Welkom op de website van Sathya Sai Organisatie Nederland

Gedachte van de Dag

 • Gedachte van 24 oktober 2014

  Met Gods naam altijd op je lippen kun je alle handelingen in je leven doen zonder angst dat het misgaat. Als de geest zich op wereldse activiteit gericht houdt (pravriti), dan is het resultaat gebondenheid; richt hij zich op spirituele onthechting (nivritti) is het resultaat vrijheid. Nivritti of de weg naar binnen maakt je vrij van angst en geeft kracht en moed, terwijl verlangens verzwakken en klein maken. Onthechting geeft zelfrespect en het vermogen het hoofd te bieden aan kwaadsprekerij. Sommigen jammeren al bij het geringste teken van mislukking of teleurstelling. Dit is verachtelijk gedrag. Waarom zou je bang of bedroefd zijn als de Heer in je hart gevestigd is? Weet je dan niet dat Hij daar is, dat Hij je beschermt en leidt? Hij verblijft in alle wezens, altijd. Probeer hier altijd aan te denken, waar je ook bent en wat je ook doet. Je zult erin slagen als je Zijn naam altijd in gedachten houdt.
   
  - Sathya Sai Baba, 24 oktober 1965

 • Gedachte van 23 oktober 2014

  Het Lichtfeest (Dipavali) is om dank te betuigen voor de overwinning op de demonische neigingen die de mens van God afhouden. Naraka, wiens dood onder de handen van Krishna vandaag wordt gevierd, betekent hel. Narakasura is de personificatie van alle karaktertrekken die de opwaartse impulsen van de mens verhinderen. De mens is een samenstelling van mens, dier en God, en in de onvermijdelijke strijd tussen de drie om overwicht, moet je ervoor zorgen dat God wint, door mens en dier te beteugelen. Het huis (griha) waar de naam van de Heer niet gehoord wordt is een hol (guha), niets meer. Als je het huis binnengaat, als je het verlaat en terwijl je erin verblijft, maak het dan regelmatig geurig, licht en zuiver met Gods naam. Steek de naam aan als een lamp in de schemering en verwelkom hem in de vroege ochtend zoals je de zon verwelkomt. Dat is het echte Dipavali, het feest van lampen.
   
  - Sathya Sai Baba, 24 oktober 1965

 • Gedachte van 22 oktober 2014

  Wees niet opgetogen over de rijkdom, status, autoriteit, intelligentie enz. die je bezit. Bedenk dat ze je te goeder trouw gegeven zijn om anderen te kunnen helpen. Het zijn allemaal tekenen van Gods genade, kansen om te dienen en symbolen van verantwoordelijkheid. Verlustig je nooit in andermans fouten; ga meelevend om met de fouten en vergissingen van anderen. Zoek het goede in anderen; hoor alleen de goede berichten over hen en luister niet naar lasterpraatjes. Besluit ter gelegenheid van het Lichtfeest (Dipavali) de lamp van Gods naam (namasmarana) aan te steken en op je drempel, de lippen, te plaatsen. Voed haar met de olie van devotie; laat standvastigheid de pit zijn. Laat de lamp elke minuut van je leven verlichten. De stralende naam zal zowel in je als buiten je de duisternis verdrijven. Je zult vrede en vreugde verspreiden onder allen om je heen.
   
  - Sathya Sai Baba, 19 juni 1974

 • Gedachte van 21 oktober 2014

  God is ondoorgrondelijk. Hij kan niet in de tastbare buitenwereld gerealiseerd worden; hij is in het hart van ieder wezen. Men prijst Hem als alomtegenwoordig, alwetend en almachtig, maar negeert Zijn aanwezigheid in zichzelf! Wie kan verzekeren dat God zus of zo is? Wie kan verzekeren dat God niet deze vorm of dit kenmerk heeft? Uit de uitgestrekte oceaan kan iedereen slechts zoveel water halen als in de kruik die men bij zich draagt past. Van die onmetelijkheid kan men maar zo weinig bevatten. Edelstenen moeten diep onder de grond gezocht worden; ze zweven niet in de lucht. Zoek God in de diepten van jezelf, niet in de verlokkende, veelvormige wereld. Voor dit hoge doel is het lichaam aan jullie geschonken, maar jullie misbruiken het nu, zoals de persoon die de met edelstenen bezette gouden schaal, die als erfstuk in zijn handen kwam, gebruikte om zijn dagelijks eten in te bereiden.

  - Sathya Sai Baba, 19 juni 1974

 • Gedachte van 20 oktober 2014

  Sa betekent goddelijk, ai of ayi betekent moeder en Baba betekent vader. De naam Sai Baba betekent dus goddelijke moeder en vader. Sai is gekomen voor de hoogste taak van vereniging van heel de mensheid als één familie door de band van broederschap en om de goddelijke (atmische) werkelijkheid binnen alle wezens te bevestigen en te verklaren. God komt in de vorm van avatar om zich te openbaren als de basis voor de gehele kosmos en om allen te leren de gemeenschappelijke goddelijke erfenis die iedereen bindt te erkennen. Pas als dit gebeurt kunnen mensen hard werken om zich van dierlijke eigenschappen te ontdoen. Ik ben de belichaming van liefde; liefde is mijn instrument. Ik onthul de waarheid over mijzelf omdat ik wil dat jullie hierover nadenken en er vreugde uit putten. Mogen jullie ook geïnspireerd worden om de aangegeven disciplines na te leven en voorwaarts te gaan naar het doel van zelfverwerkelijking. Word je bewust van de Sai die in je hart schijnt.
   
  - Sathya Sai Baba, 19 juni 1974

 • Gedachte van 19 oktober 2014

  Hoeveel geestelijke oefeningen je ook doet, vergeet nooit ook maar een moment Gods naam. Doe nooit iets wat je van God wegvoert. Met gebed kun je alles bereiken. Je hoeft niet luid te bidden; het is genoeg als je in jezelf bidt. God woont in je hart en luistert naar al je gebeden. Als je Zijn genade wenst te ontvangen, bezin je dan voortdurend op Hem. Wereldlijke problemen komen en gaan. Hecht er niet veel belang aan. Door gebed kun je elk probleem overwinnen. Gods genade is waarlijk altijddurend; probeer die te verwerven. Herhaal de naam van God dag in dag uit. Dat alleen zal je altijd beschermen. Zoals lucht overal aanwezig is, zo is God in je, met je, onder je, boven je, overal om je heen. Wees dus constant met Hem verbonden. Wanneer je vertrouwen in God aankweekt, zul je als vanzelf eenheid ervaren. Daardoor krijgen haatgevoelens geen kans.
   
  - Sathya Sai Baba, 21 juli 2005

 • Gedachte van 18 oktober 2014

  God is geen aparte entiteit. De mens is de belichaming van God. De geschriften verkondigen dat God in menselijke vorm verschijnt. Hoewel God geen afzonderlijke vorm heeft, komt er van tijd tot tijd een avatar om te laten zien hoe het menselijk leven goddelijk kan worden. Ik heb vaak verklaard dat God niet als avatar afdaalt om mensen van hun problemen en smart te bevrijden en om hun vreugde en geluk te verschaffen. Problemen, beproevingen en zorgen zijn gewoon het gevolg van je vroegere handelingen. De Bhagavad Gita verklaart: De mens is door verdiensten en tekortkomingen gebonden aan vorige levens. Zoals je handelt, zo is de reactie. Als je voor een spiegel staat en de handen vouwt voor een groet, dan wordt de groet door het spiegelbeeld gereflecteerd. Als je nors naar de spiegel kijkt, wordt de norsheid naar jou teruggekaatst.
   
  - Sathya Sai Baba, 3 september 1988

 • "Dienstbaarheid aan de mens is dienstbaarheid aan God."
 • "Het Universum beschouwen als een manifestatie van God, en dit ervaren is ware devotie."
 • "Onderwijs dient respect voor menselijke waarden als waarheid, rechtschapenheid, liefde en vrede bij te brengen."

Nieuws