Welkom op de website van Sathya Sai Organisatie Nederland

Gedachte van de Dag

 • Gedachte van 5 maart 2015

  Wijd je zonder ophouden aan geestelijke discipline, met een steeds ruimer wordend hart, dat vervuld is van toewijding en wijsheid. Er is geen onderscheid tussen toewijding aan God (bhakti) en geestelijke wijsheid (jnana). Zoals God van vorm en eigenschappen (saguna) vormloos (nirguna) wordt, zo wordt toewijding wijsheid. Ik vind niet dat werk (karma), toewijding en wijsheid van elkaar verschillen. Werk is toewijding en toewijding is wijsheid. Zo zijn ook het individu (jiva), het goddelijk zelf (atma) en de hoogste Heer (Parameshvara) niet verschillend; ze zijn een en dezelfde. Elke afzonderlijke daad van je moet vervuld zijn van een geest van dienstbaarheid, liefde en wijsheid. Om wat voor activiteit het ook gaat, laat haar altijd verzadigd zijn van het besef van plicht, toewijding en wijsheid. Dit is waarlijk de yoga van het hoogste Zelf (Purushottama yoga).

  - Prema Vahini 

   

 • Gedachte van 4 maart 2015

  Men kan allerlei vedische riten en offers hebben uitgevoerd; men kan zelfs de inhoud van de Veda’s en andere geschriften uiteenzetten; misschien geniet men voorspoed en beschikt men over grote rijkdom en bergen graan. Maar zonder deugdzaam karakter verdient men geen plaats in het koninkrijk van God. Deugden zijn de effectiefste middelen om het innerlijk bewustzijn te zuiveren, want ze zetten de mens ertoe aan om te ontdekken wat hij moet doen en op welke manier. Alleen zij, die een goede lotsbestemming hebben verdiend, kunnen zich beroepen op hun uitmuntende onderscheidingsvermogen. Trouw aan deugden en onderscheidingsvermogen vormen het vlot dat je over de oceaan van verandering en angst brengt. De deugdzame mens krijgt vanzelf een plaats in het rijk van de verlichten. Met welk werk zo iemand dan nog bezig is, het zal geen nadelige invloed op hem hebben. Hij zal opgaan in Brahman, de belichaming van opperste gelukzaligheid.

   - Sutra Vahini, hoofdstuk 2

 • Gedachte van 3 maart 2015

  Een lucifer veroorzaakt vuur. Waar zit dat vuur? Zit dat in de lucifer of in het doosje? Vuur zit latent in beide en wordt ontstoken als de lucifer en het doosje met elkaar in contact komen. Op dezelfde wijze komt de straling die latent in hart en geest aanwezig is, als goddelijkheid tevoorschijn wanneer hart en geest in harmonie werken. Zoals hetzelfde vuur verborgen zit in doosje en lucifer, zo is de straling gehuld in geest en hart hetzelfde. Als de lucifer in water gedoopt wordt, komt er geen vuur meer uit, want dan verliest hij het vermogen om te branden. Net zo verliest de menselijke geest die in materialistische verlangens is verzonken, het vermogen om de glorie van het goddelijk zelf (atma) uit te stralen. Wanneer de lucifer in de zon gedroogd wordt, krijgt hij zijn oorspronkelijke vermogen weer terug. Op dezelfde manier krijgt de menselijke geest die ondergedompeld is in zinnelijke genoegens, zijn oorspronkelijke vermogen weer terug en straalt goddelijke heerlijkheid uit als hij in de zon van onthechting wordt gedroogd.

  - Summer Showers in Brindavan 1993, hoofdstuk 6

 • Gedachte van 2 maart 2015

  Een boterkoek is zoet en heeft gewicht en vorm. Die drie kunnen niet van elkaar worden gescheiden. Elk stukje ervan heeft deze drie kenmerken. Stop je het in de mond, dan wordt de smaak herkend, neemt het gewicht af en verandert de vorm - allemaal tegelijkertijd. Net zo zijn het individu (jiva), het goddelijk zelf (atma) en de hoogste Heer (Parameshvara) niet te scheiden; ze zijn een en dezelfde. ’Ik ben de aanbidder. De wereld is het offer. God is de Meester die wordt aanbeden.’ Houd dit beeld dagelijks voor ogen en leef ernaar; dan wordt je leven één lange ononderbroken dienst aan God. Het gevoel van ‘ik en jij’ zal spoedig verdwijnen; elk spoor van een zelf zal worden uitgewist. Het leven zal zich dan omvormen tot een echte devotie voor God.

  - Prema Vahini

 • Gedachte van 1 maart 2015

  Al het goede werk dat we vandaag de dag ondernemen wordt achteloos gedaan, zonder de betekenis ervan te begrijpen en de essentie in ons hart te prenten. Veel dingen doen we om een hoge maatschappelijke positie of goede naam te verwerven, of gewoon om ons op de voorgrond te plaatsen, of in de hoop er materieel voordeel uit te halen. Dergelijke inspanning is tijdelijk en levert slechts kortstondige voordelen op. Van de vele dingen die we dagelijks doen, zijn er slechts weinig die zelfvoldoening geven, die bedoeld zijn ter voldoening van het ware zelf (atma). Zelfvoldoening krijgen we alleen als we vertrouwen hebben in ons eigen zelf. Met zelfvertrouwen en zelfvoldoening ben je in staat tot zelfopoffering, die zelfverwezenlijking tot gevolg heeft. Onsterfelijkheid is dus het resultaat van opoffering (tyaga). Om deze reden moeten alle offerceremonies en andere rituelen in dit land gezien worden als symbolen van opoffering. Ze hebben als ondubbelzinnig doel bevordering van goddelijke kracht.

  - Summer Showers in Brindavan 1974, deel 1, hoofdstuk 13 van 1 maart 2015

   

 • Gedachte van 28 februari 2015

  Wanneer de regen in stromen neervalt, worden hemel en aarde één. Dat is een prachtig, inspirerend schouwspel, waarin de schepping zelf je leert één met de Schepper te worden. Er zijn drie lessen te leren: de voorbijgaande aard van al het geschapene, jouw rol als dienaar en God als de Meester. In het spel dat leven heet gaat het hierom: de voortgang van de schepping, het geschapene en de Schepper. Wees blij dat God je steeds weer nieuwe mogelijkheden biedt om Hem te dienen en juich de kansen die je krijgt toe. Zo’n houding geeft je immense vreugde; een leven vol van die vreugde is één en al gelukzaligheid. Alles wat je van zonsopgang tot zonsondergang doet moet gewijd zijn alsof het om aanbidding van God gaat. Met dezelfde zorg waarmee je alleen verse bloemen plukt, ze schikt en behoedt voor verwelken, zo behoor je ook voortdurend je best te doen om zuiver en onberispelijk te handelen.

  - Prema Vahini

 • Gedachte van 27 februari 2015

  Mensen begaan de grote fout zich met het lichaam te vereenzelvigen. Ze omringen zich met talloze middelen om het lichaam in stand te houden en te verwennen, zelfs wanneer het lichaam door ouderdom zwak en versleten is. Kan de dood worden uitgesteld? Als het bevel van de god van de dood komt, moet iedereen heengaan. Status, trots en macht ruimen het veld voor de dood. Besef dit en streef er dag en nacht naar met een zuiver lichaam en een zuivere geest het hogere Zelf te verwerkelijken, door dienstbaarheid aan alles wat leeft. Onderhoud dit lichaam als een voertuig voor deze dienstbaarheid. Maar bedenk dat je niet dit lichaam bent; dit lichaam kan jou niet zijn. Zolang het doel waarvoor het lichaam je werd gegeven niet is bereikt, is het je plicht er zorgvuldig mee om te gaan en te voorkomen dat het verwond raakt of onbruikbaar wordt. Zoals wollen kleding in de winter helpt om de koude winden te weerstaan en we deze in de zomer opbergen, zo is het stoffelijk lichaam niet meer belangrijk wanneer de koude winden van het materiële bestaan geen vat meer op je hebben.

  - Prema Vahini

 • "Dienstbaarheid aan de mens is dienstbaarheid aan God."
 • "Het Universum beschouwen als een manifestatie van God, en dit ervaren is ware devotie."
 • "Onderwijs dient respect voor menselijke waarden als waarheid, rechtschapenheid, liefde en vrede bij te brengen."