Welkom op de website van de Sathya Sai International Organisation - Nederland

Gedachte van de Dag

Gedachte van 10 december 2016

Dharma - gerechtigheid, moreel gedrag - is niet zomaar een woord wat je licht kunt opvatten. Het herhalen van uitdrukkingen als: ‘Dharma ondersteunt’, of ‘Dharma beschermt wie hem beschermt’ is algemeen gebruikelijk, maar dat is niet genoeg. Dharma moet in praktijk gebracht worden. Alleen goed gedrag vestigt dharma. Iemand die een goed en deugdzaam leven leidt, zal zeker innerlijke vrede hebben. Wie in dorpen en steden dharma wil verspreiden, moet de mensen voorhouden: ‘Doe niemand kwaad, misbruik of beledig niemand, doe je werk met liefdevolle toewijding en maak je hart zuiver’. Al hebben onze handelingen meestal betrekking op wereldse aangelegenheden, toch is bewustwording van God het doel. De enige manier om in ons dagelijks leven al onze handelingen te heiligen is door elke handeling als een daad van aanbidding, als een offer aan God te verrichten. Zo wordt het leven zelf geheiligd.

 - Sathya Sai Baba, 7 januari 1988