Welkom op de website van de Sathya Sai International Organisation- Nederland

Gedachte van de Dag

 • Gedachte van 28 april 2015

  Als de wereld werkelijkheid is, moet zij ook tijdens het stadium van de droomloze diepe slaap worden waargenomen. Maar wij zijn ons dan niet van haar bewust. De zichtbare wereld is daarom net zo onwerkelijk als de droomwereld. De hele wereld is een weerspiegeling van God. De lucht kan zich weerspiegelen in een vat met palmwijn, maar die wordt er niet door verontreinigd. Net zo blijft het goddelijk zelf (atma) in dit voertuig, het lichaam, zuiver en onaangetast. De vruchten van handeling, goed of slecht, hechten zich aan het voertuig en niet aan de bewoner. Wanneer dit inzicht daagt, slaan de drie soorten karma (al het opgestapelde karma, het karma waarvan we de effecten nu ondergaan en het karma dat we nu verrichten, waarvan de effecten in de toekomst worden ervaren) ervoor op de vlucht. Het lijden en de beproevingen van deze wereld berusten op illusie en gaan voorbij. Houd deze belangrijke waarheid vast voor ogen en begeef je moedig op de weg van geestelijk leven, een leven van toewijding aan God.

  - Prema Vahini

 • Gedachte van 27 april 2015

  Schriftgeleerden zeggen dat het onmogelijk is om aan karma, de gevolgen van je handelingen, te ontkomen. Nu kun je je afvragen of er een manier is om aan die gevolgen te ontsnappen. Ja, dat is voor iedereen mogelijk, door de genade van God te verdienen. Heb je die eenmaal verdiend en gekregen, dan word je niet meer door de gevolgen van je daden getroffen. Probeer daarom goddelijke genade te verdienen. Dan zul je, zelfs als je de gevolgen van karma moet ondergaan, de pijn niet voelen. Neem het voorbeeld van een flesje met een medicijn. Dat medicijn heeft een houdbaarheidsdatum. Vervalt die, dan verliest het medicijn zijn werking. Net zo zorgt Gods genade ervoor dat de gevolgen van karma vervallen en de uitwerking ervan wordt opgeheven. Het belangrijkste aspect hier is het ‘verdienen’ van Gods genade. Je moet de nodige sterkte en wilskracht aankweken om die genade te verdienen en vrij te zijn van de boeien van karma.

  - Sathya Sai Baba, 21 juli 2005 

 • Gedachte van 26 april 2015

  De mens onderwerpt zich aan illusie en vereenzelvigt zich met de duisternis, als gevolg van onjuiste waarden en gehechtheid aan het onwerkelijke, het ‘mij’ en ‘mijn’. Maar de heilige Schrift is als een moeder; ze geeft niet op. Ze blijft alsmaar aandringen en je aan je doel herinneren om je te redden. Beschouw de geschriften als middel om je van de onbegrijpelijke, onmetelijke en onverwoordbare God (Brahman) bewust te worden. Er zijn talloze heilige geschriften, en een mensenleven is te kort. Er zijn veel godzoekers met veel twijfels en onzekerheden en slechts weinig standvastigheid. Dientengevolge kan niemand beweren alles te weten. Maar je hoeft niet de hele oceaan leeg te drinken om de smaak te leren kennen; één druppel is genoeg. Zo is het ook onmogelijk om de inhoud van alle geschriften te kennen; het is genoeg als je de belangrijke les eruit begrijpt en in praktijk brengt. Die les is: denk voortdurend aan God.

  - Sutra Vahini

 • Gedachte van 25 april 2015

  Velen doen neerbuigend over het vereren van afbeeldingen, terwijl dit in feite is gebaseerd op het vermogen van mensen de macrokosmos te zien in de microkosmos. De waarde van beeldenverering wordt bewezen door ervaring; ze is niet afhankelijk van iemands verbeeldingskracht. Wat men ziet in de vorm van de Heer, ziet men ook onverminderd zuiver in de vorm van het beeld. Beelden dienen hetzelfde doel als metaforen en vergelijkingen in de poëzie. Ze illustreren, versterken en verduidelijken. Niet de vormen van dingen geven mensen vreugde, maar de relatie die zij ermee hebben. Van alle kinderen maakt alleen haar eigen kind de moeder gelukkig. Dit geldt voor iedereen en alle dingen. Als men voor alles en iedereen in de wereld die verwantschap, die goddelijke liefde kon voelen, wat zou men dan een overweldigende vreugde ervaren! Alleen zij die het hebben beleefd kunnen het begrijpen.

  - Prema Vahini  

   

 • Gedachte van 24 april 2015

  God is overal aanwezig, ook in je. De eerste vereiste om Hem in je te vinden is zuivere en onzelfzuchtige liefde. Zing zijn naam met liefde. Alle levende wezens zijn door handelingen (karma) aan deze wereld gebonden. God heeft de menselijke vorm lief. Daarom komen avatars in menselijke vorm. Je kunt Hem zien door je taken met overgave te verrichten en afstand te nemen van de resultaten, zoals in de Bhagavad Gita verklaard. God wordt vaak aanbeden als een overdadig versierd beeld met een kunstmatige vorm, terwijl je Hem beter in een voor jou natuurlijke vorm en houding kunt voorstellen. Je doet God geen genoegen met al die opsmuk. Het kan misschien andere gelovigen bekoren, maar Gods hart wordt er niet door geroerd. Alleen liefde kan Gods hart beroeren en gunstig stemmen. Elke toegewijde heeft die macht. Neem niet je toevlucht tot overdreven pluimstrijkerij en vraag ook geen onbeduidende gunsten van God. Hunker alleen naar God, dan zul je alles krijgen. Streef ernaar God tot je innige vriend te maken.

  - Sathya Sai Baba, 9 oktober 1989 

 • Gedachte van 23 april 2015

  Voor de universele ziekte van de ‘cyclus van geboorte en dood’ (bhavaroga) wordt het luisteren naar heilige teksten (shravana) en het zingen van Gods naam (kirtana) voorgeschreven. Het is nodig dat Gods naam en de heilige geschriften worden gereciteerd en beluisterd. Als je echter daarnaast niet je eigen innerlijk bewustzijn (antahkarana) wekt, zul je ten onder gaan. Het ik-gevoel, wat je doet zeggen: ‘Ik heb het gedaan’, moet radicaal uit het hart worden verwijderd. Iedereen, geleerd of ongeletterd, moet een overweldigende drang voelen om God te kennen. God heeft al zijn kinderen even lief, want licht te brengen is nu eenmaal de aard van licht. Zo kun je met gebruik van dat licht Gods naam reciteren en dichter bij de verwerkelijking van God komen, terwijl een ander zich aan kwade praktijken kan overgeven. Het hangt er van af hoe je het licht gebruikt. Besef wel dat Gods naam altijd en eeuwig onbesmet is.

  - Prema Vahini

 • Gedachte van 22 april 2015

  Velen noemen zich een toegewijde, maar deze bewering betekent op zich niets. Wanneer je iemand een brief hebt gestuurd, weet je niet of die brief is aangekomen, tenzij de ontvangst wordt bevestigd. Zo moet ook door de Heer zelf verklaard worden of men al of niet een toegewijde is. Arjuna zei niet tegen Krishna: ‘Ik ben uw toegewijde.’ Krishna vertelde Arjuna: ‘Jij bent mijn toegewijde en mijn vriend.’ Waarom stelde hij zich niet tevreden met de melding: ‘Arjuna, jij bent mijn toegewijde’, of: ‘Je bent mijn vriend’? Er schuilt een diepe spirituele betekenis in deze verklaring, die pas duidelijk wordt wanneer je de spirituele weg bewandelt. Als Krishna had gezegd: ‘Arjuna, jij bent mijn vriend’, dan zou Arjuna’s ego worden opgeblazen en zou hij zich teveel vrijheden tegenover Krishna veroorloven. Als hij had gezegd: ‘Je bent mijn toegewijde’, dan was Arjuna erg onderdanig geworden. Daarom verklaarde Krishna: ‘Arjuna, jij bent mijn toegewijde en mijn vriend.’

  - Sathya Sai Baba, Brindavan, juli 1988

 • "Dienstbaarheid aan de mens is dienstbaarheid aan God."
 • "Het Universum beschouwen als een manifestatie van God, en dit ervaren is ware devotie."
 • "Onderwijs dient respect voor menselijke waarden als waarheid, rechtschapenheid, liefde en vrede bij te brengen."