Welkom op de website van de Sathya Sai International Organisation- Nederland

Gedachte van de Dag

 • Gedachte van 9 februari 2016

  Onderwijs en andere dingen die je groot en gewichtig maken, hebben geen nut voor je spirituele vooruitgang; ze hebben slechts spirituele neergang tot gevolg. Daarom wordt dit ‘de wereld van illusie’ (maya-prapancha) genoemd. Maar in welke illusie ze ook is ondergedompeld, waarheid zal des te meer stralen, want zo is de aard van waarheid. Hoe kunnen we zeggen dat de uiterlijke wereld, die elke minuut verandert, die door het onvoorspelbare verschijnen en verdwijnen alsmaar maar toe- en afneemt, de eeuwige waarheid is? De spirituele aspirant richt zich op de waarheid, niet op het onwerkelijke in deze voorbijgaande wereld. In deze onwerkelijke wereld kan er geen op waarheid gebaseerd leven zijn, maar alleen onwerkelijk leven. Werkelijk leven is gebaseerd op de bewustwording van God. Laat iedereen zich dit elk moment van zijn/haar leven in gedachten houden.

  - Prema Vahini, hoofdstuk 58

 • Gedachte van 8 februari 2016

  Belichamingen van liefde! Het waarmerk van liefde is onzelfzuchtige opoffering (tyaga). Liefde vraagt niets van wie ook. Ze is niemand kwaadgezind. Ze is volkomen onzelfzuchtig en zuiver. Mensen begrijpen de ware aard van liefde niet en hunkeren er op allerlei manieren naar. Liefde moet gekoesterd worden met gevoelens van onbaatzuchtigheid en opoffering. Wat in de wereld als liefde wordt beschouwd - of het nu moederliefde, broederliefde of vriendschap is - daar zit altijd wat zelfzucht in. Alleen Gods liefde is totaal vrij van elk spoortje zelfzucht. Gods liefde strekt zich uit tot zelfs het verst verwijderde wezen. Ze brengt hen die gescheiden zijn bij elkaar. Ze verheft de mens van dierlijkheid naar goddelijkheid. Ze transformeert geleidelijk aan alle vormen van wereldse liefde in goddelijke liefde. Zelfs het gevoel van universele broederliefde is niet hetzelfde als de ervaring van eenheid (ekatva). Ook in zulke broederlijke gevoelens zit iets van eigenbelang. Wie echt universele broederschap wil bevorderen, dient zich bewust te worden van de ene Geest die in alle wezens woont.

  - Sathya Sai Baba, 20 juni 1996

 • Gedachte van 7 februari 2016

  Zij die door twijfels worden bevangen over wat ze moeten aannemen en verwerpen, zij die verblind zijn door illusie en zij die geen onderscheid kunnen maken tussen duisternis en licht, dood en onsterfelijkheid - zij allen moeten zich tot grote zielen wenden die hun het pad kunnen wijzen naar inzicht in de eeuwige waarheid - de licht uitstralende grondslag van heel de schepping. Dan zullen hemel en aarde in dezelfde luister opgaan! Om dit te laten gebeuren, moet men er diep naar verlangen en er hard en gedisciplineerd aan werken Deze geboorte als mens is het gevolg van talloze goede daden en men mag haar niet verspelen; de kans moet ten volle worden benut. Zoals de Kena-upanishad zegt: ‘Dit huidige kostbare leven mag niet worden vergooid.’ Wanneer er zoveel kansen zijn om zichzelf te redden, is het dan geen groot verlies als men ze allemaal verspilt? Voor allen die slaven zijn van trots en dierlijke neigingen is het uiterst belangrijk dat zij dit besef van tijd hebben. Uitstel levert niets op; dat is net zo dwaas als een waterput beginnen te graven wanneer het huis in brand staat.

  - Prema Vahini, hoofdstuk 57

 • Gedachte van 6 februari 2016

  Als mensen kundalini-yoga doen, beoefenen ze adembeheersing. In de ademhalingsoefeningen noemt men de inademing purakam, de uitademing rechakam en het inhouden van de adem kumbhakam. Je kunt met deze oefeningen op zich geen yogavermogens opwekken. Purakam is: alles wat goed is inademen. Rechakam is: alles wat slecht is uitademen. Kumbhakam is: alles wat goed is in het hart bewaren. Ieder mens behoort deze goddelijke vorm van yoga te beoefenen; in feite moet dit jullie voornaamste doel zijn. Puttaparthi is een klein gehucht. Hoe heeft dit dorpje zijn voortreffelijke status verworven? Het antwoord kun je zelf vinden. Het was niet zomaar gelukkig toeval. Het is toe te schrijven aan de kracht van gedachten. Elke heilige gedachte heeft de kracht van vervulling in zich. Daarom verklaarden de geschriften: ‘Zoals je denkt, zo word je’. Kweek goede gedachten aan, dan zul je als vanzelf aanspraak kunnen maken op de vruchten ervan.

  - Sathya Sai Baba, 23 november 1990

   

 • Gedachte van 5 februari 2016

  Breng de kwaliteit van liefde tot ontwikkeling. Vul je hele leven met liefde. Dit was het gebed dat de gopi’s, de herderinnetjes, tot Krishna richtten. Een leven zonder liefde is volslagen nutteloos. Jullie zijn de belichaming van liefde. Liefde moet zich richten op dat wat waar is. Zulke liefde is je levensadem. Belichamingen van het goddelijk Zelf (Atma)! Beschouw liefde als de essentie van goddelijkheid en wees met liefde dienstbaar aan de samenleving. Waarom zijn hier vandaag honderdduizenden mensen bijeengekomen? Daar moet wel een dwingende reden voor zijn. Jullie moeten iets zoeken wat jullie in je geboorteplaats niet konden vinden. Hier is goddelijke liefde. Wat alle mensen hierheen heeft getrokken is de kracht van goddelijke liefde - dat is de band die harten verenigt. De basis van dit alles is zuiverheid. Waar zuiverheid is, daar groeit liefde. Als zuiverheid en liefde samenkomen, is er gelukzaligheid (ananda). Welk werk we ook doen, welke offers we ook brengen, ze hebben weinig nut als er geen liefde is.

  - Sathya Sai Baba, 23 november 1990

 • Gedachte van 4 februari 2016

  Om iets in het leven te bereiken zijn twee dingen van essentieel belang: vast vertrouwen en zuivere liefde. Om zuivere, goddelijke liefde te ervaren, moet je bereid zijn zelfzucht en eigenbelang op te geven. Kweek zuiverheid en standvastigheid aan. Koester liefde voor God, ongeacht alle hindernissen en beproevingen. Denk niet dat vreugde en verdriet door krachten buiten je worden veroorzaakt; dat is niet zo. Ze zijn het gevolg van je eigen gedachten. Het is zinloos anderen de schuld te geven. Als je liefde voor God aankweekt, zal die liefde alle smart en slechte neigingen zoals gehechtheid, boosheid en afgunst wegnemen. Jullie dienen zowel spiritueel onderwijs als wereldse studies te volgen. Besef dat de natuur ook een manifestatie van God is. Daarom mag de natuur niet veronachtzaamd worden. De natuur is het gevolg en God is de oorzaak. Onderken dus de alomtegenwoordigheid van God in de gehele kosmos.

  - Sathya Sai Baba, 20 juni 1996

 • Gedachte van 3 februari 2016 

  Kijk naar de kraanvogel: hoe snel stapt hij door het water. Maar tijdens het lopen kan hij geen vis vangen. Daarvoor moet hij rustig worden en bewegingloos blijven staan. Zo is het ook onmogelijk je te verzekeren van de vis van waarheid, goed gedrag en vrede wanneer je eigenschappen als hebzucht en woede in je leven toelaat. Welke geestelijke discipline je ook beoefent, blijf zonder onderbreking Gods naam herhalen. Alleen dan kun je zulke eigenschappen als hebzucht en woede overwinnen. Alle geschriften leren deze ene les: daar God het universele doel is en deze levensreis Hem als bestemming heeft, moet je Hem constant voor ogen houden en de geest met de stroom van gedachten aan je onderwerpen, zodat je niet van het door jou gekozen pad afwijkt. Alle goede eigenschappen zullen automatisch toenemen in iemand die zich beheerst in het spreken en zich constant op God bezint.

  - Prema Vahini, hoofdstuk 56

 • "Dienstbaarheid aan de mens is dienstbaarheid aan God."
 • "Het Universum beschouwen als een manifestatie van God, en dit ervaren is ware devotie."
 • "Onderwijs dient respect voor menselijke waarden als waarheid, rechtschapenheid, liefde en vrede bij te brengen."