Welkom op de website van Sathya Sai Organisatie Nederland

Gedachte van de Dag

 • Gedachte van 31 oktober 2014

  De Veda's verklaren: 'Eer je moeder en vader als God'. Jullie allen moeten beseffen dat je bloed, je voedsel, hoofd en geld geschenken van je ouders zijn. Wees allereerst je moeder dankbaar. Vergeet nooit je moeder, die jou het leven schonk nadat ze je negen maanden in zichzelf heeft laten groeien, die je van alle zorg en gemak voorziet, zich niet bekommerend om haar eigen ongemakken. Bij alles wat ze zegt en doet heeft de moeder altijd in de eerste plaats het welzijn van het kind voor ogen. Al ben je nog zo hoog opgeleid en is je moeder ongeletterd, toch moet je hoge achting en respect voor haar hebben. Hecht evenveel waarde aan de lessen van je moeder als aan de geschriften zelf. Verstoken van karakter kan wereldlijk onderwijs geen vrede schenken of je helpen een goddelijk leven te leiden.
   
  - My Dear Students, deel 2, hoofdstuk 19, 10 februari 2000

 • Gedachte van 30 oktober 2014

  In de kosmische context is de uiterlijke wereld de spiegel en God de kijker. Alles wat in de wereld weerspiegeld wordt is goddelijk. Overal bestaat alleen God. Het object en het spiegelbeeld verschijnen door de aanwezigheid van de spiegel. Als er geen spiegel is, is er geen beeld! Gods rekenkunde is anders dan die van mensen. Wanneer je voor een spiegel staat, heb je drie eenheden - jij, de spiegel en je spiegelbeeld. Wanneer je een van de drie wegneemt, dan blijven er volgens de normale rekenkunde twee eenheden over, want drie min een is twee. In de kosmische rekenkunde is er echter geen 'twee', want wanneer de spiegel weggenomen wordt, blijft alleen 'jij' over! Dit is het mysterie met betrekking tot de geschapen wereld en de wonderen van de Heer. De gloriën van de Heer zijn veelsoortig en wonderbaar en niet in woorden uit te drukken.
   
  - My Dear Students, deel 3, hoofdstuk 17, Sri Adi Shankaracharya: His Life

 • Gedachte van 29 oktober 2014

  Het Himalayagebergte of Himachala vormt de noordgrens van India. 'Hima' betekent ijs. Het is wit van kleur en smelt makkelijk. Wit staat voor zuiverheid. 'Achala' betekent standvastig. Je hart moet als Himachala zijn - zuiver, standvastig en smeltend van mededogen. God woont in elk hart dat zuiver, standvastig en vol mededogen is. Tegenwoordig hebben echter veel harten deze edele kwaliteiten verloren als gevolg van onbeperkte verlangens. Het leven is een lange reis en je verlangens zijn de bagage. Je levensreis wordt pas aangenaam als je de bagage van verlangens vermindert. Minder bagage, meer comfort, maakt reizen tot een genoegen! De Bhagavad Gita leert dat je alles aan God moet offeren. Verricht elke handeling met als enig doel God te behagen. Dit is de makkelijkste en doeltreffendste manier om vrij te zijn van alle problemen en ongemakken.
   
  - My Dear Students, deel 2, hoofdstuk 19, 10 februari 2000

 • Gedachte van de dag

  Het Himalayagebergte of Himachala vormt de noordgrens van India. 'Hima' betekent ijs. Het is wit van kleur en smelt makkelijk. Wit staat voor zuiverheid. 'Achala' betekent standvastig. Je hart moet als Himachala zijn - zuiver, standvastig en smeltend van mededogen. God woont in elk hart dat zuiver, standvastig en vol mededogen is. Tegenwoordig hebben echter veel harten deze edele kwaliteiten verloren als gevolg van onbeperkte verlangens. Het leven is een lange reis en je verlangens zijn de bagage. Je levensreis wordt pas aangenaam als je de bagage van verlangens vermindert. Minder bagage, meer comfort, maakt reizen tot een genoegen! De Bhagavad Gita leert dat je alles aan God moet offeren. Verricht elke handeling met als enig doel God te behagen. Dit is de makkelijkste en doeltreffendste manier om vrij te zijn van alle problemen en ongemakken.
   
  - My Dear Students, deel 2, hoofdstuk 19, 10 februari 2000

 • Gedachte van 28 oktober 2014

  De mens is een combinatie van lichaam, geest en ziel. Het lichaam is de basis om wijsheid te bereiken. Daarom mag het niet verkeerd gebruikt worden. Jullie moeten lichaam en geest zuiveren door heilzame handelingen te verrichten. Onderschat niet de potentiële vermogens van het menselijk lichaam. In feite is het lichaam de basis om het doel van het leven te bereiken. Werk aan de verlossing van je leven door Gods naam te herhalen en goede werken te doen. Jullie hoeven geen speciale moeite te doen om de menselijke waarden te verwerven - ze zitten al vanaf de geboorte in je. Jullie zijn ze vergeten, daar jullie ze niet in praktijk hebben gebracht. Breng in plaats van tonnen toespraken te geven ten minste een ons van wat je geleerd hebt in praktijk. De mensheid raakt in verval omdat de menselijke waarden niet worden nageleefd. Jullie kweken verlangens aan en vergeten de idealen.
   
  - My Dear Students, deel 2, hoofdstuk 19: Chant the Gayatri Mantra

 • Gedachte van 27 oktober 2014

  Beteugel je verlangens. Kweek liefde voor God aan. Die liefde zal je alles geven wat je nodig hebt. Je hoeft God niets te vragen. Gaf Rama niet alles aan Shabari wat ze nodig had zonder dat ze erom vroeg? Zegende hij niet Jatayu met zijn genade? Dasharatha had zo lang gebeden dat zijn zoon de laatste rituelen voor hem zou verrichten. Maar hij kreeg die gunst niet, terwijl de vogel Jatayu voor zijn dood het voorrecht genoot van een paar druppels water van Rama en bevrijd werd. Rama verrichtte zelfs zijn laatste rituelen. Moeder Shabari wachtte verscheidene jaren op de komst van Rama met zoete vruchten. Haar intense devotie voor de Heer werd beloond. Iedereen krijgt goddelijke genade (anugraha) naar verdienste; ze kan niet met kracht of geweld (agraha) verworven worden.
   
  - My Dear Students, deel 3, hoofdstuk 17, Sri Adi Shankaracharya: His Life

 • Gedachte van 26 oktober 2014

  Zie God niet als een verborgen, onzichtbare entiteit. God woont niet ergens anders dan jij. Hij woont in je. Hij is naast je, in je, boven je, onder je, overal om je heen. We zijn de makkelijke weg naar God vergeten. Al het lijden zal in een mum van tijd verdwijnen als we de Heer oprecht aanroepen en Zijn glorie bezingen. Gods naam is de enige toevlucht om alle moeilijkheden te overwinnen. Niets is groter of machtiger dan Zijn naam. Zodra je Zijn glorie bezingt en Zijn naam herhaalt, krijg je goddelijke vreugde. In andere tijden werden meditatie en vele andere rituelen beoefend, maar in het huidige Kalitijdperk is het voortdurend zingen, reciteren of beschouwen van Gods namen de enige weg om de Allerhoogste te bereiken.
   
  - My Dear Students, deel 2, hoofdstuk 18: Bharat, the Teacher of the Entire World

 • "Dienstbaarheid aan de mens is dienstbaarheid aan God."
 • "Het Universum beschouwen als een manifestatie van God, en dit ervaren is ware devotie."
 • "Onderwijs dient respect voor menselijke waarden als waarheid, rechtschapenheid, liefde en vrede bij te brengen."

Nieuws