Welkom op de website van de Sathya Sai International Organisation - Nederland

Gedachte van de Dag

Gedachte van 7 december 2016

Cultuur of beschaving is universeel in haar reikwijdte en betekenis. We mogen niet het recht opeisen dat de Indiase cultuur hoger is dan alle andere culturen van de wereld. In plaats daarvan moeten we overtuigd zijn van geboden als: a) ‘Allen zijn één. Wees voor iedereen gelijk.’ b) ‘Samen zullen wij leven. Samen zullen wij vooruitgaan. Samen zullen wij toenemen in glorie. Samen zullen wij in goede verstandhouding en harmonie leven, zonder strijd en redetwist.’ Laten wij de edele gevoelens die in dergelijke vedische verklaringen tot uitdrukking komen koesteren. Helaas zijn de huidige onderwijsinstellingen niet geneigd deze edele gevoelens in leerlingen te bevorderen. Ze zijn puur op academisch kennis gericht en veronachtzamen de hogere waarden van het leven. We moeten niet alleen leren hoe we onze buik kunnen vullen, maar ook hoe we ons hart met vreugde kunnen vullen. Het verorberde voedsel vult alleen de maag en niet de geest, terwijl spiritueel voedsel de geest vult en eeuwige vreugde verschaft.
- Summer Showers in Brindavan 1996, hoofdstuk 1