Welkom op de website van Sathya Sai Organisatie Nederland

Gedachte van de Dag

 • Gedachte van 31 juli 2014

  Terroristen zijn niet alleen de mensen die geweren en pistolen vasthouden. Iedereen die een ander in gedachte, woord of daad kwetst is een terrorist. De drie belangrijke dingen waar jullie allen aandacht aan moeten besteden zijn je gedachten, woorden en daden. Als er een gedachte is, volgt het woord en dan handelt het lichaam. Wat gedachten betreft, denk nooit kwaad van anderen. Dan komt het woord. Gebruik nooit scherpe woorden, verneder anderen niet en probeer nooit anderen met je woorden te misleiden. Als iemand met een mes of pistool gedood wordt, dan sterft die persoon onmiddellijk. Maar als je iemand met woorden kwetst, dan zal die persoon de pijn tot de dood toe voelen. Alle uitwendige letsels kunnen behandeld worden, maar geen medicijn of dokter kan het letsel genezen dat door woorden toegebracht is. Daarom is het kwaad door woorden aangedaan gevaarlijker en heeft het langere tijd nodig om te genezen. De schade als gevolg van gedachten, woorden en daden kan alleen op spirituele wijze veranderen.
   
  - My Dear Students, deel 5, hoofdstuk 2, 9 maart 1993

 • Gedachte van 30 juli 2014

  Deduceren of logisch afleiden is een methode om iets vast te stellen of te begrijpen. Op een heuvel ergens ver weg zien we rook. Uit de rook die opstijgt kun je makkelijk concluderen dat er ergens op die heuvel brand moet zijn. Hoewel we alleen de rook zien, leiden we daaruit het bestaan af van iets dat niet te zien is. Dit soort verificatie of vaststelling wordt afgeleid bewijs (anumana pramana) genoemd. Zulke verificatiemethoden - voor direct of afgeleid bewijs - is alleen toepasbaar op de uiterlijke wereld. Om het goddelijk Beginsel vast te stellen moet men zich verlaten op de getuigenis van de Veda's (shabda pramana). Wanneer God wordt omschreven als de Ene zonder eigenschappen, eeuwig, zuiver en vrij, stralend, enzovoort, dan maken al deze benamingen Hem nog niet zichtbaar voor je. Je moet de leringen volgen om het bestaan van God in jezelf en om je heen te realiseren.

  - My Dear Students, deel 2, hoofdstuk 15, 1 maart 1981

 • Gedachte van 29 juli 2014

  Onwetendheid heeft een sterke invloed op de geest. Arjuna zei tegen Krishna: 'De geest is enorm krachtig en desondanks is hij zo wankelend.' Krishna sprak: 'Een bij heeft de kracht om een gat in het hardste soort hout te boren. Als ze echter een lotusbloem ingaat en de lotus sluit haar blaadjes, dan kan de bij er ondanks al haar kracht niet uitkomen. Als nu de krachtige geest naar de lotusvoeten van de Heer komt, wordt ook hij machteloos en geeft hij zich over. Hoe sterk of wankelend je geest ook is, hij kan en moet met spirituele discipline onder controle gebracht worden. Toen Jezus aan het kruis genageld werd, waren zijn volgelingen diep getroffen en in grote smart. Hij zei: 'Zoals een kleed dit lichaam omhulde, zo is dit lichaam slechts een omhulling voor de ziel. Treur dus niet.' Jezus onderwees zijn volgelingen: 'Doe niemand kwaad, kwets niemand. Behandel iedereen gelijk.' Iedereen moet deze leringen in praktijk brengen.

  - My Dear Students, deel 2, hoofdstuk 15, 1 maart 1981

 • Gedachte van 28 juli 2014

  Over het algemeen beschouwen we directe waarneming als het belangrijkste bewijs. We zijn in staat ons lichaam te zien, de twee handen, benen, ogen enzovoort. Dit is één soort bewijs. Neem een ander voorbeeld: we koken melk. Na het opwarmen voegen we er 's avonds wat yoghurt aan toe en als we de volgende morgen wakker worden merken we dat alle melk in yoghurt veranderd is. Hoewel onze ogen het omzettingsproces niet zien, levert onze eigen handeling het bewijs en we hebben niemand anders nodig om ons ervan te overtuigen dat de verandering van melk in yoghurt echt plaats heeft gevonden, ondanks dat het veranderingsproces niet direct voor onze ogen zichtbaar was. Zo is ook de ziel (atma) niet met onze ogen te zien en moeten we in het bestaan ervan geloven. Verscheidene grote wijzen en heiligen hebben God rechtstreeks in hun leven ervaren en hebben ons erover onderwezen.

  - My Dear Students, deel 2, hoofdstuk 15, 1 maart 1981

 • Gedachte van 27 juli 2014

  Als je 's avonds op de weg loopt en plotseling een dik en lang stuk touw op de grond ziet, dan denk je onwillekeurig dat het een slang is en word je bang! Waar komt die angst vandaan? Hoe verdwijnt hij? Veranderde de slang in een touw om je angst te doen verdwijnen? Nee! Het touw is gewoon touw, jij zag het ten onrechte aan voor een slang. De zinsbegoocheling die je had is een gevolg van de wereldse zienswijze. Besef dat de hele wereld een manifestatie van God is. Je visie wordt vertroebeld door onwetendheid, illusie en zinsbegoocheling, waardoor je de wereld als materiële objecten ziet en niet als goddelijke scheppingen. Weet dat alles wat je in de wereld ziet en als echt beschouwt feitelijk onecht en onwaar is. Het spirituele gezichtspunt geeft je een heldere kijk en laat je waarheid als waarheid ervaren, wat elke angst zal wegnemen.
   
  - Sathya Sai Baba, 25 december 1980

 • Gedachte van 26 juli 2014

  De wekker maakt ons wakker door op de juiste tijd te bellen. Op gelijke wijze wekten grote wijzen van weleer mensen uit de sluimering van onwetendheid, waarschuwden ze hen op de juiste tijd en de juiste wijze. Ze gaven vaak krachtige boodschappen die de mensen waarschuwden te stoppen met het negeren van de alomtegenwoordige God en Hem te gaan erkennen. De woorden van zulke grote zielen moeten constant in je hart weerklinken en een leidraad en licht voor je leven zijn. Jezus verkondigde dat iedereen een belichaming van God in deze menselijke vorm is en dat ieder mens een boodschapper van God is. In zijn leven toonde hij aan dat dit hele lichaam tot de laatste druppel bloed toegewijd moet worden aan het dienen van de mensheid. Jezus verklaarde: 'Een hart vol liefde en compassie is de echte tempel van de Heer'. Als ware offergave aan de God van liefde moeten jullie je leven met hart en ziel wijden aan het in praktijk brengen van hun leringen.
   
  Sathya Sai Baba, 25 december 1980

 • Gedachte van 25 juli 2014

  Is er enig object in de wereld zonder een schepper? Neem een luidspreker. Die heeft het vermogen geluid uit te zenden dat veel sterker is dan wiens stem ook. Om zoiets te ontwerpen en te produceren is iemand nodig met de juiste kennis en vaardigheid. Hij of zij kan in Duitsland, Zwitserland of Japan wonen en zal je niet bekend zijn. Zonder die persoon zou deze luidspreker niet ontstaan zijn. Zo is er voor alles in deze wereld een schepper. De twinkelende sterren, de zon en maan die de wereld verlichten zijn geschapen door een opperste, oneindige Kracht. Het moet ons duidelijk zijn dat een gewoon iemand niet in staat is zulke superobjecten te scheppen en te garanderen dat ze na miljarden jaren nog steeds werken. De Veda's beschrijven ons dat deze Superkracht (Aprameya) elke beschrijving, elke meting en beperking te boven gaat. Het voornaamste doel van ieder mens in deze wereld moet zijn deze oneindige  Kracht proberen te begrijpen.

  - Sathya Sai Baba, 1 maart 1981

 • "Dienstbaarheid aan de mens is dienstbaarheid aan God."
 • "Het Universum beschouwen als een manifestatie van God, en dit ervaren is ware devotie."
 • "Onderwijs dient respect voor menselijke waarden als waarheid, rechtschapenheid, liefde en vrede bij te brengen."