Welkom op de website van de Sathya Sai International Organisation - Nederland

Gedachte van de Dag

Gedachte van 9 juni 2019

Ramdas van Bhadrachalam werd in de gevangenis geworpen en meedogenloos geslagen. Toch verloor hij nooit zijn geloof in Rama. Hij smeekte om genade en door goddelijke tussenkomst werd hem verdere marteling bespaard. Onwankelbaar geloof is het teken van spiritueel succes. Het is het resultaat van het besef van je innerlijke werkelijkheid, de stabiliserende kern, de goddelijkheid in je. Houd je vast aan dit ideaal van innerlijke rust en universele liefde. Geef tien anderen onzelfzuchtige liefde en stel daarmee opnieuw Rama Rajya - het rechtvaardige bewind van Rama - in werking. ‘Rama’ betekent: ‘Hij die behaagt’. Wees innemend jegens iedereen; laat iedereen ingenomen zijn met jou. Kwets niemand en doe niemand kwaad, in gedachte, woord of daad. Zuiver je hart, maak het vrij van kleingeestige zelfzucht. Offer je deugden als bloemen die schoonheid en zoete geur verspreiden. Offer de lotus van je hart, vrij van ziekten als begeerte, boosheid en haat, aan de Heer, dan zal Hij ingenomen met je zijn.

- Sathya Sai Baba, 21 april 1983