Welkom op de website van de Sathya Sai International Organisation - Nederland

Gedachte van de Dag

Gedachte van 31 augustus 2016

Het is niet genoeg te verkondigen dat je God bent toegewijd. God moet jou als toegewijde erkennen. Alleen dan krijgt je toewijding waarde. De Bhagavatam en andere geschriften laten zien hoe zo’n toegewijd leven kan worden geleid. Niemand mag voelen dat totale overgave aan God zijn of haar vermogen te boven gaat. Met vastberadenheid kan dit worden bereikt. ‘Wie vast vertrouwen bezit, verwerft wijsheid’ (Shraddhavan labhate jnanam). Tegenwoordig lijdt de wereld aan de epidemie van ik-bewustzijn (waarbij men zich met het lichaam vereenzelvigt - ahamkara). Dergelijke eigenwaan is echt ongegrond. Hij komt voort uit onwetendheid en moet totaal worden uitgeroeid. Als men gaat beseffen dat het lichaam gegeven is om deugdzaam te leven en op die basis handelt, zal men zeker tot bewustwording van God komen.


- Sathya Sai Baba, 21 augustus 1992