Welkom op de website van de Sathya Sai International Organisation- Nederland

Gedachte van de Dag

 • Gedachte van 3 juli 2015

  Er is in deze wereld geen hogere discipline dan vastberadenheid, geen grotere vreugde dan voldoening, geen heilzamere goede daad dan een daad van barmhartigheid en geen effectiever wapen dan geduld. Toegewijden moeten het lichaam zien als de akker en goede daden als het zaad, waarna ze met behulp van het hart als de boer de naam van God opkweken en de oogst, God zelf, binnenhalen. Zoals er room is in melk en vuur in brandstof, zo is God in alles aanwezig. Heb daar het volste vertrouwen in. Zo de melk, zo de room, en ook: zo de geestelijke discipline, zo de directe ervaring (sakshatkara) van God. Oprechte zoekers zullen door het reciteren van Gods naam zeker zijn van vier verschillende vruchten: het gezelschap van edele zielen, waarheid, voldoening en beheersing van de zintuigen. Door welke van deze poorten men ook binnengaat, en of men nu een gezinshoofd is of een kluizenaar, of tot enige andere klasse behoort, men bereikt zonder mankeren God, dat is zeker.

  - Prema Vahini, hoofdstuk 60

 • Gedachte van 2 juli 2015

  Jullie komen naar Puttaparthi om je relatie met God te versterken. Houd je er stevig aan vast. Breng minstens één ding wat je hier hebt geleerd in praktijk. Het is niet genoeg om de namen van God te zingen. Installeer God in je hart. Maak je geweten tot je gids en leermeester. Dat zal ware toewijding bevorderen. Allerlei uiterlijke bijkomstigheden zullen je niet helpen. Er zijn vier motto’s die elke toegewijde dient te volgen: 1) vermijd slecht gezelschap, 2) verwelkom omgang met goede mensen, 3) vergeet nooit het onderscheid tussen het tijdelijke en het eeuwige en 4) houd je voortdurend bezig met verdienstelijke handelingen. Dit maakt je tot een goed mens. Besef dat de essentie van alle heilige geschriften is: ‘Help immer, kwets nimmer’. Als de hierboven genoemde basisregels worden opgevolgd, zullen alle landen gelukkig en vreedzaam zijn. Ieder land maakt net als India deel uit van het grote huis planeet aarde. Met deze brede visie zal de mensheid één van geest zijn.

  - Sathya Sai Baba, 23 november 1997

 • Gedachte van 1 juli 2015

  Wie de geestelijke weg gaat, dient zich rekenschap te geven van het onderscheid tussen het gedrag van de ‘gewone’ (sahaja) persoon en dat van de geestelijke aspirant. Kunnen we zeggen dat rijst in zijn natuurlijke staat en gekookte rijst hetzelfde zijn? Gekookte rijst heeft niet meer de hardheid van natuurlijke rijst. De gekookte korrel is zacht, onschadelijk en zoet. De ongekookte korrel is hard, laatdunkend en misleidend. Zo gaat het ook in beide typen individuen om zielen (jivi’s) en mensen, ongetwijfeld, maar zij die opgaan in de illusies van onwetendheid (avidyamaya) zijn ‘mensen’, terwijl zij die opgaan in innerlijke, op kennis gebaseerde illusies (vidyamaya) ‘geestelijke aspiranten’ zijn. Hoewel God in ieders hart woont, is geestelijke discipline noodzakelijk, want dan kan men het immers zelf ontdekken. Het is voor ons onmogelijk ons eigen gezicht te zien; daarvoor hebben we een spiegel nodig. Zo is er ook een elementair pad, een spirituele discipline nodig.

  - Prema Vahini, hoofdstuk 59

 • Gedachte van 30 juni 2015

  Als je het pad verwerpt en je leven verspilt, is dat een belediging voor de naam zelf van de soort! In plaats van verslaafd te raken aan het voorbijgaande en het onware, en kostbare tijd te verspillen aan het najagen ervan, dien je elke minuut te wijden aan het ontdekken van de waarheid en aan innerlijke beschouwing van de eeuwige God, die de eeuwige waarheid is. Zo’n toewijding is de werkelijke functie van de ziel. Door echter tijd te besteden aan bedrieglijke begeerten wordt de wereld een belemmering. Val niet ten prooi aan de verderfelijke aantrekkingskracht van wereldse luxe, of de listen van verleidelijke schoonheid. Op een dag zullen al die fascinerende scènes verdwijnen, zoals een verhaaltje dat zich in een droom ontvouwde! Kenmerkend voor een spirituele aspirant is de gerichtheid op de waarheid, niet het najagen van het onwerkelijke in deze voorbijgaande wereld. In deze onechte wereld kan er geen waarachtig leven (sathyachara) zijn, maar alleen onecht leven (mithyachara). Waarachtig leven houdt in dat men zich van God bewust wordt. Laat iedereen zich dit op elk moment van zijn leven in gedachten houden.

  - Prema Vahini, hoofdstuk 58

 • Gedachte van 29 juni 2015

  Belichamingen van liefde! Waar de zes goede kwaliteiten van ijver, vastberadenheid, moed, intellect, bekwaamheid en heldhaftigheid aanwezig zijn, daar zal Gods hulp zich manifesteren. Op elk gebied is succes altijd verzekerd voor de persoon die deze zes kostbare kwaliteiten bezit. Ze helpen je het hoofd te bieden aan allerlei moeilijkheden die van tijd tot tijd optreden en dragen bij aan je algemeen gevoel van welzijn. Zoals een student voor allerlei toetsingen en examens moet slagen, zo worden deze kwaliteiten ook getest. Zulke testen zijn duwtjes in je rug naar hoge prestaties. Ze komen in de vorm van verliezen, tegenslagen, pijn, leed en kwaadsprekerij. Helaas hebben veel studenten en ook oudere mensen gebrek aan zelfvertrouwen en zijn ze ten prooi gevallen aan onvrede, doordat ze in zintuiglijke genoegens verwikkeld zijn. Jonge mensen, studenten, ja iedereen moet zelfvertrouwen aanleren. In feite is zelfvertrouwen voor elke persoon een absolute noodzaak. Breng zelfvertrouwen tot ontwikkeling en begin met vertrouwen in God aan de levensreis.

  - Sathya Sai Baba, 23 januari 1997

 • Gedachte van 28 juni 2015

  Uiterlijke controle is in veel opzichten behulpzaam bij innerlijke controle. Het is moeilijker om uiterlijke controle te behalen dan innerlijke. Een draai aan het stuur in je handen naar één kant maakt dat de wielen van de auto, die je niet vasthoudt, dezelfde richting opgaan. De wielen draaien niet de andere kant uit dan het stuur aangeeft; zo werkt het mechanisme. Het kan wel eens gebeuren dat de wielen een andere richting nemen dan het stuur, maar dan heeft het natuurlijke mechanisme het begeven. Als er in de innerlijke ‘wielen’ geen lucht in zit, hun wezenlijke bestanddeel, kunnen ze zich gedragen alsof er geen relatie is met het stuur. Maar ze kunnen niet verder wegdraaien dan het stuur mogelijk maakt; het stuur in je hand is verbonden met de wielen beneden. Als die verbinding ontbreekt, wordt het reizen onmogelijk. Daarom zijn voor iemand die de uiterlijke neigingen met veel moeite heeft overwonnen de innerlijke neigingen gemakkelijk beheersbaar geworden.

  - Prema Vahini, hoofdstuk 53

 • Gedachte van 26 juli 2015

  Geestelijke aspiranten wijden zich net zo onafgebroken aan innerlijke beschouwing van God als de zee golven maakt; ze vergaren de schat van gelijkheid en gelijke liefde voor iedereen en stellen zich tevreden met de gedachte dat alles van God en niet van hen is. In tegenstelling tot de gemiddelde mens zal de spirituele zoeker niet zo snel toegeven aan verdriet of verlies, boosheid, haat of egoïsme, honger, dorst of wispelturigheid. Men moet deze dingen zoveel mogelijk onder controle krijgen en met moed, volharding, vreugde, vrede, barmhartigheid en nederigheid door het leven gaan. In het besef dat de zorg voor het lichaam niet het belangrijkste is, dient men zelfs honger en dorst geduldig te verdragen en zich onafgebroken te wijden aan innerlijke beschouwing van God. Om elke kleinigheid ruzie maken, je kalmte verliezen, bij het minste of geringste treuren, om de kleinste belediging boos worden, je zorgen maken bij honger, dorst en tekort aan slaap – dat kunnen niet de eigenschappen zijn van een echte aspirant.

  - Prema Vahini, hoofdstuk 59

 • "Dienstbaarheid aan de mens is dienstbaarheid aan God."
 • "Het Universum beschouwen als een manifestatie van God, en dit ervaren is ware devotie."
 • "Onderwijs dient respect voor menselijke waarden als waarheid, rechtschapenheid, liefde en vrede bij te brengen."