Welkom op de website van Sathya Sai Organisatie Nederland

Gedachte van de Dag

 • Gedachte van 23 augustus 2014

  Een schede is een omhulsel voor het zwaard. Graan wordt omhuld door kaf. Tamarindezaad wordt omhuld door tamarindevruchtvlees, dat weer omhuld is door een schil. Dus iets wat een ander ding en de identiteit daarvan verbergt wordt een omhulsel genoemd. Ieder menselijk lichaam bestaat uit vijf omhulsels of kosha's. Het 'voedselomhulsel' (grofstoffelijk lichaam) bedekt het vitale of 'energieomhulsel'. Het energieomhulsel bedekt het 'mentale omhulsel', dat op zijn beurt het 'intellectuele omhulsel' bedekt. In het intellectuele omhulsel zit de kern, het 'gelukzaligheidomhulsel'  verborgen, en dat is de zetel van de ziel. Zo wordt de goddelijke ziel in ieder mens zonder uitzondering beveiligd. Iedereen heeft dus evenveel recht en kans om de ziel of het atma in zichzelf te zoeken. Dan moet men echter wel een drang voelen om haar te bereiken en er moeite voor doen. Die drang om de atmische staat te bereiken en te ervaren heeft iedereen automatisch bij de geboorte meegekregen.
   
  - My Dear Students, deel 3, hoofdstuk 16, 23 juli 1989

 • Gedachte van 22 augustus 2014

  Een toegewijde die niet het vermogen heeft waar te nemen en onderscheid te maken is niet in staat vast te stellen wat werkelijk en onwerkelijk is. Zonder dat het de bedoeling is, kwetsen zulke mensen anderen, daar ze onderling begrip ontberen. Zij en vele anderen prediken over devotie die aan attributen voorbijgaat. Iemand die niet bereid is anderen te helpen en verstoken is van medeleven en erbarmen, bezit, zo zegt men, demonische devotie. Er zijn ook mensen die de betrekkingen met mensen om hen heen verliezen, met de gedachte dat het object van hun toewijding ver weg is. Zulke lieden beoefenen devotie met haat. Houd je verre van al deze praktijken. Ware godzoekers hebben liefde, mededogen en zorg voor allen, inclusief zij die minder bevoorrecht zijn. Ze werken met hen en helpen hen op een wijze die passend is voor hun situatie. Liefde is fundamenteel in toewijding.
   
  - My Dear Students, deel 3, hoofdstuk 7, 9 juli 1989

 • Gedachte van 21 augustus 2014

  Priyam, modam en pramodam zijn drie soorten geluk. Als je bijvoorbeeld aan je lievelingsvrucht denkt, voel je je blij (priyam). Wanneer je de vrucht op de markt ontdekt, voel je nog grotere blijdschap (modam). Wanneer je tenslotte de vrucht verwerft en ervan geniet, geeft dat de grootste vreugde (pramodam). Zo is priyam dus het genoegen of geluk dat opkomt als gevolg van de genegenheid die je voor een bepaald iets of iemand hebt. Modam is het geluk dat je voelt als je in aanraking komt met de dingen waar je van houdt. Pramodam is de extase, het echte geluk dat je ervaart als je daadwerkelijk het object van je voorliefde ondervindt. Net zo wordt de golf van blijdschap die je ervaart door kennisneming van Gods krachten - de manifestatie van Zijn goddelijkheid en liefde uit de geschriften en verhalen - priyam genoemd. Als je in praktijk brengt wat je leerde, krijg je het geluk van modam. Pramodam, de eeuwigdurende staat van vreugde en gelukzaligheid, ervaar je als je in eenheid met God bent.
   
  - My Dear Students, deel 3, hoofdstuk 16, 23 juli 1989

 • Gedachte van 20 augustus 2014

  De makkelijkste manier om liefde voor God aan te kweken is door God in een vorm te aanbidden. Er zijn drie soorten aanbidding van God, bepaald door de guna's of hoedanigheden harmonie (sattva), hartstocht (rajas) en passiviteit of onwetendheid (tamas). Tamas maakt dat de persoon tot God bidt, maar geweld, woede en uiterlijk vertoon laat voortduren en daarmee leed veroorzaakt. Elke aanbidding die gedaan wordt in het belang van reputatie en roem, met pronk en ego, valt onder tamas. Aanbidding onder invloed van rajas wordt gedaan ter vervulling van zelfzuchtige belangen en om tot grote hoogten in het leven te komen. Toewijding met het gevoel dat men alleen zelf veilig, gelukkig en gezegend moet zijn is uiterst egoïstisch van aard. Zo'n soort toegewijde heeft niet eens het welzijn van het gezin of de samenleving voor ogen; daar denkt men zelfs niet aan. Sattva maakt dat men alle dagelijkse taken verricht om God te behagen, met totale overgave, en dat men al die verrichte taken als liefdevolle dienst aan God opdraagt.
   
  - My Dear Students, deel 3, hoofdstuk 7, 9 juli 1989

 • Gedachte van 19 augustus 2014

  Verwelkom zowel zomer als winter, want beiden zijn van belang voor het leven. De afwisseling van seizoenen maakt ons sterker en milder. Geboorte en dood zijn allebei natuurlijke gebeurtenissen. De reden voor geboorte of dood kunnen we niet ontdekken. Ze gebeuren gewoon. We moeten dus leren alles op het gebied van natuurlijke ups en downs te verwelkomen. Het tweede gebied betreft sociale gelijkmoedigheid. Vaak proberen we een bepaald iemand of voorval de schuld te geven van het letsel of verlies dat we oplopen, maar de werkelijke reden is ons eigen handelen (karma). Als de achtergrond van de gebeurtenis bekend is, kan de invloed afgezwakt of zelfs tenietgedaan worden. Verwelkom daarom gelijkmoedig lof en blaam, respect en spot, winst en verlies en meer van dergelijke reacties uit de samenleving waarin je moet groeien en worstelen.
   
  - Sathya Sai Baba, 7 september 1985

 • Gedachte van 18 augustus 2014

  Eenieder gelooft in de kracht van liefde. Maar hoe moet deze liefde aangekweekt en gevoed worden? Deze vraag kan bij veel mensen opkomen. Indien mensen vragen: 'Hoe kunnen we onze liefde voor God tot ontwikkeling brengen?', dan is het antwoord: 'Er is slechts één manier. Door de liefde waarin je gelooft in praktijk te brengen zal die liefde groeien.' Omdat jullie niet beoefenen wat jullie belijden zwakt het geloof af. Een plant groeit alleen als ze regelmatig water krijgt. Wanneer je het zaad van liefde gezaaid hebt, kun je het alleen doen groeien door elke dag het water van liefde te geven. Dan zal de plant van liefde groeien en de vruchten van liefde opleveren. In deze tijd verrichten mensen niet vaak handelingen die liefde helpen bevorderen. Wil je liefde voor de Heer tot ontwikkeling brengen, dan moet je voortdurend liefdevolle toewijding voor de Heer aan de dag leggen.
   
  - Sathya Sai Baba, 2 september 1991

 • Gedachte van 17 augustus 2014

  Een van de betekenissen van de naam 'Krishna' is: hij die de akker van het hart bewerkt. Krishna trekt mensen aan, zaait, kweekt en oogst liefde in ontroostbare harten en brengt opperste verrukking. Krishna was dol op vee en hoedde de koeien, terwijl zijn broer Balarama de ploeg als zijn onafscheidelijke wapen had. De ploeg is geen vernietigend wapen; het is een werktuig dat van nut is bij de landbouw die de mens voeding verschaft. Dus beide broers stellen zich ten dienste aan alle levende wezens. De boodschap voor jullie is: 'Breng je kennis in praktijk en oogst wezenlijke zaken die alle mensen op een hoger plan brengen.' Vraag jezelf altijd af: 'Hoe heb ik tot het geluk van mijn medemensen bijgedragen?' Zet je hart open, laat je liefde iedereen omhullen. Behoud zelfrespect. Kweek zelfvertrouwen aan. Krishna wordt ook vereerd als Gopala (go verwijst naar levende wezens en pala is hoeder, beschermer). Als je dus je medemensen en alle schepselen met onzelfzuchtige liefde en mededogen dient, dan offer je Krishna de eredienst die hij zeer gaarne aanvaardt en zal hij genade over je uitstorten.

  - Sathya Sai Baba, 7 september 1985

 • "Dienstbaarheid aan de mens is dienstbaarheid aan God."
 • "Het Universum beschouwen als een manifestatie van God, en dit ervaren is ware devotie."
 • "Onderwijs dient respect voor menselijke waarden als waarheid, rechtschapenheid, liefde en vrede bij te brengen."

Nieuws