Welkom op de website van de Sathya Sai International Organisation- Nederland

Gedachte van de Dag

 • Gedachte van 10 oktober 2015

  Hoe verbazingwekkend is dit! Je kunt tal van offerplechtigheden opvoeren, of ze door deskundigen die ervaren zijn in vedische rituelen laten verrichten. Je kunt allerlei heiligdommen bezoeken en ze uitbundig prijzen om anderen te inspireren erheen te gaan. Ook kun je meester zijn van de hoogste geschriften, ze aan velen onderwijzen en ook hen tot experts maken. Maar hoeveel van jullie zijn erin geslaagd het eigen lichaam, de zintuigen en grillige geest te beheersen en zich naar binnen te keren om blijvende en onveranderlijke gemoedsrust te verwerven? Je begint aan een onderneming met een plan, doel of resultaat voor ogen. De onderneming wordt echter alleen tot een offer (yajna) verheven als het plan, doel of resultaat de verheerlijking van God is. God is het offer, want Hij is het doel. Zijn genade is de beloning. Zijn schepping wordt aangewend om Hem gunstig te stemmen; Hij is zowel de uitvoerder als de ontvanger. Iedere handeling waarbij het ego van de doener niet de kop opsteekt, wordt een goddelijk offer.

  - Sathya Sai Baba, 2 oktober 1981

 • Gedachte van 9 oktober 2015

  Overal verlagen mensen zich van hun status als kinderen van onsterfelijkheid tot die van nietsnutten. Terwijl ze de godendrank binnen hun bereik hebben, drinken ze het gif van zintuiglijk vermaak. Ze hebben geen oog voor de vreugde die bezinning op de fundamentele goddelijke werkelijkheid van het universum kan geven, en raken steeds meer verstrikt in de uiterlijke schijn van deze wereld. Deze tijdloze geestelijke wet (amrita-dharma) wordt beschreven in de upanishaden, en daar de Bhagavad Gita de kern vormt van de upanishaden, wordt ook daarin hetzelfde benadrukt. In de Gita wordt Arjuna geleerd bepaalde kwaliteiten aan te kweken die helpen bij de beoefening van de hoogste deugdzaamheid (die berust op de werkelijkheid van het ware zelf: atma-dharma). Deze kwaliteiten worden geschetst in verzen 13 tot en met 20 van hoofdstuk 12. De rechtschapen (dharmische) leefwijze is als de adem; ze is de weg naar bewust besef van zichzelf. Zij die deze weg gaan, zijn God dierbaar.

  - Dharma Vahini, hoofdstuk 3

 • Gedachte van 8 oktober 2015

  Vreugde is je geboorterecht; vrede is je diepste aard. God is je steun en toeverlaat. Wijs het niet af, laat je niet van je geloof afbrengen door verhalen bedacht en verspreid door kwaadwilligheid. Neem de naam van God, welke van zijn ontelbare namen ook die jou het meest aanspreekt, en kies de vorm die bij die naam past. Begin dan de naam te herhalen - dat is de koninklijke weg die je van vreugde en vrede verzekert. Dat zal je het gevoel van broederschap bijbrengen en vijandschap ten opzichte van je medemensen wegnemen. Wanneer je zaad op de akker strooit, wordt misschien een deel door mieren aangevreten, door regenbuien weggespoeld, door vogels opgepikt, of door schadelijke planten of dieren vernietigd. Toch kan een gedeelte van het zaad dit alles weerstaan en tot sterke en levenskrachtige planten uitgroeien. Zo moeten ook jullie alles doen om het voorrecht van deze geboorte hoog te houden en naar God terug te keren.

  - Sathya Sai Baba, 23 november 1960

 • Gedachte van 7 oktober 2015

  Pientere mensen kunnen hun twijfels hebben en vragen: ‘Mogen wij dan zomaar doden en verwonden in naam van God, mits wij de handeling aan Hem opdragen?’ Welnu, hoe kan iemand zover groeien dat hij/zij elke handeling aan God opdraagt, zonder tegelijkertijd zuiver van gedachte, woord en daad te zijn? Liefde, gelijkmoedigheid, oprechtheid, geweldloosheid - dit zijn de bijkomende deugden van iemand die God werkelijk dient. Hoe kunnen wreedheid en harteloosheid met deze deugden samengaan? Wil je de onzelfzuchtigheid, opofferingsgezindheid en geestelijke uitmuntendheid die nodig zijn voor een toegewijde levensopvatting verwerven, dan moet je je eerst van de vier waarden van waarheid, innerlijke vrede, liefde en geweldloosheid verzekeren. Zonder deze vier deugden kan niemand welke daad ook tot een waardig offer aan God maken.

  - Dharma Vahini, hoofdstuk 3

 • Gedachte van 6 oktober 2015

  Egoïsme en hebzucht vieren nog steeds hoogtij; haat is niet afgenomen en afgunst tast de vitale delen van de maatschappij aan. Er zijn tal van geschriften die je vertellen hoe je vrij van verdriet kunt zijn. Alle heilige boeken, inclusief Bhagavad Gita, Bhagavata en Ramayana, zijn in alle landen tegen een lage prijs verkrijgbaar en van de meeste boeken worden er dagelijks duizenden exemplaren verkocht. Toch is er niets wat er op wijst dat men ze ook gelezen en in zich opgenomen heeft. De adem moet toch enig idee geven van het verorberde voedsel, nietwaar? Maar de gewoonten, het gedrag, het karakter van de lezers van deze boeken zijn in niets ten goede veranderd. Daarom moet ieder van jullie bij jezelf nagaan en vaststellen of je je onderscheidingsvermogen en wereldse kennis hebt gebruikt om jezelf te hullen in onthechting, zodat je geen last meer hebt van gehechtheid aan dingen die weer zullen verdwijnen.

  - Dharma Vahini, hoofdstuk 2

 • Gedachte van 5 oktober 2015

  Er valt niet te ontkomen aan innerlijke onrust zolang de fundamentele onwetendheid blijft bestaan; alleen verandering van betrekking, ingegeven door het verlangen naar meer gemak of de behoefte om wat oppervlakkige verlangens te bevredigen, geeft geen blijvende voldoening. Het is alsof je hoopt de duisternis van een kamer te verbeteren door alleen het meubilair te verplaatsen. Als je echter een lamp aansteekt, loop je met gemak door de kamer zonder iets te hoeven verplaatsen. Het is helemaal niet nodig iets aan de meubels te veranderen. Zo is het in deze wereld ook moeilijk je eerlijk, correct en vreedzaam te bewegen zonder tegen een of ander obstakel te botsen. Hoe kun je daar toch in slagen? Steek de lamp van wijsheid aan! Laat haar de werkelijkheid onthullen! Dat lost alle moeilijkheden op. Je kunt aanvoeren dat je overeenkomstig de regels van goed gedrag (dharma) leeft, maar zijn je handelingen verricht in een geest van overgave aan God? Zo ja, dan krijgen ze het authentieke stempel van dharma.

  - Dharma Vahini, hoofdstuk 3

 • Gedachte van 4 oktober 2015

  Wanneer mensen klagen dat zij zich niet kunnen concentreren lach ik, want zelfs de bestuurder van een auto is een meester in de kunst van concentratie. De taxichauffeur let niet op het geklets vanaf de achterbank of op de radio. Hij kijkt met al zijn aandacht naar de weg voor hem. Als je ijver en vertrouwen hebt, is de strijd al voor de helft gewonnen. Daarom vroeg Krishna aan Arjuna: ’Heb je met eenpuntig gerichte aandacht geluisterd naar wat ik zei?’ Arjuna, daar op het slagveld tussen de tegenover elkaar opgestelde legers, bevestigde dat hij met intense concentratie naar de woorden van Krishna luisterde. Beoefen concentratie, dat zal je van pas komen. En verwar de techniek niet met het doel; raak in het doolhof van geleerdheid niet de weg kwijt. Geleerdheid en studie zijn slechts de middelen om meester te worden over de gedachten, om ze van de schepping tot de Schepper te wenden.

  - Sathya Sai Baba, 22 januari 1960

 • "Dienstbaarheid aan de mens is dienstbaarheid aan God."
 • "Het Universum beschouwen als een manifestatie van God, en dit ervaren is ware devotie."
 • "Onderwijs dient respect voor menselijke waarden als waarheid, rechtschapenheid, liefde en vrede bij te brengen."