Welkom op de website van de Sathya Sai International Organisation- Nederland

Gedachte van de Dag

 • Gedachte van 25 november 2015

  Zonder beheersing van de zintuigen zijn geestelijke oefeningen onwerkzaam; dat is alsof je water in een lekkende pot wilt bewaren. Patanjali (de vermaarde wijze en schrijver van de Yogasutra’s) zei dat met de onderwerping van de tong de overwinning zeker is. Terwijl de ogen, oren en neus kennisinstrumenten zijn betreffende één bepaalde natuurlijke eigenschap, stelt de tong zich beschikbaar voor twee doelen: beoordeling van smaak en het uitspreken van woorden - symbolen van communicatie. Houd de tong met dubbele zorg onder controle, daar hij je op twee manieren kwaad kan doen. Als de tong naar een lekkernij hunkert, zeg hem dan dat je niet aan zijn grillen zal toegeven. Door jezelf alleen maar simpel voedsel toe te staan dat niet hartig en scherp gekruid, maar wel voedzaam genoeg is, zal de tong zich een paar dagen ongemakkelijk voelen, maar het al snel verwelkomen. Dat is de manier om de tong te onderwerpen en de kwade gevolgen van zijn heerschappij te boven te komen.

  - Sathya Sai Baba, 23 november 1968

 • Gedachte van 24 november 2015

  Wees zuiver, waakzaam en nederig. Ik ben in jullie; jullie zijn in mij. Ik hijs nu de Prasanthivlag hier in Prasanthi Nilayam. De vlag is een belangrijk symbool voor ieder van jullie. Ze herinnert je aan je plicht jegens jezelf, dus zoals ik haar hier hijs, moeten jullie haar in je eigen hart ontplooien. Het laat je beseffen dat je de drang van lage verlangens, van boosheid en haat als je wensen worden verijdeld, moet overwinnen. Het spoort je aan je impulsen tot bedaren te brengen en kalm te mediteren op je eigen innerlijke werkelijkheid. Het verzekert je ervan dat hierdoor de lotus van je hart in volle bloei komt, vanwaar de vlam van goddelijk inzicht verrijst, met de belofte van volmaakte innerlijke vrede (Prashanti) voor ieder van jullie.

  - Sathya Sai Baba, 23 november 1968

 • Gedachte van 23 november 2015 

  Het heeft geen zin alleen te erkennen dat de Heer is gekomen, maar geen verlangen te koesteren er beter van te worden. Offer hem je hele zelf, je hele leven; dan zal je aanbidding jou zo snel en compleet transformeren en veranderen dat je in hem opgaat, dat Hij denkt, voelt en handelt zoals jij en jij denkt, voelt en handelt zoals Hij. Je wordt getransformeerd zoals een blok steen door de beeldhouwer verandert in een beeld dat de verering van generaties oprechte mannen en vrouwen verdient. Tijdens het proces zul je menige hamerslag en beitelwond moeten verduren, want Hij is de beeldhouwer. Hij maakt je vrij uit het steen! Offer daarom vandaag je hart aan de Heer en laat hem jou gaarne transformeren. Beoefen de drie disciplines van stilte, reinheid en verdraagzaamheid. In de stilte kun je de stem van God horen. Reinheid maakt je zuiver. Door verdraagzaamheid kweek je liefde aan.

  - Sathya Sai Baba, 23 november 1968

 • Gedachte van 22 november 2015

  Mijn beste studenten. De cultuur van India (Bharat) is subliem, schitterend, heilig en goddelijk. Ze kan in al je hoge verlangens voorzien en je diepste dorst lessen. Zet je kennis eerst om in effectieve beoefening en koester de ervaring in je hart. Deel dan de vreugde van die ervaring met anderen. Laat je niet in beroering brengen door grenzeloze verlangens. Maak je ouderlijk huis stralend licht door je ouders tevreden te stellen. Als je hen verdriet doet, zal je hele leven in verdriet gedompeld zijn en zullen je kinderen op hun beurt jou verdriet doen. Wees nooit arrogant tegen je ouders omdat je een academische titel hebt behaald. ‘Beschouw je moeder als God; beschouw je vader als God; beschouw je leraar als God; beschouw je gast als God.’ Volg deze viervoudige aansporing op met vol vertrouwen in de geldigheid ervan, geniet van de vreugde die dat oproept en inspireer anderen door je goede voorbeeld, zodat het moederland vooruitgang en welvaart zal kennen. Breng deze wens van mij met mijn zegen in vervulling.

  - Sathya Sai Baba, 22 november 1986

 • Gedachte van 21 november 2015

  In de huidige moderne beschaving hebben allerlei strijdige gedachten de roep van de innerlijke goddelijkheid tot zwijgen gebracht. Mensen zijn erop gebrand in een roes van vermaak te leven, maar het loopt uit in een pijnlijke wirwar van problemen. Ze ontdekken niet de oorzaak van de tegenstrijdigheid en verspillen hun jaren in leeg en kortstondig uiterlijk vertoon. Echte vooruitgang betekent dat de morele levensstandaard verhoogd wordt en dat het dagelijks leven glans krijgt door goedheid en godvruchtigheid. Het leven moet een niet-aflatend proces zijn van herstel en wederopbouw, verwerping van kwaad en bevordering van goedheid. Rijstkorrels moeten gepeld worden om er eetbare rijst van te maken. Katoen moet tot garen gesponnen worden om er draagbare stof van te maken. Goudklompjes moeten de smeltkroes ondergaan om de bijmengsels kwijt te raken. Zo behoren ook jullie allen je instincten, impulsen, passies, emoties en verlangens te zuiveren. Alleen dan kunnen je gedachten, woorden en daden steeds beter worden. Je wezenlijke waarde is evenredig aan het transformatieniveau dat je bereikt.


  - Sathya Sai Baba, 22 november 1986

 • Gedachte van 20 november 2015

  In het verleden, heden en de toekomst zijn vrouwen de ruggengraat van de vooruitgang, het hart van de natie, de levensadem van het volk. Vrouwen spelen de hoofdrol als het gaat om juist gedrag (dharma) in het leven, een sleutelrol die geladen is met heiligheid. Geen natie kan worden opgebouwd zonder in de onwikkeling van haar vrouwen te investeren. De wereld kan alleen tot haar oorspronkelijke grootheid worden verheven als vrouwen kennis hebben van het ware zelf (atmavidya). Wil een volk blijvende welvaart en vrede genieten, dan moeten de vrouwen gevormd worden in een onderwijssysteem dat de nadruk legt op moreel gedrag en morele kwaliteiten. Elke vrouw dient in staat te zijn de problemen van het gezin, de maatschappij en de landen te begrijpen. Zij moet aan haar gezin, de gemeenschap en het land zoveel dienst en hulp verlenen als haar middelen en capaciteiten toelaten. De huidige neergang in zedelijke normen en de sociale onrust zijn te wijten aan de verwaarlozing van dit aspect van het onderwijs aan vrouwen.

  - Dharma Vahini, hoofdstuk 5

 • Gedachte van 19 november 2015

  Adi Shankara, Vivekananda en Ramakrishna Paramahamsa kwamen tot grote hoogte dankzij de heilige gevoelens van hun moeders. Gandhi’s zuivere en liefdevolle moeder had een dienstmeisje, Rambha, dat met liefde en zorg op de kinderen paste. Op een dag rende Gandhi op haar af en riep dat hij zo bang was. Rambha zei: ‘Lief kind, waarom zou je bang zijn als Ramachandra altijd bij ons is om ons te beschermen. Zeg steeds de naam van Rama als je bang bent.’ Sindsdien herhaalde Gandhi de naam Rama en bleef dat tot zijn laatste adem doen. Ik geef jullie al deze voorbeelden omdat ik wil benadrukken dat vrouwen en moeders nobele en heilige gevoelens hebben. Sinds onheuglijke tijden zijn vrouwen de dragers van waarheid en beschaving. Kinderen volgen het rechte pad door toedoen van zulke nobele vrouwen. 19 November wordt als Vrouwendag gevierd, zodat jullie je in de heilige kwaliteiten van vrouwen gaan verdiepen en hen met respect behandelen.

  - Sathya Sai Baba, 19 november 2000

 • "Dienstbaarheid aan de mens is dienstbaarheid aan God."
 • "Het Universum beschouwen als een manifestatie van God, en dit ervaren is ware devotie."
 • "Onderwijs dient respect voor menselijke waarden als waarheid, rechtschapenheid, liefde en vrede bij te brengen."