Welkom op de website van de Sathya Sai International Organisation - Nederland

Gedachte van de Dag

Gedachte van 28 maart 2017

Een oud jaar is voorbij, een nieuw jaar is begonnen en mensen vieren met blijdschap de komst van het nieuwe jaar. Weten jullie hoeveel eeuwen sinds de geschiedenis van de mensheid zijn verstreken? Het heeft geen nut je om te draaien en naar de afgelegde weg te kijken - je plicht is om naar de weg vóór je te kijken en vastberaden naar je doel te stappen. Gebrek aan vertrouwen maakt dat jullie je kalmte verliezen en boos worden; gebrek aan vertrouwen in jezelf en in anderen. Wanneer je jezelf werkelijk als het onoverwinnelijke, goddelijke Zelf ziet en iedereen om je heen als je weerspiegeling, zoals de geschriften dat verklaren, dan kun je nooit meer boos gemaakt worden. Besluit op deze gezegende dag van Nieuwjaar vastberaden de spirituele weg te volgen en je goddelijkheid tot uitdrukking te brengen. Neem je dit ene ding voor: doe eerst zelf wat je anderen opdraagt!

 - Sathya Sai Baba, 13 januari 1965