intelligentie van een kraai. Dit is in de huidige wereld zeer algemeen. De tweede categorie denkt aan wat goed is voor zichzelf en tegelijk ook voor anderen. Dit is de gebruikelijke manier van leven. De derde vindt altijd dat anderen hetzelfde soort geluk moeten krijgen als men voor zichzelf wenst. In het besef dat het menselijk lichaam gegeven is om anderen van nut te zijn, zal deze derde categorie van mensen altijd proberen goed voor anderen te zijn. De vierde categorie, de atma buddhi, houdt zich altijd bezig met het aspect van dharma - goed, moreel gedrag - en de noodzaak dharma te waarborgen. Ze beschouwen zich als boodschappers van God; ze vergeten hun eigen zelfzuchtige belangen en zijn altijd bereid zich op te offeren voor het welzijn van de rest van de wereld.    

  - Summer Roses on the Blue Mountains 1976, hoofdstuk 2

 • Gedachte van 20 mei 2016

  In de Bhagavad Gita wordt ons lichaam beschreven als kshetra, het veld, en wordt het goddelijk Zelf dat erin woont Kshetrajna, de kenner van het veld, genoemd. Toegewijden die  heilig van hart zijn en die heilige gedachten koesteren, gaan op pelgrimsreis naar heilige plaatsen. Dat doen ze alleen omdat ze geloven dat die plaatsen heilig zijn. Als ze niet heilig waren, zouden ze het niet nodig vinden om zoveel geld en energie aan een pelgrimsreis te besteden. Overeenkomstig hiermee onderhouden mensen betrekkingen met elkaar, omdat het menselijk lichaam heilig is. Als het lichaam van een individu niet echt heilige handelingen verricht en een heilig leven leidt, zal niemand ermee willen omgaan. Daarom moet iemand die het lichaam heilig wil houden ernaar streven zich tot goede handelingen, goede gedachten en goede daden te beperken.

  - Summer Showers in Brindavan 1974, deel 1, hoofdstuk 2

 • Gedachte van 19 mei 2016

  Door iedere entiteit in de schepping wordt een voorgeschreven kwaliteit tentoongespreid of als een mantel gedragen. Deze kwaliteit wordt ook hun dharma genoemd. Zoals een leerling in een bepaalde klas door zijn best te doen naar een hogere klas kan worden bevorderd, zo kan iemand door de eigen natuurlijke dharma of kwaliteit te bevorderen en zich te richten op iets wat hoger en edelmoediger is, tot een hoger niveau worden bevorderd. Een stukje metaal heeft slechts weinig waarde, maar door het te bewerken en er een horloge van te maken, wordt de waarde verveelvoudigd. Merk op dat juist de verandering of veredeling (samskara) die we de substantie laten ondergaan de waarde eraan geeft en niet de eigen waarde van het onbehandelde materiaal. Zo kan zelfs een gemiddeld mens de gelegenheid krijgen zich tot de positie van een grote wijze te verheffen, door het gezelschap van voortreffelijke mensen op te zoeken.

  - Summer Roses on the Blue Mountains 1976, hoofdstuk 2               

 • Gedachte van 18 mei 2016

  De Veda’s raden ons aan alles op te offeren; door opoffering zullen we in staat zijn God in ons waar te nemen. De schepping en haar instandhouding zijn volledig afhankelijk van opoffering. Als er geen opoffering is, is er geen leven en zal de maatschappij niet intact blijven. Ook vanuit werelds oogpunt kunnen wij niet blijven leven als we niet de adem die we innemen ook weer afgeven. Wij kunnen niet leven als het bloed niet constant van de ene naar de andere plaats stroomt. Als de wolken het water dat ze hebben verzameld niet weer opgeven, kunnen ze geen wolken blijven. Daarom wordt gezegd: wat je niet door je kennis en inspanning kunt krijgen, kan door opoffering worden verkregen. Als wij denken dat iets goed is en we verwelkomen het, kan er ook iets slechts meekomen. Iets wat je gelukkig maakt als het komt zal weer verdriet geven als het van je weggaat. Of het nu om iets goeds of iets slechts gaat, we moeten voortdurend opofferen.

  - Summer Showers in Brindavan 1974, hoofdstuk 2

 • "Dienstbaarheid aan de mens is dienstbaarheid aan God."
 • "Het Universum beschouwen als een manifestatie van God, en dit ervaren is ware devotie."
 • "Onderwijs dient respect voor menselijke waarden als waarheid, rechtschapenheid, liefde en vrede bij te brengen."