Welkom op de website van de Sathya Sai International Organisation - Nederland

Gedachte van de Dag

Gedachte van 18 februari 2020

Gods naam is de bron van heel de essentie van de Allerhoogste (de Chaitanya), die je verkrijgt door aan de naam te denken; hij is de levengevende nectar, de fontein van oorspronkelijke energie. Reciteer de Naam en de Genoemde zal vóór je staan; stel je het beeld van de Genoemde voor en de Naam zal meteen op je lippen komen. Naam en vorm zijn de voor- en achterzijde van dezelfde munt. Sommigen beloven dat ze de naam van de Heer miljoen keer opschrijven, maar vaak blijft het alleen bij de vingers en de pen. Je gedachten moeten niet van de naam afdwalen, maar verblijven bij de lieflijke gevoelens die de naam oproept; zij moeten steeds de schoonheid van de vorm die de naam oproept in herinnering brengen en de zoete geur die hij verspreidt. Het gedrag en de handelwijze van de schrijver behoren te zijn zoals het een dienaar van God betaamt: anderen zouden door hem geïnspireerd moeten worden en hun geloof door de ervaring van de schrijver weer worden opgewekt.

- Sathya Sai Baba, 28 april 1962