Welkom op de website van de Sathya Sai International Organisation - Nederland

Gedachte van de Dag

Gedachte van 17 juni 2018

De soort eredienst, de gebruikte woorden van aanbidding, of de aanspreekvorm kunnen van elkaar verschillen, maar alle religies zijn gericht op dezelfde voltooiing. Dezelfde bloedstroom circuleert door alle delen van het lichaam. Dezelfde goddelijke stroom activeert het hele universum. Maak je eens een voorstelling van die opperste architect, die ondoorgrondelijke ontwerper, die onzichtbare schenker van leven. Dit noemt men wel de bewustwording van het vaderschap van God en het broederschap van de mensen. Raak niet verstrikt in de aangelegenheden van het leven. Vergeet in je strijd om te overleven en te slagen niet de God die al het leven mogelijk maakte. Strooi de zaadjes van liefde uit nadat je de akker van je hart hebt gereedgemaakt door het onkruid te verwijderen. Besproei ze met het water van vertrouwen, laat ze uitgroeien en de bloesem van sahana - gelijkmoedigheid, geduld, verdraagzaamheid - voortbrengen. Dan ben je verzekerd van de vrucht - vrede (shanti). Dit is de opdracht; dit is de taak; dit moet je vaste voornemen zijn.

- Sathya Sai Baba, 7 juli 1968