Welkom op de website van Sathya Sai Organisatie Nederland

Gedachte van de Dag

 • Gedachte van 18 april 2014

  Er zijn mensen die Gods naam uren lang, dagen en maanden achtereen, zingen en toch helemaal niets veranderen. De demonische aard van Ravana, Bhasmasura en Kamsa werd geen zier minder, ondanks dat ze de naam van de Heer bezongen. Wat is de reden daarvoor? Al hun zintuigen functioneren met het gevoel: 'Ik ben het lichaam'. Wie Gods naam bezingt terwijl men in lichaamsbewustzijn gedompeld is, kan God niet realiseren, hoe lang men er ook mee bezig is. Jij bent de belichaming van goddelijk bewustzijn. Dat bewustzijn kun je alleen ervaren als je zuiver bent. Door gehechtheid aan wereldse genoegens raak je verbonden met het lichaam en word je je niet bewust van je wezenlijke goddelijkheid.

  - Sathya Sai Baba, 'My Dear Students', deel 3, hoofdstuk 4, 21 juni 1989

 • Gedachte van 17 april 2014

  Educare of waarachtig onderwijs leert je nederig te zijn en verleent een gevoel van onderscheidingsvermogen met wijsheid. Waarom moet men zich trots voelen omdat men gestudeerd heeft? Is uiteindelijk wat men behaald heeft niet slechts een fractie van alle kennis? Ga nooit zelfzuchtig om met de kennis die je vergaard hebt. Onderwijs is alleen waarachtig als je het ten dienste van de gemeenschap stelt. Nederigheid moet het kroonjuweel van een gestudeerd iemand zijn; ze is waarlijk de essentie van onderwijs. Ze moet tot uitdrukking komen in ons dagelijks gedrag en mag zich niet simpelweg beperken tot een nu en dan belijden met de mond. Als je nederig bent en gehoor geeft aan je ouders en oudere mensen, dan zul je zeker welslagen in je leven. Geef in je eigen woorden en daden blijk van de onderliggende waarden door op de juiste wijze te handelen.

  - Sathya Sai Baba, 'My Dear Students', deel 2, hoofdstuk 9, 16 januari 1988

 • Gedachte van 16 april 2014

  We denken aan het verleden of de toekomst en bederven het heden. Het verleden is voorbij, vergeet het. Het verleden, dat dood en voorbij is, is nutteloos. Werk aan je groei door in het heden en in het moment te leven. De toekomst brengt niet altijd geluk. En wat het verleden betreft, hoeveel geluk heb je daarin ervaren? Leef daarom gelukkig in het heden. Wat moeten we in het heden doen? Volg deze stelregel: minder bagage, meer comfort, maakt reizen tot een genoegen. We hoeven ons helemaal niet druk te maken om het verleden. Denken over het verleden doet ons geen goed. Om in alle opzichten vooruit te komen, moeten we dus in het heden leven.

  - Sathya Sai Baba, 'My Dear Students', deel 2, hoofdstuk 14, 22 augustus 2007

 • Gedachte van 15 april 2014

  Als de wind door een boom waait, buigen en zwiepen de takken op en neer. Toch is het vogeltje dat op een tak zit niet bang, waarom niet? Omdat het op zijn vleugels vertrouwt. Zolang zijn vleugels goed zijn is het veilig, zelfs als de tak afbreekt. Dit wetend, blijft het vogeltje onverschrokken op de zwaaiende tak zitten. Mensen hebben echter niet zoveel vertrouwen als dat vogeltje. Zij maken zich al zorgen bij de kleinste problemen in de boom van het leven. Waarom? Omdat ze hun zelfvertrouwen kwijt zijn. Zelfs al bij het minste leed raken mensen gefrustreerd en ontmoedigd, niet in staat het te verdragen. Reken meer op je zelfvertrouwen dan op je intelligentie, lichaamskracht of rijkdom. Doe goede daden, laat elke stap en al je moeite erop gericht zijn Gods genade en nabijheid te verwerven. Dan zul je beslist zegevieren!

  - Sathya Sai Baba, 'My Dear Students', deel 3, hoofdstuk 3, 30 juni 1996

 • Gedachte van 14 april 2014

  Ieder van jullie is een goddelijke vonk. Krishna verklaarde in de Bhagavad Gita: 'Jullie allen zijn in wezen goddelijk; jullie zijn eeuwig en aloud. Gedraag je dan ook niet als een mens of een dier.' Ieder van jullie beschikt over de heilige waarden van waarheid, rechtschapenheid, liefde, vrede en geweldloosheid. Daarom behoren jullie allen je overeenkomstig deze hoogstaande deugden te gedragen. Geef nooit toe aan slechte eigenschappen zoals begeerte, hebzucht, woede, jaloezie, haat en hoogmoed. Deze zijn niet passend in het leven van een mens. Soms geven veranderingen in eetgewoonten aanleiding tot gedragsveranderingen. Wees je daarvan bewust en gebruik regelmatig en tijdig zuiver voedsel en zuiver water. Leid een gelukkig leven, als een waarachtig mens, door alle regels en voorschriften na te leven.

  - Sathya Sai Baba, 'My Dear Students', deel 2, hoofdstuk 13, 7 juni 2007

 • Gedachte van 13 april 2014

  Stel, je droomt dat je door een slang wordt gebeten, dat je pijn hebt en uitzinnig om medicijnen schreeuwt. Zul je dan echt medicijnen innemen om het gif onschadelijk te maken? Nee, dat doe je niet, omdat het in je droom gebeurde. Waarschijnlijk zul je de pijn zelfs vergeten zodra je wakker wordt. Net zo zijn jullie nu in de diepe slaap van onwetendheid en wereldse gehechtheid gewikkeld en hebben jullie dus heel wat leed te verduren. De wereld is kortstondig en vol ellende. Je lijdt alleen als gevolg van onwetendheid en lichaamsgehechtheid. Het moment dat je uit de slaap ontwaakt zijn de problemen opgelost. Iedereen die ernaar verlangt een gelukkig leven te leiden, dient de lichaamsgehechtheid op te geven. Je ontwikkelt ego als gevolg van je positie, connecties, lichaamskracht of rijkdom. Als je echte gelukzaligheid wilt ervaren, bied het ego dan geen enkele ruimte.

  - Sathya Sai Baba, 'My Dear Students', deel 3, hoofdstuk 3, 30 juni 1996

 • Gedachte van 12 april 2014

  Jonge leerlingen zijn onschuldig. Ze zijn zuiver van hart en hoofd en onzelfzuchtig. Op de lagere school zie je dat ze volmaakte discipline in acht nemen en zich goed gedragen. In de tijd dat ze op de middelbare school zitten, nemen de zuiverheid en discipline langzaam af. Wanneer ze naar een college of universiteit gaan, wordt alles op zijn kop gezet! Wat gebeurt er werkelijk daartussen? Als ze ouder worden, raakt hun geestelijk evenwicht verstoord en verliezen ze hun stabiliteit en zelfbeheersing. Ze worden aan ongewenste invloeden blootgesteld. In deze fase moeten leraren en ouders zich voorbeeldig gedragen en ervoor zorgen dat de kinderen steeds op de goede weg blijven. Leerlingen moeten ook goed beseffen dat alle voorgeschreven regels en discipline voor hun bestwil en in hun eigen belang zijn.

  - Sathya Sai Baba, 'My Dear Students', deel 2, hoofdstuk 8, 15 juni 1985

 • "Dienstbaarheid aan de mens is dienstbaarheid aan God."
 • "Het Universum beschouwen als een manifestatie van God, en dit ervaren is ware devotie."
 • "Onderwijs dient respect voor menselijke waarden als waarheid, rechtschapenheid, liefde en vrede bij te brengen."