Welkom op de website van Sathya Sai Organisatie Nederland

Gedachte van de Dag

 • Gedachte van 25 januari 2015

  De grootheid van een individu hangt af van de bereikte culturele perfectie. Cultuur of beschaving impliceert niet alleen ijver. Het betekent de verwijdering van slechte gedachten en neigingen en de bevordering van goede gedachten en eigenschappen. Het is belangrijk dat jonge studenten een leven leiden dat gekenmerkt wordt door rust en zelfbeheersing, zodat hun leven later als burger vreedzaam en tevreden zal zijn. Het leven als mens is te vergelijken met een boom en de verwanten van het individu met de takken ervan. Aan deze takken komen de bloemen van gedachten en gevoelens tot bloei. Deze bloemen ontwikkelen zich geleidelijk aan tot de vruchten van goede eigenschappen en deugden. Het zoete sap in deze vruchten is karakter. Een boom zonder wortels en vruchten is slechts brandhout. Zelfvertrouwen is de wortel van de boom van het leven en karakter zijn fruit. Zuiver je hart en verbeter de maatschappij; met de hoop dat jullie allen voorbeeldige burgers worden, zegen ik jullie allen.

  - Summer Showers, januari 1979, hoofdstuk 1

 • Gedachte van 24 januari 2015

  Het heeft geen zin om vriendelijk te spreken als er geen vriendelijkheid in je hart zit. Vriendelijk spreken met een verbitterd hart past de mens niet. Je behoort vriendelijk te zijn in gedachte, woord en daad. Dan bewijs je dat je een waar mens bent. Mensen worden als uiterst heilig beschouwd omdat zij de unieke kwaliteit van liefde in zich hebben. God incarneert in menselijke vorm om de boodschap van liefde te verspreiden. Met liefde in je hart kun je de hele wereld aan. Er zit liefde in jullie, maar jullie zijn niet in staat haar op de juiste manier uit te drukken. Laat een geest van broederschap ontstaan. Ook al ontmoet je je bittere tegenstander, spreek hem aan als een broer en praat met hem met liefde. Dan zal zijn hart smelten en zal allle haat direct verdwijnen. Vul dus je leven met liefde. Niets in deze wereld is hoger dan liefde.

  - Sathya Sai Baba, 17 oktober 2003

 • Gedachte van 23 januari 2015

  Je kunt aan laster, smaad en schande onderworpen zijn; je kunt in armoede of pijn gedompeld worden, maar iemand die zich aan de wil van God heeft overgeleverd zal dit alles blijmoedig verwelkomen en zonder morren dragen. De Heer zal zijn kinderen nooit opgeven. Wie God toegewijd is moet geduldig en kalm zijn, ook onder de meest schrijnende uitdaging. In feite zijn het de vrome en godvrezende mensen die aan beproevingen en tegenspoed worden blootgesteld: teneinde de mensheid deze grote waarheden te onderrichten, voerde Krishna dit drama op, met de Pandava’s als cast. Elke episode in hun leven is slechts een scene in zijn stuk. Het was om de wereld hun intense devotie en de doeltreffendheid ervan duidelijk te maken, en ook om hen voor het komende Kalitijdperk als voorbeeld te stellen, dat de Heer dit aangrijpende drama beraamde. Dit was het doel wat de Heer ermee voor ogen had.

  - Sathya Sai Baba, Bhagavatha Vahini, hoofdstuk 19

 • Gedachte van 22 januari 2015

  ‘Iedere druppel bloed die door de aderen vloeit, is slechts een druppel uit de stroom van Gods genade. Kan dit stoffelijk lichaam, samengesteld uit de vijf elementen, bewegen of handelen zonder dat Hij ertoe opwekt? Iedere spier is slechts een brokje van zijn liefde. Elk bot en kraakbeen is slechts een stukje van zijn goedheid. Niet in staat dit mysterie te begrijpen, stappen we rond met de neus in de lucht, pochend van: ‘Ik heb dit bereikt; ik heb dat voor elkaar gekregen.’ De meeste mensen vergeten dat de allesbepalende, alwetende Heer de poppenspeler is, die aan de touwtjes trekt om de poppen in beweging te brengen en hun rollen te laten spelen. De personages kunnen nog geen schijntje afwijken van zijn regie; zijn wil leidt en bepaalt elke beweging en houding. Het is echt betreurenswaardig dat de meeste spelers zich niet bewust zijn van de fundamentele waarheid en beweren dat zij de feitelijke doeners en genieters zijn. Wanneer zullen mensen zich ooit realiseren dat zij slechts instrumenten zijn die Gods wil uitvoeren?’, zo sprak Arjuna.

  - Sathya Sai Baba, Bhagavatha Vahini, hoofdstuk 10

 • Gedachte van 21 januari 2015

  ‘Toen de Heer in die misleidende menselijke vorm onder ons was, bewoog hij zich onder ons, ging hij gewoon met ons om; hij at met ons, gedroeg zich als onze verwant, onze vriend en leidsman die het beste met ons voorhad, en behoedde ons voor menige rampspoed die ons dreigde te overweldigen. Hij overstelpte ons met genade en wist op eenvoudige wijze de lastigste problemen op te lossen. Al die tijd dat hij zo vertrouwelijk met ons omging, lieten we ons meeslepen door trots dat we zijn genade ontvingen en deden we geen moeite om ons met die opperste vreugde te vullen, om diep in die stroom van zijn genade onder te duiken. We verlangden van hem alleen uiterlijke victorie en tijdelijke voordelen. We negeerden de immense rijkdom die ons hart had kunnen vullen. We dachten nooit na over zijn ware werkelijkheid. Hoe vaak we ook herboren worden, kunnen we ooit weer zo’n vriend en naaste verwant krijgen?’ - aldus Arjuna over de tijd die hij met Krishna doorbracht.

  - Sathya Sai Baba, Bhagavatha Vahini, hoofdstuk 10

 • Gedachte van 20 januari 2015

  Kijk niet naar de wereld met een werelds oog. Kijk ernaar met het oog van de ziel (atma), als naar de weerspiegeling van het hoogste Zelf (Paramatma). Dan kun je de horizon van dualiteiten oversteken naar de sfeer van eenheid. Het Ene wordt ervaren als vele door de vormen en namen die mensen eraan hebben gegeven. Dat is het gevolg van de geest die je voor de gek houdt. Het zich losmaken van zintuiglijke objecten bevordert innerlijke verkenning (nivritti) in plaats van uiterlijk onderzoek en activiteit (pravritti). De innerlijke verkenning loopt via het pad van kennis naar steeds dieper inzicht (jnana). De heilige activiteiten zoals rituelen en offers die in de geschriften beschreven worden, helpen alleen om het bewustzijn te reinigen. De vrijheid die jou van de waarheid, van je eigen waarheid, bewust maakt, is alleen te verwerven door te luisteren naar de geestelijk leraar (goeroe), het gehoorde te overpeinzen en op de geldigheid en de betekenis ervan te mediteren. Alleen zij die hun geest losgemaakt hebben van verlangens kunnen baat vinden bij de goeroe.

  - Sutra Vahini, hoofdstuk 1

 • Gedachte van 19 januari 2015

  Om God te ervaren moeten al je handelingen gericht zijn op het zuiveren van hoofd en hart. Wanneer het hart zuiver is, straalt het licht van wijsheid. Het verlichte hart wordt dan de ontvanger van zuivere liefde. Iemand zonder liefde is als een levend lijk. Liefde is niet de relatie tussen man en vrouw, of tussen mens en objecten. Ze is de inwonende levenskracht in ieder wezen. ‘Ik ben de geestelijke Werkelijkheid die in alle wezens woont.’ Het goddelijk Zelf is in alle wezens aanwezig en heeft geen vorm. Het wordt ervaren als liefde. Liefde is onze levensadem, onze ziel! Jong en oud moet standvastige, onveranderlijke en onwankelbare liefde aankweken. Wees vervuld van onzelfzuchtige toewijding, voortkomend uit het dienen van anderen, zonder een spoor van egoïstische trots. Geef liever dan dat je ontvangt.

  - Sathya Sai Baba, 6 mei 1985

 • "Dienstbaarheid aan de mens is dienstbaarheid aan God."
 • "Het Universum beschouwen als een manifestatie van God, en dit ervaren is ware devotie."
 • "Onderwijs dient respect voor menselijke waarden als waarheid, rechtschapenheid, liefde en vrede bij te brengen."