Welkom op de website van de Sathya Sai International Organisation - Nederland

Gedachte van de Dag

Gedachte van 27 februari 2017

Om je innerlijke goddelijkheid te bereiken, moet je aan de vier kwalificaties voldoen van innerlijke rust en klaarheid van geest (shama), zelfonderzoek (vichara), tevredenheid (trupti) en het gezelschap van goede, deugdzame mensen (satsang). Shama vraagt om onwrikbaar vertrouwen in God en beheersing van de zintuigen en het denken. Wanneer je erin slaagt de zintuigen te beheersen, wordt het heel gemakkelijk om de organen van handeling onder controle te krijgen. Shama maakt iemand tot een meester van het denken, de zintuigen en de organen van handeling. Zo iemand overstijgt de dierlijke aard en kan van het menselijke naar het goddelijke niveau groeien. Vogels, viervoeters en andere dieren houden zich bezig met het genot van uiterlijke dingen. Alleen de mens beschikt over het vermogen onderscheid te maken tussen wat vergankelijk en wat blijvend is en dat blijvende na te streven door de zintuigen te beheersen en door de gehechtheid aan het kortstondige lichaam en de vergankelijke objecten van de uiterlijke wereld op te geven.

 - Sathya Sai Baba, 19 februari 1987