Welkom op de website van Sathya Sai Organisatie Nederland

Gedachte van de Dag

 • Gedachte van 23 juli 2014

  Zelfs dieren reageren op je gevoelens. Zoals het gevoel is, zo is de reactie. Ieder wezen laat zich leiden door deze drie: reactie, weerspiegeling en weerkaatsing. Alleen de kwade neigingen, de slechte gevoelens van mensen veroorzaken wilde reacties bij dieren. Twee zoons uit hetzelfde gezin hebben constant ruzie. Wat is de reden voor haat? Hun eigen gemoed is verantwoordelijk voor hun humeurigheid. Heb nooit een slecht humeur. Koester altijd edelmoedige gevoelens. Ieder van jullie komt uit een goed gezin en heeft een goede opvoeding en goed onderwijs genoten. Je moet de naam, eer en reputatie van je familie en de universiteit waarop je gestudeerd hebt hooghouden. Om een goede naam te verwerven moet je goede vriendschappen sluiten. 'Vertel me wie je vrienden zijn en ik vertel je wie je bent' is een bekende uitspraak. Zoals het gezelschap is, zo ben jij. Ga daarom altijd met goede mensen om - prijs je gelukkig als je in goed gezelschap bent.

  - Sathya Sai Baba, 27 augustus 2007

 • Gedachte van 22 juli 2014

  God is eeuwig, almachtig en alwetend. Hij is de oorzaak en het gevolg - de pottenbakker, de klei en de pot. Zonder God kan er geen universum zijn. Hij wilde en het universum verscheen. Het is Zijn spel, de manifestatie van Zijn kracht. De mens belichaamt Zijn wil, Zijn kracht, Zijn wijsheid. Maar de mens is zich niet van deze glorie bewust. De wolk van onwetendheid versluiert de waarheid. God stuurt wijzen, heiligen en profeten om de waarheid te ontsluieren en verschijnt Zelf als avatar, als goddelijke incarnatie, om de mens wakker te maken en te bevrijden.

  - Sathya Sai Baba, 24 december 1980

 • Gedachte van 21 juli 2014

  Iedereen is zeer geïnteresseerd in zijn of haar toekomst. Wat is toekomst? Die is gebaseerd op het verleden. Pieker niet over het verleden en maak je geen zorgen om de toekomst. Voorbij is voorbij. Wat heeft het voor nut om erover te denken of je zorgen te maken om iets wat dood en voorbij is? Vergeet het! Het heden is belangrijk. Leef in het moment en volg het heden. Veel mensen denken dikwijls aan het verleden of de toekomst en bederven het heden. Vaak vinden jullie dat jullie in het verleden gelukkig waren en nu ongelukkig. In hoeverre was je toen gelukkig? Is je houding sinds het verleden veranderd? Is de vuilheid in je geest gereinigd? Geloof dat je nu gelukkig bent. Je hebt aan niets gebrek. Nu ben je gezegend. Houd je altijd aan: 'Help immer, kwets nimmer'. Ik wil dat jullie het belang van het heden beseffen, dat jullie in het heden, in het moment leven en aan jullie vooruitgang werken.

  - Sathya Sai Baba, 22 augustus 2007

 • Gedachte van 20 juli 2014

  Zoals het kweekseizoen de belangrijkste tijd voor de boer is, zo is de studietijd voor de mens uiterst belangrijk. De boer wacht op het gunstige moment om te zaaien zodat hij een rijke oogst binnen kan halen. Tijd is een cruciale factor voor het succes van de teelt. Tijdens het groeiseizoen bekommert de boer zich niet om eten, water of slaap en werkt hij hard met al zijn aandacht gericht op het bereiken van een goede oogst. Hij gelooft dat een goede oogst de enige bron van geluk is. Zo is voor studenten de periode van hun opleiding als het kweekseizoen. Het is de belangrijkste tijd die zelfs bepalend voor hun leven is. Zonder zich druk te maken over honger, dorst en slaap, of winst en verlies, moeten ze al hun tijd uitsluitend wijden aan de vorming van een goed karakter en het verwerven van volledige en complete kennis.

  - Sathya Sai Baba, 25 december 1980

 • Gedachte van 19 juli 2014

  Lichamen en namen zijn verschillend, maar de bewoner of het ware zelf, in iedereen aanwezig, is één en dezelfde. Wanneer je iemand wilt roepen, noem je hem of haar bij de naam. Ieder van jullie heeft alleen een eigen naam ten behoeve van de identiteit; maak het niet belangrijker dan dat. Krishna verklaarde duidelijk in de Bhagavad Gita dat je de belichaming van God bent. Beperk jezelf niet tot slechts een mens. Bij welke naam men je ook noemt, de echte waarheid is dat precies dezelfde God in jou en in iedereen aanwezig is. God woont overal en in iedereen; vergeet dat niet! Je vertegenwoordigt niet alleen de naam die je gegeven is, maar bent werkelijk goddelijk - 'Ik ben Ik' is je ware naam! God woont in jullie allemaal. Leef daarom volgens het principe: 'Allen zijn één; wees gelijk voor iedereen'.

  - Sathya Sai Baba, 7 juni 2007

 • Gedachte van 18 juli 2014

  Vanuit Zijn liefde, genegenheid en compassie daalt God af tot het niveau van de mens om het goddelijk bewustzijn in de mens te wekken. Deze zeldzame kans valt mensen ten deel als gevolg van verdiensten uit vele vorige levens. De ware goeroe of geestelijk leraar is als God. De lessen van de goeroe hebben als doel het karakter van de leerling te vormen, zodat deze een goede toekomst kan hebben. Een goede leerling is de goeroe uiterst toegewijd en volgt deze trouw. Arjuna is het voorbeeld van een ideale toegewijde die zich volledig aan zijn meester, heer en goeroe Krishna overgaf. Arjuna zei tegen Krishna: 'Ik zal alles doen wat U mij opdraagt.' Dit is bij uitstek een voorbeeld van volledige overgave aan God. Leerlingen van nu moeten Arjuna als hun grote voorbeeld volgen en hun leven volledig wijden aan dienstbaarheid en verbetering van de maatschappij.

  - Sathya Sai Baba, 25 december 1980

 • Gedachte van 17 juli 2014

  Zoals alle rivieren in de oceaan uitmonden, zo monden alle takken van onderwijs uit in spiritueel onderwijs. Zo'n soort totaliteit moeten jullie ervaren en in God opgaan. Tradities en waarheden worden in allerlei groepen gescheiden en het verderfelijke syndroom van afkeer van de ene persoon jegens de andere is ontstaan. Toch zijn er niet alleen in het verleden, maar ook in het heden heel wat mensen die zich overeenkomstig de traditionele regels en richtlijnen zuiver gedragen om het hoogste doel in het leven te bereiken. Het middel tot bevrijding was in (de achtereenvolgende tijdperken) Kritayuga meditatie (dhyana), in Tretayuga het offerritueel (yagna), in Dvaparayuga verering (archana) en in het huidige Kaliyuga het voortdurend herinneren of reciteren van Gods naam (namasmarana). Elk van deze methodes zal, mits met de grootste oprechtheid en toewijding gevolgd, je helpen het hoogste doel van het leven te bereiken, en dat is bevrijding.

  - Sathya Sai Baba, 7 juni 2007

 • "Dienstbaarheid aan de mens is dienstbaarheid aan God."
 • "Het Universum beschouwen als een manifestatie van God, en dit ervaren is ware devotie."
 • "Onderwijs dient respect voor menselijke waarden als waarheid, rechtschapenheid, liefde en vrede bij te brengen."