Welkom op de website van Sathya Sai Organisatie Nederland

Gedachte van de Dag

 • Gedachte van 30 september 2014

  Ieder wezen is met liefde overgoten. Alleen voor ons gemak, ons genoegen en onze eigen egoïstische doeleinden gaan we bepaalde wereldse relaties aan. Geef egoïsme op en streef naar zelfverwerkelijking. Vraag jezelf af: 'Wie ben ik? Lichaam, denken, intellect, herinneringen of ego?' Je bent geen van deze. Je bent jezelf - 'Ik ben Ik'. Erken deze waarheid. Doe onbaatzuchtige dienstverlening en geef het resultaat van je handelingen op. Alleen iemand die afstand doet van de resultaten van alle handelingen verdient het een yogi - iemand die volledig onthecht is - genoemd te worden. Een yogi is niet iemand die met gesloten ogen onder een boom zit te mediteren. Ware onthechting houdt in dat je je verlangens opgeeft. Wees niet kleingeestig. Als je behept bent met kleingeestigheid wordt je hele leven kleingeestig. Word ruimdenkend en kweek onzelfzuchtige liefde aan.

  - Sathya Sai Baba, 27 september 2006

 • Gedachte van 29 september 2014

  Het doel van de viering van het Dasarafeest is beheersing van de tien zintuigen. De overlevering zegt dat de godin Chamundi de demon Mahisha tijdens deze gelegenheid doodde. De diepere betekenis van dit verhaal is, dat je je onder geen enkele voorwaarde mag inlaten met demonische eigenschappen. Wees altijd in goed gezelschap. Als je met slecht gezelschap omgaat word je ook slecht. Sluit dan ook nooit vriendschap met een slecht mens. Het moment dat je zo iemand tegenkomt, zeg dan alleen goedendag en ga verder. Je hoeft geen haat tegen hen te laten ontstaan. Wie je ook ontmoet, beschouw hen als belichamingen van God en groet hen. Zelfs als je mensen tegenkomt die jou haten, begroet hen dan respectvol en vraag: 'Hoe gaat het met je, broeder?' Dan zal de ander ook op dezelfde manier reageren. Een echt mens is iemand die begiftigd is met menselijke waarden en ze ook vertoont. Spreek altijd de waarheid en houd je aan rechtschapenheid (dharma). Wees vredig. Wees blij en innig gelukkig.
   
  - Sathya Sai Baba, 27 september 2006

 • Gedachte van 28 september 2014

  Jullie verspillen je kostbare tijd door te denken dat alles wat je in deze uiterlijke wereld ziet waar is. Nee! Geen van deze objecten is waar. Waarheid is eeuwig en gaat de drie perioden van tijd - verleden, heden en toekomst - te boven. Die waarheid is God. God is slechts één, nu en voor eeuwig. Hoe dwaas is het te denken dat de wereldse visie, die van tijd tot tijd aan verandering onderhevig is, werkelijk is. Vandaag zijn jullie een student. Morgen worden jullie een functionaris in een organisatie en enkele jaren later zijn jullie een gepensioneerde functionaris. Wat is dan waar? Het leven als student, als functionaris, of als gepensioneerde functionaris? Alles wat je in deze uiterlijke wereld ziet en alle relaties tussen mensen zijn slechts tijdelijk, nooit werkelijk en blijvend. God is niet zo. Erken de waarheid dat God alomtegenwoordig is - gisteren, vandaag en morgen.
   
  - Sathya Sai Baba, 27 september 2006

 • Gedachte van 27 september 2014

  Zie, spreek of hoor niet wat slecht is. Zie alleen wat goed is; hoor en spreek alleen wat heilig is. Dit lijken misschien simpele stelregels, maar ze hebben een diepe betekenis. Maak voortdurend onderscheid tussen negatieve en positieve handelingen. Alle slechte en verderfelijke handelingen zijn negatief van aard; vermijd ze totaal. Je geest moet vervuld zijn met goede gedachten; je hart moet vervuld zijn met mededogen; je handen moeten bezig zijn met onbaatzuchtige dienstverlening. Zolang jij je met het lichaam vereenzelvigt, zul je verwikkeld zijn in negatieve gedrag. Het moment dat je de zintuigen de baas bent, zullen je handelingen positief zijn. Beheersing van de zintuigen leidt tot bevrijding. Bevrijding is niet iets wat je na het leven moet bereiken. Het streven naar bevrijding moet vroeg in het leven beginnen en onafgebroken doorgaan, totdat je vrij bent van de gebondenheid aan de zintuigen. Voer alle taken uit zonder je te hechten aan de resultaten ervan.
   
  - My Dear Students, deel 5, hoofdstuk 3, 15 februari 1998

 • Gedachte van 26 september 2014

  In het drama van het leven handelen sommigen vanuit het principe dat niets hun toebehoort en dat alles wat ze zeggen en doen van God is en niet van hen. Ze spelen hun rol in deze geest, waarbij ze niets aan zichzelf toeschrijven. Anderen zijn als acteurs die zich bewust zijn van de rol die ze spelen en die hun individualiteit in hun handelingen niet vergeten. Zij vinden dat ze niet enkel een rol spelen, maar dat ze de doener zijn. Het verschil tussen de twee is dat de eerste zich de tijdelijke aard van het opgevoerde stuk realiseert en niet gehecht is aan de dingen die verband houden met de rol, terwijl de andere zich aan de rol hecht en geen afstand wil doen van de dingen die ermee samenhangen. In deze tijd lijden de meeste mensen aan die bezitterige houding. De reden is dat ze er niet in slagen de zintuigen op de juiste wijze te gebruiken en zich onderwerpen aan de verlangens die erdoor worden opgeroepen. Train je zintuigen om alleen heilige dingen waar te nemen en niet kritiekloos te genieten van wat ze maar willen.
   
  - My Dear Students, deel 5, hoofdstuk 3, 15 februari 1998

 • Gedachte van 25 september 2014

  De hele wereld is een toneel en ieder individu is een acteur. God is de regisseur van het kosmische drama. Het voornaamste doel van elke acteur die een bepaalde rol speelt is dat deze zijn of haar plicht doet en de eigen individualiteit terzijde schuift. In een schooltoneelstuk kan een jongen de rol van regisseur spelen. In die rol moet hij het gedrag van een regisseur vertonen en zich niet gedragen zoals hij gewoonlijk zou doen; die trekken moeten op de achtergrond blijven. Je geboorte als mens is een geschenk van God, dat met gepaste zorgvuldigheid gebruikt moet worden. Vul je leven met rechtschapen handelingen en misbruik je talenten niet voor onheilige doelen. Je leven zal een mengeling zijn van goed en kwaad; maak onderscheid en kies ervoor je rol op de goede wijze te spelen, waarbij je menselijkheid aan de dag legt en jezelf dus eerzaam gedraagt. Besef dat elke geboorte als mens een manifestatie van de goddelijke wil is.
   
  - My Dear Students, deel 5, hoofdstuk 3, 15 februari 1998

 • Gedachte van 24 september 2014

  Mensen stellen nu hun vertrouwen in de voorbijgaande en onwerkelijke wereld en vergeten God, die de belichaming van waarheid is. Dit is de wortel van alle ellende en problemen waar de mens mee te maken krijgt. Jullie zeggen dat jullie met moeilijkheden geconfronteerd worden. Waar kwamen die vandaan? Moeilijkheden zijn het gevolg van je vroegere daden en gedachten. Alles in deze wereld is aan verandering onderhevig. God is het enige onveranderlijke principe. Waarvoor leeft de mens eigenlijk? Alleen om te eten, te drinken, te slapen en uiteindelijk te sterven? Kan het leven van de mens op die manier heilig genoemd worden? Bij de geboorte is iedereen zuiver en heilig. Naarmate men ouder wordt, verliest men geleidelijk deze zuiverheid. Dit is onjuist! Men dient die zuiverheid altijd te bewaren. Vestig de onveranderlijke en eeuwige God in de tempel van je geheiligde hart en offer Hem je liefde. Daardoor kun je gelukzaligheid ervaren. Dit is de belangrijkste plicht van ieder mens.
   
  - Sathya Sai Baba, 27 september 2006

 • "Dienstbaarheid aan de mens is dienstbaarheid aan God."
 • "Het Universum beschouwen als een manifestatie van God, en dit ervaren is ware devotie."
 • "Onderwijs dient respect voor menselijke waarden als waarheid, rechtschapenheid, liefde en vrede bij te brengen."

Nieuws