Welkom op de website van Sathya Sai Organisatie Nederland

Gedachte van de Dag

 • Gedachte van 31 maart 2015

  De wagen van het menselijk bestaan wordt getrokken door de zintuigen, gemend door het intellect, met onderscheidingsvermogen en onthechting als de teugels en tijd en actie als de twee wielen. De spaken van het wiel zijn de regels van rechtschapenheid, gebonden aan de velg van liefde. Je reis zal probleemloos zijn als de spil waarheid en het doel vrede is. Pas op dat je het belang van dingen die materieel nut hebben niet overdrijft. Ze gaan achteruit, zelfs al terwijl je ze in gebruik neemt. Streef naar waarheid, naar dat wat geen verandering ondergaat, en naar volmaakt bewustzijn (chit), de staat van bewustzijn die zuiver is, niet aangetast door vlagen van hartstocht, en vrij is van egoïsme en bezitsdrang. Dan zul je licht ervaren en de weg voor anderen verlichten. Ervaar de vreugde die voortkomt uit liefde zonder enige gehechtheid.

  Sathya Sai Baba, 25 april 1961

   

 • Gedachte van 30 maart 2015

  Omdat veel godsdiensten zich wereldwijd hebben verspreid, zijn zij hun broederlijke gevoelens kwijtgeraakt en hebben ze daarbij aan waarde ingeboet. Er is dringend behoefte aan harmonie. Het harmoniserende principe vormt de kern van alle godsdiensten en geloven. De principes van samenwerking en verzoening moeten worden ontwikkeld en tot uitdrukking worden gebracht. Hoewel religies verschillende namen en afzonderlijke leerstellingen hebben, zijn ze alle in wezen één en dient de gemeenschappelijke essentie benadrukt te worden. De ervaring en wijsheid van grote zieners die het mysterie van de kosmos ontsluierd hebben, en hun gevoelens van universele liefde, worden niet gewaardeerd, geaccepteerd en gerespecteerd. Dezelfde God wordt onder verschillende namen en met uiteenlopende rituelen verheerlijkt en aanbeden. In elk tijdperk, in elk ras heeft God profeten gezonden om vrede en welbehagen te vestigen. Alle mensen zijn het evenbeeld van God. Zij vormen één enkele kaste in het rijk van God; zij behoren tot één volk, de goddelijke broederschap.

  Sutra Vahini, hoofdstuk 4 

 • Gedachte van 29 maart 2015

  Wanneer het ik-bewustzijn trots beweert: ‘Ik weet alles’, is een val onvermijdelijk. Die begoocheling leidt tot de dood. Het geheim van verlossing ligt in het besef van dit gevaar. Als dit gevaar niet wordt afgewend, is een nieuwe geboorte onvermijdelijk. Wijd je aan geestelijke oefeningen, dan zal de wereld met al haar zorgen je niet beroeren. Alleen wanneer je ver van deze waarheid blijft, zul je lijden, pijn voelen en ontberingen ondergaan. Een eind van de markt vandaan hoor je alleen een groot, onbestemd tumult. Maar als je dichterbij komt, kun je duidelijk het loven en bieden dat overal plaatsvindt onderscheiden. Zo is het ook als je de werkelijkheid van het hoogste Zelf nog niet kent – je wordt overweldigd en verdoofd door het tumult van de wereld. Zodra je echter diep in het domein van spiritueel streven bent doorgedrongen, wordt alles duidelijk en begint de kennis van de werkelijkheid je te dagen. Tot die tijd zul je in het zinloze tumult van argumentatie, woordenstrijd en opzichtig vertoon van kennis ronddwalen.

  - Prema Vahini

 • Gedachte van 28 maart 2015

  Vandaag is een gezegende dag om stil te staan bij de glorie van God en Zijn betrekking tot de mens. Ramayana (het epos van Rama’s leven) is geen verhaal met een einde. Jullie leven erin. Ramayana moet je in het hart ervaren; onderzoek het niet als een mentaal fenomeen. Door het te blijven lezen en overdenken wordt de diepe betekenis ervan helder en worden je gedachten gezuiverd. Rama is de zoon van Dasharatha (hij met tien wagens). De tien wagens zijn de zintuigen - de vijf organen van handeling en de vijf organen van waarneming. Waarheid, rechtschapenheid, vrede en liefde zijn de vier kinderen van koning Dasharatha. Rama is waarheid, Bharatha is rechtschapenheid, Lakshmana is liefde en Shatrughna is vrede. Neem deze grote personen uit Ramayana als je levensidealen, dan zal je leven vol vrede en vreugde zijn.

  - Sathya Sai Baba, 25 april 1961

 • Gedachte van 27 maart 2015

  Het weerbericht kan een zekere hoeveelheid regen aankondigen, maar ook al vouw je het bericht tien keer op en knijp je het fijn, er zal geen druppel regen uit tevoorschijn komen. Het doel van het bericht is niet regen te brengen, maar slechts informatie over de regen en de hoeveelheid. Het papier zelf bevat geen regen; die bevindt zich in de wolken boven ons. Zo kunnen ook de geschriften slechts informatie geven over leerstellingen, waarheden, regels, voorschriften en plichten. De hoge waarde van de geschriften ligt in hun uiteenzetting van de methoden voor het bereiken van vrede en bevrijding. Maar ze zijn niet doordrenkt met de extracten van puur geluk; die kun je er niet uithalen door de teksten fijn te knijpen. Ontdek zelf de weg, de richting en het doel, zoals het in de teksten beschreven staat en betreed dan de weg, volg de juiste richting en bereik het doel.

  - Prema Vahini 

 • Gedachte van 27 maart 2015

  Het weerbericht kan een zekere hoeveelheid regen aankondigen, maar ook al vouw je het bericht tien keer op en knijp je het fijn, er zal geen druppel regen uit tevoorschijn komen. Het doel van het bericht is niet regen te brengen, maar slechts informatie over de regen en de hoeveelheid. Het papier zelf bevat geen regen; die bevindt zich in de wolken boven ons. Zo kunnen ook de geschriften slechts informatie geven over leerstellingen, waarheden, regels, voorschriften en plichten. De hoge waarde van de geschriften ligt in hun uiteenzetting van de methoden voor het bereiken van vrede en bevrijding. Maar ze zijn niet doordrenkt met de extracten van puur geluk; die kun je er niet uithalen door de teksten fijn te knijpen. Ontdek zelf de weg, de richting en het doel, zoals het in de teksten beschreven staat en betreed dan de weg, volg de juiste richting en bereik het doel.

  - Prema Vahini   

   

 • Gedachte van 26 maart 2015

  Iedereen in deze tijdelijke en voorbijgaande wereld streeft naar vrede en veiligheid. Maar geld, onderwijs, een machtspositie en lichamelijk comfort kunnen geen vrede en veiligheid bieden. Vrede komt voort uit het hart. Je kunt alleen vrede en veiligheid ervaren als je hart vol liefde is. Tegenwoordig zijn de meeste mensen niet meer dankbaar, terwijl dankbaarheid een van de belangrijkste eigenschappen is. Ze vergeten de hulp die ze van anderen kregen. Zo lang als je leeft, behoor je dankbaar te zijn voor de hulp die je van anderen ontving. Er zijn twee dingen die je moet vergeten: de hulp die je anderen bood en het kwaad dat anderen jou hebben aangedaan. Als je de hulp die je bood onthoudt, zul je altijd iets terug verwachten. De herinnering aan het kwaad dat anderen jou hebben aangedaan, roept wraakgevoelens in je op. Herinner je altijd alleen de hulp die je van anderen ontving. Iemand met deze gezegende kwaliteiten is een ideaal mens.

  - Sathya Sai Baba, 18 maart 1999

 • "Dienstbaarheid aan de mens is dienstbaarheid aan God."
 • "Het Universum beschouwen als een manifestatie van God, en dit ervaren is ware devotie."
 • "Onderwijs dient respect voor menselijke waarden als waarheid, rechtschapenheid, liefde en vrede bij te brengen."