Welkom op de website van de Sathya Sai International Organisation- Nederland

Gedachte van de Dag

 • Gedachte van 29 mei 2015

  Vikshepa is een aandoening van het denken die uit wereldse verstrooiing en verwarring bestaat. Er kunnen diverse geestelijke oefeningen (sadhana’s) gedaan worden om dat te overwinnen en zich van God bewust te worden, zoals meditatie, concentratie en het verrichten van goede daden om zuivere gedachten te krijgen. Wanneer je erin slaagt vikshepa te overwinnen, word je geconfronteerd met avarana, te vergelijken met een dikke laag die je omhult. Deze laag wordt maya of illusie genoemd. Alles in de wereld wordt ermee bedekt. De ogen waarmee je alles buiten je kunt zien, zijn niet in staat zichzelf te zien. Net zo is maya, dat de hele wereld laat zien, niet in staat het goddelijke in alles weer te geven. Omdat wij in maya gehuld zijn, zijn we op zoek naar wereldse genoegens en niet naar onze eigen goddelijke essentie. ‘Alles wat waarneembaar is, is vergankelijk.’ In de jacht naar vluchtige, tijdelijke genoegens missen wij het blijvende, onveranderlijke en ware element in ons bestaan.

  - Sathya Sai Baba, 17 juli 1997 

 • Gedachte van 28 mei 2015

  De Gayatri mantra is de koninklijke weg naar God. Er is geen vastgestelde tijd of regel om haar te reciteren. Niettemin doen de jonge studenten er goed aan haar tijdens de ochtend- en avondschemering te reciteren om er het meeste profijt van te hebben. Omdat God echter tijd en ruimte overstijgt, is elke tijd en elke plaats geschikt om Gods naam te herhalen. Het heilige geschrift Bhagavata verklaart: ‘Bezin je altijd en overal op God.’ Leer aan God te denken bij alles wat je ziet, alles wat je doet en alles wat je aanraakt. Besef dat je een tijdelijke rol aan het kosmische toneel speelt. Je moet weer terug naar je ware goddelijk zelf als het toneelstuk afgelopen is. Door de Gayatri regelmatig te reciteren zul je je leven zuiveren en zal het deugdzame leven dat je leidt een voorbeeld voor de wereld zijn.

  - Sathya Sai Baba, 17 maart 1983 

 • Gedachte van 27 mei 2015

  Vandaag de dag zijn jonge mensen buitengewoon hebzuchtig en egoïstisch aan het worden en zitten ze vol haat en jaloezie. Hun levensstijl van zinnelijk genot (bhoga) zal ziekten (roga) tot gevolg hebben. In het verre verleden leidden zowel jongeren als heiligen een leven van opoffering en zintuiglijke beheersing en genoten zij vrede en vreugde. Als mensen op reis gaan, willen ze voldoende geld meenemen en wanneer ze op de bestemming zijn aangekomen, geven ze het restant in bewaring, of overhandigen het aan een betrouwbare vriend, zodat ze rustig kunnen slapen. Jullie allen zijn vanaf de geboorte gezegend met de rijkdom van liefde. In dit veld van wereldse activiteit is het heel moeilijk om de schat van liefde veilig te bewaren. Daarvoor heb je een betrouwbare vriend nodig, aan wie je die schat kunt overdragen - en de enige ware vriend is God. Draag dus de rijkdom van je liefde over aan God en leid een beveiligd leven vol vrede en vreugde.

  - Sathya Sai Baba, 17 juli 1997 

 • Gedachte van 26 mei 2015

  Er zijn drie aspecten in de mens, genaamd mala, vikshepa en avarana. Mala staat voor de vruchten van handelingen uit vorige levens en is de oorzaak van innerlijke onrust (ashanti). Het geeft aanleiding tot narigheid en smart tot je het verwijdert. Je kunt pas innerlijke rust krijgen als je de last van de slechte gevolgen van karma of vroegere activiteiten kwijtraakt. Om mala kwijt te raken moet je je met heilige taken bezighouden. God beoordeelt je naar de oprechtheid van je gedachten, niet naar de uiterlijke vormen van je aanbidding. God ziet je toewijding en niet je kracht. Hij stelt belang in je hoedanigheden (guna’s) en niet in je maatschappelijke positie, geloof of afkomst. Hij kijkt naar je hart en niet naar je rijkdom. Streef ernaar je hart te zuiveren en doe goed werk, integer en met toewijding. Geestelijke discipline heeft geen enkele zin als jij je met slechte handelingen inlaat.

  - Sathya Sai Baba, 17 maart 1983

 • Gedachte van 25 mei 2015

  Een verwaand mens zal door niemand, zelfs niet de eigen man of vrouw en kinderen, bemind worden. Als je wilt dat anderen van je houden, moet je je ego en arrogantie afleggen. Je zult onvermijdelijk verdriet en ellende ondergaan als je gauw boos wordt. Alleen door boosheid op te geven kun je gelukkig worden. Indien je je verlangens alsmaar vermeerdert, zul je arm blijven. Beteugel je verlangens, dan word je rijk. Hebzucht maakt je ongelukkig en ellendig. Als je hebzucht en inhaligheid opgeeft, kun je een plezierig en vredig leven leiden. De mensheid, de hele wereld en alle objecten daarin zijn onderling verbonden door de band van liefde. Op basis van deze waarheid bidden wij: ‘Mogen alle wezens in alle werelden gelukkig zijn’ (Samasta Loka Sukhino Bhavantu).

  - Sathya Sai Baba, 17 juli 1997

 • Gedachte van 24 mei 2015

  De wereld is een heilig geschrift. Tijd is een grote prediker. Er is geen grotere leermeester dan je hart. God is de grootste vriend. Leid je leven hier op aarde met vol vertrouwen in deze vier eenheden. Liefde is het natuurlijke eigendom van ieder mens. Ze is de vrucht van de boom van het leven. Je kunt een vrucht niet zomaar proeven; eerst moet je de schil die om het vruchtvlees zit verwijderen en ook moet de pit eruit gehaald worden. De vrucht van liefde is bedekt door de dikke schil van ego. Deze schil van ‘mijn en dijn’ moet je afpellen; dan pas kun je het zoete sap proeven. Daarom wordt God in de Veda’s beschreven als ‘zoete nectar’. Kweek dus zuivere liefde aan en vestig daardoor eenheid met God. Het pad van liefde is de kortste en snelste weg naar bewustwording van God.

  - Sathya Sai Baba, 17 juli 1997

 • Gedachte van 23 mei 2015

  De houding van de aanbidder en de aanbedene legt de kiem van devotie. Eerst voelt de aanbidder zich aangetrokken door de bijzondere kwaliteiten van het object van zijn aanbidding. Hij probeert die kwaliteiten zelf te verwerven. Dit is geestelijke discipline (sadhana). In de beginstadia van sadhana is er nog duidelijk onderscheid tussen aanbidder en aanbedene, maar met de voortgang van de discipline wordt dat steeds minder, tot er uiteindelijk in het geheel geen onderscheid meer is. Wat het onderwerp van je aanbidding ook mag zijn dat je liefhebt en met sadhana probeert te bereiken, heb vast vertrouwen dat jij (jivatma) en het hoogste Zelf (Paramatma) één zijn. Koester slechts één verlangen: bewustwording van God. Laat er geen ruimte in je geest zijn voor enig ander verlangen. Dan zul je zonder te letten op vreugde en verdriet, zonder je te bekommeren om je eigen voldoening - vastberaden, ononderbroken en met volle overtuiging - doorgaan met de geestelijke discipline, totdat je uiteindelijk de Werkelijkheid beseft en de hoogste voldoening geniet.

  - Prema Vahini, hoofdstuk 39

 • "Dienstbaarheid aan de mens is dienstbaarheid aan God."
 • "Het Universum beschouwen als een manifestatie van God, en dit ervaren is ware devotie."
 • "Onderwijs dient respect voor menselijke waarden als waarheid, rechtschapenheid, liefde en vrede bij te brengen."