Welkom op de website van de Sathya Sai International Organisation- Nederland

Gedachte van de Dag

 • Gedachte van 3 augustus 2015

  Alle pijn en plezier die mensen ervaren zijn het gevolg van hun eigen handelingen en niet van enige daad van God. God is slechts een getuige, een postbode! Hij bezorgt je elke brief die aan jou geadresseerd is. Het verdriet of de vreugde die je van de inhoud van de brief krijgt, is voor jou bedoeld. Net zo is het lijden of geluk dat je ondervindt het gevolg van je eigen slechte of goede daden. God overstelpt je echter met ‘speciale genade’ wanneer je tot God bidt met een zuiver hart, zonder een spoor van egoïsme en met heilige gevoelens. Ook als iemand zich ooit in het verleden of in een vorig leven unieke opofferingen heeft getroost, beloont God dat op de juiste tijd. Krishna redde Draupadi toen Duryodhana haar probeerde te ontkleden, door haar sari eindeloos lang te maken. Dit was in ruil voor het spontane optreden van Draupadi, toen zij een stuk van haar sari afscheurde om het bloeden van Krishna’s vinger te stelpen.

  - Sathya Sai Baba, 30 juni 1996

 • Gedachte van 2 augustus 2015

  Richt je gedachten op God, dan zul je goddelijk geluk ervaren. Om deze reden geeft Swami jullie van tijd tot tijd advies over wat je wel en niet zou moeten doen. Dit alles is niet in mijn belang maar voor je eigen bestwil, om je ertoe te brengen de weg naar bewustwording van God te gaan, om je de hoogste waarheid over God te leren en je een ideaal leven te laten leiden. Shirdi Baba had de gewoonte de toegewijden die naar hem kwamen om twee roepies te vragen. De twee roepies stonden voor vast vertrouwen (shraddha) en toewijding (bhakti). Dit zijn de twee kwaliteiten die hij van hen verwachtte. De combinatie van de twee is essentieel voor geestelijke groei. Alleen dan zal er gelukzaligheid opkomen, als een plant uit een zaadje. Iedereen dient ernaar te streven een ideaal mens te worden. Dit betekent dat iedereen blijk moet geven van zijn/haar goddelijkheid. Stel je eens voor hoe gelukkig iedereen zou zijn als de hele wereld vol van dit zuivere, sublieme en heilige ideaal was.

  - Sathya Sai Baba, 30 juli 1996 

 • Gedachte van 1 augustus 2015

  Liefde is God. Heb allen lief, zelfs hen die geen liefde hebben. Liefde is als een kompas; waar je haar ook houdt, ze moet altijd naar God wijzen. Laat elke handeling in je dagelijks leven een blijk zijn van onbaatzuchtige liefde. Uit die liefde komt goddelijkheid op. Dit is de gemakkelijkste weg naar bewustwording van God. Maar waarom nemen mensen die weg niet? Dat komt omdat zij verkeerde opvattingen hebben betreffende de manier om God te ervaren. Zij beschouwen God als een entiteit ergens ver weg die alleen door zware geestelijke oefeningen te bereiken is. God is overal. Je hoeft niet naar God te zoeken. Alles wat je ziet is een manifestatie van God. Alle mensen die je ziet zijn vormen van God. Corrigeer je gebrekkige visie, dan zul je God in alles ervaren. De kracht van liefde is onmetelijk. Kweek dus het gevoel van spirituele eenheid van alle wezens aan en leef er ook naar.

  - Sathya Sai Baba, 5 juli 1996 

 • Gedachte van 31 juli 2015

  Het pad de rug toekeren en je leven verspillen is een belediging voor de naam van het mensdom zelf! Wijd elke minuut aan het ontdekken van de waarheid en de beschouwing van de eeuwige, waarachtige God, in plaats van verslaafd te raken aan het vergankelijke en onechte en kostbare tijd te verspillen aan het najagen ervan. Zo’n toewijding is de ware functie van de ziel. Door echter je tijd aan misleidende verlangens te besteden word je naar de wereld getrokken. Val niet ten prooi aan de verderfelijke bekoringen van wereldse luxes of de listen van verleidelijke schoonheid. Op een dag zullen al deze onweerstaanbare uiterlijkheden verdwijnen, zoals een verhaaltje dat zich in een droom afspeelt! Kenmerkend voor een geestelijke aspirant is de gerichtheid op de waarheid, niet de jacht naar het onware in deze voorbijgaande wereld. In deze onechte wereld kan men geen waarachtig leven leiden. Er kan alleen onecht leven zijn. Waarachtig leven is gebaseerd op de bewustwording van God. Laat iedereen daar elk moment van het leven van doordrongen zijn.

  - Prema Vahini, hoofdstuk 58

 • Gedachte van 30 juli 2015

  De boom die uit de aarde is opgekomen keert terug naar de aarde; de mens die uit God (Brahman) is ontstaan keert terug naar God. Deze waarheid is moeilijk te begrijpen en is het mysterie van deze wonderbaarlijke schepping. Belichamingen van God! Een zaadje dat in de aarde wordt gezaaid, ontspruit als een plantje dat op den duur tot een grote boom uitgroeit. De takken, bladeren, bloemen en vruchten van de boom verschillen van elkaar en hebben elk een specifiek doel. Toch zijn het allemaal verschillende vormen van de aarde waaruit ze zijn ontstaan. Iemand die vanuit de verte een touw ziet en denkt dat het een slang is, wordt bang en begint te schreeuwen. Dan komt er iemand anders aan die verzekert dat het geen slang maar een stuk touw is. Op het moment dat de persoon zich dat realiseert, verdwijnt de angst. Al die tijd was het touw alleen maar een touw. Het touw is God; jij verwart het met een slang, dat wil zeggen deze schepping of uiterlijke wereld. Dan komt de wijze die onthult dat alles wat je ziet in wezen God is. Alles wat je ziet in de hele wereld is een manifestatie van God.

  - Sathya Sai Baba, 30 juli 1994

 • Gedachte van 29 juli 2015

  In de wereld kun je zonder moeite voorbeelden vinden van gezinnen met wie het goed gaat omdat er eenheid is en andere die te lijden hebben door verdeeldheid binnen het gezin. Tegenwoordig is er in de wereld enorme behoefte aan eenheid. Geloof in God kan die eenheid bevorderen. Kijk eens naar de verscheidenheid van mensen hier in Puttaparthi! Ze komen van zoveel verschillende geloven, nationaliteiten en culturen, maar ze zijn allemaal verenigd in hun gemeenschappelijke trouw aan Bhagavan. Dit enkele gevoel van geloof in de goddelijkheid maakt dat er eenheid is. Jullie allen zijn belichamingen van God. Jullie zijn belichamingen van liefde en vrede, van God; wees daar vast van overtuigd. Gevoed door de goddelijke kracht is er niets wat je niet kunt volbrengen. Karna en Ravana zijn voorbeelden van machtige mannen die vernietigd werden omdat zij niet over goddelijke kracht beschikten. De Pandava’s werden gered dankzij hun geloof in God en hun eenheid.

  - Sathya Sai Baba, 1 januari 1996

 • Gedachte van 28 juli 2015

  Richt de liefde die in je opkomt op God. Wijd je lichaam aan God. Dan geef je echt blijk van devotie. Ieder mens bezit de drie instrumenten van het denken, het spreken en het lichaam. Deze drie worden de trikarana’s, de drie actieve instrumenten genoemd. Indien deze drie voor heilige doeleinden worden gebruikt, wordt je leven geheiligd. Iedereen heeft devotie nodig. Ieder mens moet deze diepere zin aankweken, ongeacht de overtuigingen die men heeft. Alleen spiritualiteit kan de gevoelens en het denken van mensen zuiveren. De tweede vereiste is deugdzaamheid. Deugdzaamheid helpt om het spreken te zuiveren. De derde is juist gedrag. Alle goede daden verricht door het lichaam of de handen maken je heilig. Door spiritualiteit, deugdzaamheid en juist gedrag worden de drie instrumenten gezuiverd. Alleen iemand die deze drievoudige zuiverheid heeft bereikt kan zich van God bewust worden. Als een van deze instrumenten onzuiver is, ben je daar niet toe in staat.

  - Sathya Sai Baba, 1 januari 1996

 • "Dienstbaarheid aan de mens is dienstbaarheid aan God."
 • "Het Universum beschouwen als een manifestatie van God, en dit ervaren is ware devotie."
 • "Onderwijs dient respect voor menselijke waarden als waarheid, rechtschapenheid, liefde en vrede bij te brengen."