Welkom op de website van de Sathya Sai International Organisation- Nederland

Gedachte van de Dag

 • Gedachte van 4 mei 2016

  God moet als avatar de menselijke vorm aannemen om de levens van mensen door Zijn eigen voorbeeld te veranderen. Alleen mensen zijn diep ontaard door totale  veronachtzaming van hun gedragscode (dharma) en goddelijkheid. Dieren houden zich strikt aan hun eigen respectieve dharma. De avatar hoeft niet als dier te komen, omdat dharma in hen niet in verval is geraakt. Krishna verklaarde: ‘Ik kom voor de bescherming van goede mensen.’ God beschermt altijd de deugdzamen. Het heeft geen zin om alleen Rama’s naam te lispelen. Tracht Rama te evenaren en verander jezelf door de weg van liefde te volgen. Hoe diep en groot je geleerdheid ook mag zijn, je kunt niets bereiken als je niet een innerlijke transformatie ondergaat.

  - Summer Showers 1996, 20 mei, hoofdstuk 2

 • Gedachte van 3 mei 2016 

  De burgers van ons land (India) geloven in karma, geloven dat de vruchten die we plukken een gevolg van onze eigen handelingen zijn. Vanwege ons sterk geloof in de leer van karma zijn we gemakkelijk bereid goede daden te doen en zijn we afwijzend of aarzelend als het gaat om slechte daden. Onze landgenoten verliezen niet gauw de hoop. Gebrek aan geloof en verlies van hoop getuigen van zwakte; zulke zwaktes maken dat men alle kracht die men heeft verliest. Enthousiasme en aandachtige zorg wijzen de weg naar voorspoed van mensen. Ieder individu met deze kwaliteiten zal zeker succes boeken en eer behalen in elk werk dat ze ter hand nemen. Ga daarom met interesse en enthousiasme door het leven.

  - Summer Showers in Brindavan 1974, hoofdstuk 2

 • Gedachte van 2 mei 2016

  We mogen ons zelf niet wijsmaken dat de avatar gewoon een mens is als wij. Zijn vorm mag dan menselijk zijn, maar zijn majesteit en grootsheid zijn oneindig. Het wezen van Rama (Ramatattva) is uiterst heilig, subliem en glorieus. Niets in de wereld is onbereikbaar als het wezen, de werkelijkheid van Rama wordt gekoesterd. Hoewel er duizenden jaren zijn verstreken sinds Ramayana plaatsvond, is het wezen van Rama diep in het hart van de mensen ingeprent. Het is altijd zuiver, altijd nieuw en omvat de oneindigheid zelf. Het is aanwezig in het allerkleinste en het allergrootste. Het beperkt zich niet tot de naam en vorm; het is een transcendentaal principe dat de tijd zelf overstijgt. Oprechte zoekers zullen de ware natuur van de mens gaan begrijpen als zij zich van het wezen van Rama bewust worden. 

  - Summer Showers 1996, 20 mei, hoofdstuk 2 

 • Gedachte van 1 mei 2016

  We praten veel over discipline. Er alleen maar over praten, zonder de kracht en het vertrouwen te hebben discipline te aanvaarden, heeft geen enkel nut. Helaas blijken tegenwoordig zelfs mensen die prat gaan op hun hoge ontwikkeling in de dagelijkse praktijk slappelingen te zijn. Zulke mensen begrijpen de waarde niet van echte ontwikkeling. Wees liever bereid één van de tien dingen die je predikt in praktijk te brengen, dan alleen maar tien goede dingen te zeggen. Naast discipline en plicht moeten we ook toewijding hebben. Alleen wanneer deze drie - discipline, toewijding en plicht - diep zijn ingeprent, kan je hart geheiligd worden.

  - Summer Roses on the Blue Mountains 1976, hoofdstuk1

 • Gedachte van 30 april 2016 

  Moreel, juist gedrag (dharma) is de basis voor alles in het universum. Een waar mens is iemand die het beginsel van dharma volgt en in praktijk brengt. Velen gebruiken het woord dharma zonder zijn ware aard en majesteit te kennen. Branden is de dharma van vuur. Koude is de dharma van ijs. Vuur is geen vuur als het niet brandt. IJs is geen ijs als het niet koud is. Zo bestaat de dharma van een mens uit het verrichten van handelingen met het lichaam onder leiding van het hart. Elke handeling verricht met harmonie in gedachte, woord en daad is een dharmische handeling. Een dharmisch leven is een goddelijk leven. Deze dharma van het hart is subliem, is waarlijk de dharma van het leven. Jullie moeten vóór alles eenheid in gedachte, woord en daad tot stand brengen.

  - Summer Showers 1996

 • Gedachte van 29 april 2016

  Het leven van de mens hangt af van drie dingen: gedachten, woorden en daden. Wanneer er verlangens ontstaan, begint men er aan te denken. Voor elke gedachte is de geest de basis. De gedachte die in je geest opkomt, wordt naar buiten gebracht door middel van woorden uit je mond. Om die woorden vervolgens in praktijk te brengen, kom je in actie. Wanneer je deze drie - gedachte, woord en actie - op de juiste manier toepast, is het een verdienste, maar als je ze op de verkeerde manier gebruikt, bega je een zonde. Voor zowel goed als kwaad heb je dus gedachten, woorden en daden nodig. Alleen als er harmonie tussen gedachte, woord en actie is, ben je in staat je eigen ware natuur te herkennen. Om ze zuiver en in harmonie te houden, dien je een vorm van geestelijke discipline (sadhana) toe te passen. Dit is vandaag de dag heel hard nodig.

  - Summer Roses on the Blue Mountains 1976, hoofdstuk 2

   

 • Gedachte van 28 april 2016

  Zonder de beheersing van je zintuigen heeft je sadhana of geestelijke discipline geen nut, is het of je water in een lekkende pot wilt bewaren. Wanneer de tong naar een lekkernij hunkert, zorg dan dat je niet aan zijn grillen toegeeft. Als je jezelf steeds simpel voedsel voorzet dat niet te kruidig en heet maar wel versterkend is, kan de tong een paar dagen protesteren, maar zal hij het spoedig verwelkomen. Dit is de manier om hem te beteugelen en de kwade gevolgen van zijn overheersende invloed op jou te ondervangen. Daar de tong net zo hardnekkig vasthoudt aan roddel en wellustige praatjes, moet je die neiging ook intomen. Spreek weinig, spreek vriendelijk, spreek alleen als het echt nodig is. Spreek ook alleen tot degene die je moet spreken, zonder te schreeuwen of de stem in boosheid of opwinding te verheffen. Zo’n beheersing komt je gezondheid en gemoedsrust ten goede. Ze zal leiden tot betere sociale betrekkingen en minder verwikkelingen in contacten en conflicten met anderen.

  - Sathya Sai Baba, 23 november 1968

 • "Dienstbaarheid aan de mens is dienstbaarheid aan God."
 • "Het Universum beschouwen als een manifestatie van God, en dit ervaren is ware devotie."
 • "Onderwijs dient respect voor menselijke waarden als waarheid, rechtschapenheid, liefde en vrede bij te brengen."