Welkom op de website van de Sathya Sai International Organisation- Nederland

Gedachte van de Dag

 • Gedachte van 29 augustus 2015

  Waarheid (sathya) ondersteunt de kosmos; deugdzaamheid (dharma) beschermt en bevordert de vrede van de mensheid. Alle activiteiten moeten doortrokken zijn van de idealen van sathya en dharma. Dharma raakt nooit in verval echter de beoefening ervan gaat achteruit. Naar aanleiding hiervan vinden goddelijke incarnaties plaats, om het vertrouwen in dharma te herstellen, de beoefening ervan nieuw leven in te blazen en aan te tonen dat de beoefening van dharma vrede, vreugde en voorspoed brengt. Het negeren van dharma komt neer op heiligschennis, want dharma is God en God is rechtvaardigheid (dharma). Mensen zien God in een schilderij, een beeld of een gipsen figuurtje, maar feitelijk is God het meest zichtbaar in rechtvaardig en deugdzaam gedrag (dharma). Al besteed je nog zoveel geld aan pelgrimstochten, rituelen en ceremoniën, het zal je geen stap dichter bij God brengen. Welke winst kun je behalen op spiritueel gebied als je God aanbidt en tegelijkertijd je medemensen beschimpt en benadeelt?

  - Sathya Sai Baba, 21 juni 1979

 • Gedachte van 28 augustus 2015

  Als je een banaan eet, moet je eerst de schil verwijderen; dat is ook zo bij andere vruchten als een mango of een sinaasappel. Het zoete vruchtvlees bereik je pas na verwijdering van de bittere schil. Om door God ontvangen en aanvaard te worden, moest keizer Bali eerst de bittere schil van egoïsme en zucht naar macht verwijderen. Onwetendheid, begoocheling (maya), illusie, trots en dergelijke zijn de bestanddelen van de schil. Het feest van Onam komt en gaat, maar jullie zijn in geen enkel opzicht dichter bij God gekomen. De reden is, dat Onam weliswaar van harte wordt verwelkomd en gevierd, maar dat edelmoedigheid, zelfverloochening, liefde en dienstbaarheid niet een even hartelijk welkom krijgen. Beschouw dit als de boodschap van Onam: doe je uiterste best om liefde aan te kweken en tot uitdrukking te brengen, terwijl je trots en egoïsme de kop indrukt, zodat je de genade van God verwerft.

  - Sathya Sai Baba, 30 augustus 1974

 • Gedachte van 27 augustus 2015

  De geestelijke leermeesters (goeroes) uit het verleden onderwezen alleen vanuit hun ervaring; zij hielden van hun pupillen en trachtten hun fouten en tekortkomingen te corrigeren, waardoor hun leerlingen een gelukkig en verdienstelijk leven zouden leiden. Wanneer de pupillen ten slotte het huis van de goeroe verlieten, maande hij hen aan twee richtlijnen te volgen die even onmisbaar voor het leven zijn als de twee ogen: ‘Spreek de waarheid en volg de goddelijke ordening’ (Satyam vada dharmam chara - dat wil zeggen, laat het denken, spreken en handelen in overeenstemming zijn). De goeroe vertrouwde erop dat de pupil het advies ter harte zou nemen, want hijzelf was het levende bewijs van de waarde en geldigheid ervan. De ware goeroe zorgt er altijd voor het onkruid van slechte gewoonten en neigingen uit het hart van de pupil te verwijderen en het zaad van liefde erin te planten. Hij dringt aan op geestelijke discipline om de gedachten van de pupillen te zuiveren en hen sterk genoeg te maken, zodat ze allerlei verleidingen kunnen weerstaan. Alleen deugdzaamheid en karakter kenmerken de waarlijk ontwikkelde persoon.

  - Sathya Sai Baba, 21 juni 1979

 • Gedachte van 26 augustus 2015

  Het universum is de beste universiteit; de natuur is je beste leermeester. Met een opmerkzame geest kun je veel leren van rivieren en heuvels, vogels en andere dieren, sterren, bloemen en bomen. De bomen geven koele schaduw aan allen die ernaar zoeken; ze weigeren niemand op basis van kaste, geloof of huidskleur. Ze bieden hun vruchten aan allen, ongeacht de maatschappelijke of economische status. Voorspoed mag je verwelkomen, maar laat het daar niet bij. Voorspoed zonder de wil anderen erin te laten delen kweekt alleen angst en zorg. De menselijke natuur is een mengeling van dierlijke, menselijke en goddelijke eigenschappen. Liefde, medeleven, nederigheid en liefdadigheid zijn goddelijk. Deze moet je aankweken om in harmonie met jezelf en anderen te leven. Deze geestelijke kwaliteiten zijn je ware redders in de nood; ze verheffen je van de menselijke tot de goddelijke status.

  - Sathya Sai Baba, 21 juni 1979

 • Gedachte van 25 augustus 2015

  Sommigen van jullie denken misschien: ‘Hoe kan dharma, die grenzen stelt aan gedachten en woorden, die reguleert en controleert, iemand vrijmaken?’ Vrijheid is de naam die je geeft aan een bepaald soort gebondenheid. Echte vrijheid wordt alleen bereikt als er geen sprake is van begoocheling, van vereenzelviging met het lichaam en de zintuigen en van onderworpenheid aan de uiterlijke wereld. Er zijn heel weinig mensen die aan deze onderworpenheid zijn ontsnapt en vrijheid in de ware zin hebben bereikt. Elke handeling die wordt gedaan met het gevoel dat het lichaam het zelf is, geeft gebondenheid, want dan is men de speelbal van de zintuigen. Alleen iemand die aan dit lot weet te ontsnappen is vrij. Deze ‘vrijheid’ is het ideale stadium waartoe dharma leidt. Als je nu tijdens de bezigheden in het leven dit stadium constant voor ogen houdt, dan word je al in dit leven een bevrijd mens.

  - Dharma Vahini, hoofdstuk 2

 • Gedachte van 24 augustus 2015

  Ik ben gekomen om jullie te hervormen; ik verlaat jullie niet tot ik dat heb gedaan. Ook als je weggaat voor ik dat doe, denk niet dat je aan mij kunt ontsnappen; ik laat je niet los. Ik maak mij geen zorgen dat jullie van mij weggaan, want ik weet dat grote menigten hier naar toe komen. Wie heeft iedereen hier aanwezig een geschreven uitnodiging gestuurd? Mensen komen uit zichzelf, met duizenden – jullie binden je zelf aan mij! Ik ben ongebonden. Ik ben alleen gebonden aan de taak. Wees echter van één ding verzekerd. Of je nu wel of niet naar mij komt, jullie allen zijn in mij. Ik heb de liefde van duizend moeders. Ik houd van ieder van jullie en bescherm jullie altijd. Wanneer ik boos lijk, besef dan dat het slechts liefde in een andere vorm is. Ik heb geen greintje boosheid in mij. Ik geef slechts uitdrukking aan mijn teleurstelling wanneer jullie je niet ontwikkelen zoals ik aangeef.

  - Sathya Sai Baba, 11 februari 1964

 • Gedachte van 23 augustus 2015

  Bij een bezoek aan een tempel van Shiva mag niemand tussen de stier (Nandi) en de lingam - de individuele ziel (jiva) en Shiva - lopen, zo wordt gezegd, want zij moeten één worden. Je moet tussen de twee hoorns van Nandi door naar Shiva kijken, zeggen ze. Wanneer je mensen om de reden van deze handelwijze vraagt, antwoorden zij: ‘Die manier van kijken naar de lingam is heiliger dan andere.’ Maar de innerlijke betekenis ervan is: ‘Je moet God (Shiva) in jiva zien’. Het dier (pashu) en de Heer van alle zielen (Pashupati) zijn één: Nandi en God (Ishvara) worden Nandishvara! Deze eenheid verdient hulde. Wanneer pashu aan Pashupati wordt geofferd en de afzonderlijke identiteit wordt afgedankt, is dat waarlijk een offer. Tegenwoordig zijn dergelijke symbolische handelingen onherkenbaar veranderd. De gewoonten van vandaag en de beginselen van gisteren liggen ver uiteen - zelfs het kleinste detail van wereldlijk leven moet geïnspireerd zijn door het hogere ideaal van geestelijke vervulling.

  - Dharma Vahini, hoofdstuk 1

 • "Dienstbaarheid aan de mens is dienstbaarheid aan God."
 • "Het Universum beschouwen als een manifestatie van God, en dit ervaren is ware devotie."
 • "Onderwijs dient respect voor menselijke waarden als waarheid, rechtschapenheid, liefde en vrede bij te brengen."