Welkom op de website van de Sathya Sai International Organisation - Nederland

Gedachte van de Dag

Gedachte van 18 april 2018

God is in je hart. Waar je ook gaat en wat je ook doet, God weet het, ook als je denkt dat niemand het heeft opgemerkt. Veel mensen maken zich zorgen over onbelangrijke, tijdelijke zaken die als overtrekkende wolken zijn, en gaan soms twijfelen aan hun geloof en toewijding. Dit is niet juist. Geef toewijding nooit op. Wanneer je je tijd doorbrengt met gedachten aan God en Zijn naam reciteert, dan zul je nooit verdriet hebben. Volg het gezegde: ‘Spreek de waarheid, doe wat juist is’ (Sathyam vada dharmam chara). Dan moet je er zeker altijd succesvol uitkomen. Je goede werk zal zonder mankeren Gods genade voortbrengen. Zonde of verdienste is alleen afkomstig van je eigen handelingen en komt niet van buitenaf. Waarheid is voor alle landen en alle tijden gelijk. Als je waarheid volgt, die God is, zal je steevast alleen gezegend en juist werk doen. Gods liefde stroomt naar iedereen die juist werk doet. Bedenk dat juiste handelingen (dharma) altijd gepaard moeten gaan met onbaatzuchtige liefde (prema). Zonder elkaar hebben ze geen betekenis.

- Sathya Sai Baba, 18 april 1998